Книги з географії | Сторінка 3

«Завдання книг - полегшити, прискорити пізнання життя, а не замінити його»

Я. Корчак

«Без пристрасті до книжки людині недоступні культура сучасного світу, інтелектуальне і емоційне вдосконалення»

В. Сухомлинський

І справді важко уявити собі життя та пізнання без книг. Саме тому був створений даний розділ нашого сайту. Саме тут ви можете знайти найбільшу кількість корисної інформації з географії, екології та суміжних дисциплін.

Книги розміщені на пізнавальному сайті «Географія» служать для ознайомлення у вигляді онлайн-бібліотеки. Окрім того, кожен з підручників ви можете скачати одним файлом у форматі .doc, вони відформатовані, мають естетичний вигляд. Такі версії підручників з географії міститимуть усі рисунки, схеми, таблиці, формули, які наявні у друкованих оригіналах книжок.

Перелік підручників з географії

 1. Колтун О.В. Методичні матеріали до курсу «Археологічні методи у палеогеографії»
 2. Колтун О.В. Методичні матеріали до навчальних екскурсій з «Геоморфології міст»
 3. Колтун О.В. Методичні матеріали до практичних робіт з курсу «Антропогенна геоморфологія»
 4. Крисаченко В.С. Екологічна культура

  Пропонована книга є першим навчальним посібником з екологічної культури у вітчизняній літературі. Феномен екологічної культури розглянуто у єдності його теоретичних, світоглядних і предметно-практичних аспектів. Реалізований у книзі діяльніший підхід дав можливість викласти відносини людини і довкілля як процес взаємоадаптації, розкрити особливості утвердження людини в біосфері як домінуючого виду. Зазначені проблеми висвітлюються також крізь призму негативних наслідків природокористування для довкілля, трансформації ціннісних вимірів людського життя. Особлива увага приділена формам усталення вимог екологічної культури на рівні людства, етносу, окремого індивіду.
  Для студентів вищих навчальних закладів, учнів старших класів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та гімназій, учителів.
  Цей навчальний посібник визнано одним з кращих серед поданих на конкурс, організований Міністерством освіти України та Міжнародним Фондом "Відродження" в рамках Програми "Трансформація гуманітарної освіти в Україні".
  Головне завдання Програми полягає в сприянні гуманізації освіти через створення умов для розробки та впровадження нової генерації підручників і навчальних посібників, зорієнтованих на цінності вітчизняної та світової культури, притаманні сучасним суспільствам демократичного типу.
  Міністерство освіти України та Міжнародний Фонд "Відродження", який репрезентує всесвітню мережу фондів, заснованих відомим американським підприємцем та громадським діячем Джорджем Соросом, будуть щиро вдячні за відгуки, пропозиції та зауваження щодо цього видання під час його експериментальної перевірки в навчальних аудиторіях.

 5. Кронберг П. Дистанційне вивчення Землі: Основи і методи дистанційних досліджень в геології

  Книга відомого вченого з ФРН присвячена актуальній темі використання аерокосмічної інформації в геології та інших галузях науки і господарської діяльності. У ній викладаються фізичні основи дистанційного зондування, поглинаючі властивості атмосфери і особливості випромінювання земних поверхонь різного типу. Наводяться нові результати аерокосмічних вимірювань спектральних характеристик різних природних утворень, особливості багатозональних фотографічних, телевізійних і скануючих систем.

  Для широкого кола геологів і фахівців, які використовують і створюють засоби дистанційного зондування, а також для викладачів і студентів геологічних спеціальностей.

 6. Курганевич Л.П. Водний кадастр

  Розглянуто сучасну нормативно-правову базу, основні підходи до обліку поверхневих, підземних вод і водокористування. Висвітлено суть, завдання, методичні особливості ведення державного водного кадастру.
  Для студентів географічних факультетів, що вивчають спецкурс "Водний кадастр" (спеціальність "Екологія та охорона навколишнього середовища").

 7. Лозинський В. Топографічна карта. Методичні вказівки і завдання з курсу «Топографія»

  Навчальне видання містить інформацію про масштаби, номенклатуру топографічних карт, рельєф місцевості. Особливу увагу приділено розв'язанню задач за топографічною картою.
  В пропонованій методичній розробці подано матеріали лабораторних занять і методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів при вивченні топографії.
  Методичні вказівки розраховано на студентів географічних спеціальностей вищих навчальних закладів і є керівництвом для виконання лабораторних і самостійних робіт з курсу «Топографія».

<<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>>