Книги з географії | Сторінка 5

«Завдання книг - полегшити, прискорити пізнання життя, а не замінити його»

Я. Корчак

«Без пристрасті до книжки людині недоступні культура сучасного світу, інтелектуальне і емоційне вдосконалення»

В. Сухомлинський

І справді важко уявити собі життя та пізнання без книг. Саме тому був створений даний розділ нашого сайту. Саме тут ви можете знайти найбільшу кількість корисної інформації з географії, екології та суміжних дисциплін.

Книги розміщені на пізнавальному сайті «Географія» служать для ознайомлення у вигляді онлайн-бібліотеки. Окрім того, кожен з підручників ви можете скачати одним файлом у форматі .doc, вони відформатовані, мають естетичний вигляд. Такі версії підручників з географії міститимуть усі рисунки, схеми, таблиці, формули, які наявні у друкованих оригіналах книжок.

Перелік підручників з географії

 1. Світличний О.О., Плотницький С.В. Основи геоінформатики

  У навчальному посібнику наведено визначення, предмет, історію розвитку геоінформатики та її місце серед інших наук, розкрито основи технології географічних інформаційних систем (ГІС) — сучасної інформаційної технології роботи з просторово-координованою інформацією, подана характеристика аналітичних можливостей сучасних інструментальних ГІС, а також функціональних і аналітичних можливостей світових лідерів програмного ГІС-забезпечення.
  Для географів, геоекологів, а також фахівців інших природознавчих, соціоекономічних і екологічних спеціальностей, пов'язаних з використанням просторово-координованої інформації.

 2. Світличний О.О., Чорний С.Г. Основи ерозієзнавства

  У підручнику представлені основні розділи ерозієзнавства – наукової дисципліни, що розглядає водну ерозію грунтів як процес, її наслідки для навколишнього середовища та господарської діяльності, а також засоби запобігання. Розглянуті методологія ерозієзнавства, аналіз чинників водної ерозії, методи оцінки ерозійної небезпеки схилових земель і оптимізації використання ерозійно-небезпечних земель із застосуванням як традиційних, так і сучасних геоінформаційних (ГІС) технологій.

  Для студентів і аспірантів географів, екологів, грунтознавців, меліораторів, агрономів, землевпорядників, а також фахівців відповідних спеціальностей.

 3. Скуратович О.Я., Коваленко Р.Р., Круглик Л.І. Географія. 6 клас. Підручник для середньої школи

  Підручник «Загальна географія» розроблено для шкільних навчальних програм з географії для 6 класу загальноосвітніх шкіл.

  Він містить загальну інформацію про планету Земля: її будову, місце у Всесвіті, способах зображення на планах і картах; про людство та його взаємодію з навколишнім середовищем.

 4. Ступень М.Г., Гулько Р.Й., Микула О.Я. та інші. Теоретичні основи державного земельного кадастру

  У навчальному посібнику викладено теоретичні основи державного земельного кадастру, розкрито складові частини державного земельного кадастру, земельний кадастр у зарубіжних країнах.
  Для студентів землевпорядних факультетів вищих навчальних закладів ІII-IV рівнів акредитації, наукових співробітників, працівників стаціонарної служби Держкомзему України, проектних і науково-дослідних інститутів землеустрою.

 5. Шаблій О.І., Муха Б.П., Гурин А.В., Зінкевич М.В. Географія: Львівська область

  Навчально-методичний посібник, побудований за вимогами шкільної програми, подає багатий матеріал з фізичної та економічної географії Львівської області.

  Для вчителів географії, студентів географічних факультетів та учнів 8-9 класів середньої школи.

<<2 | 3 | 4 | 5