Книги з географії | Сторінка 4

«Завдання книг - полегшити, прискорити пізнання життя, а не замінити його»

Я. Корчак

«Без пристрасті до книжки людині недоступні культура сучасного світу, інтелектуальне і емоційне вдосконалення»

В. Сухомлинський

І справді важко уявити собі життя та пізнання без книг. Саме тому був створений даний розділ нашого сайту. Саме тут ви можете знайти найбільшу кількість корисної інформації з географії, екології та суміжних дисциплін.

Книги розміщені на пізнавальному сайті «Географія» служать для ознайомлення у вигляді онлайн-бібліотеки. Окрім того, кожен з підручників ви можете скачати одним файлом у форматі .doc, вони відформатовані, мають естетичний вигляд. Такі версії підручників з географії міститимуть усі рисунки, схеми, таблиці, формули, які наявні у друкованих оригіналах книжок.

Перелік підручників з географії

 1. Масляк П.О. (упорядник) Хрестоматія з географії України

  Ця книжка — не лише для вчителів та учнів, але й для всіх, хто шукає інформацію про незалежну державу Україну, поява якої на політичній карті світу стала однією з найбільших подій двадцятого століття. Хрестоматію складено відповідно до оновленого курсу "Географія України". До неї увійшли різні за характером та змістом статті від наукових до популярних нарисів, що значно доповнюють програмні питання шкільної програми з географії. Посібник розширить знання вчителя, надасть йому велику допомогу під час підготовки до уроків та у проведенні позакласної роботи.

 2. Микитюк О.М., Грицайчук В.В., Злотін О.З., Маркіна Т.Ю. Основи екології

  У навчальному посібнику викладено зміст основних розділів класичної екології, які довгий час читалися авторами посібника на природничому факультеті Харківського державного педагогічного університету. Наведені також тестові завдання для контролю знань з екології.
  Навчальний посібник рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів, що вивчають екологію, а також вчителів, які викладають біологію та природознавство.

 3. Назаренко І.І., Польчина С.М. Нікорич В.А. Грунтознавство

  Викладені наукові основи грунтознавства, питання генезису, еволюції грунтів, їх ролі та функції в біосфері, основних фізичних, хімічних, біологічних властивостей та режимів, родючості та її підвищення, показана роль кругообігу речовин у грунтоутворенні. Розкриті основи вчення про фактори грунтоутворення, природні зони, класифікацію грунтів, охарактеризовані головні типи грунтів світу, їх географія, екологія, особливості сільськогосподарського використання та охорони.
  Підручник призначений для студентів біологічних, географічних, екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, спеціалістів відповідних профілів.

 4. Паньків З.П. Земельні ресурси

  У навчальному посібнику розкрито значення земельних ресурсів у житті людини та функціонуванні біосфери, розглянуто класифікаційні одиниці земельних ресурсів і земельних угідь. Висвітлено особливості сучасного стану та переважаючі напрямки використання земельних ресурсів світу та України. Проведено аналіз сучасного використання осушених і зрошених земель України та обгрунтовано напрямки їхнього раціонального використання. Проаналізовано особливості функціонування ринку купівлі-продажу та оренди землі, наведено основні напрямки охорони земельних ресурсів України.
  Навчальний посібник рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів і коледжів природничих спеціальностей, а також науковцям і працівникам сфери регулювання земельних відносин.

 5. Пестушко В.Ю., Сасихов В.О., Уварова Г.Є. Географія материків і океанів

  Підручник з географії для 7 класів середньої школи

 6. Руденко Ф.А. Підземні води, їх походження та значення в народному господарстві

  У брошурі наводяться відомості про водні ресурси нашої планети, висвітлюється питання про походження підземних вод в різних умовах, про великий і малий кругообіг води, про розподіл її на земній кулі. Дається класифікація підземних вод. Розповідається про значення підземних вод в народному господарстві та життя людей, охорону водних багатств і т. д.

 7. Світличний О.О., Плотницький С.В. Основи геоінформатики

  У навчальному посібнику наведено визначення, предмет, історію розвитку геоінформатики та її місце серед інших наук, розкрито основи технології географічних інформаційних систем (ГІС) — сучасної інформаційної технології роботи з просторово-координованою інформацією, подана характеристика аналітичних можливостей сучасних інструментальних ГІС, а також функціональних і аналітичних можливостей світових лідерів програмного ГІС-забезпечення.
  Для географів, геоекологів, а також фахівців інших природознавчих, соціоекономічних і екологічних спеціальностей, пов'язаних з використанням просторово-координованої інформації.

<<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>>