Андрющенко Т. І., Бревус С. М., Гальченко С. А., Кудляк В. М., Попова М. А., Рафальський О. О., Сидоренко В. І., Слюсаренко О. О., Стрижак О. Є., Стус Д. В.
Відображення культурної спадщини України з використанням електронних карт в середовищі геоінформаційної системи МАН України

Cимволізація якісних даних в ArcMap 10.2

В ArcGis існує багато можливостей відображення інформації на карті, зокрема: за допомогою символів, кольорів та написів.

Робота з категорійними даними

Ми розглянемо картографічне представлення інформації на основі якісної ознаки (категорії). Його застосовують для відображення об’єктів з однаковим значенням атрибуту.

  • Відкрийте порожню карту ArcMap «Культурна спадщина Тараса Григоровича Шевченка».
  • Активізуйте шар «музеї» → зайдіть у Властивості шару (Layer Properties)→ символи (Symbology) → у рубриці «Показати» оберіть пункт «Категорії» (Categories) → унікальні значення (Unique values) → у полі Значень оберіть «Країна» → кольорова схема «Інтерполяція» (Іnterpolation) → додати усі… (Add All Values) (зправа від зразка карти) → зніміть галочку з віконечка «Всі інші значення» (all other values) → застосувати (apply) → Ок. 
Діалогове вікно «Властивості шару»
Рис. 34 Діалогове вікно «Властивості шару»

Ви побачите таку карту:

Відображення шару «Музеї» за категорійною ознакою
Рис. 35 Відображення шару «Музеї» за категорійною ознакою

Збережіть карту.

Узагальнення і систематизація сформованих знань, умінь і навичок

Яку інформацію можна візуалізувати на картах за допомогою інструменту «унікальні значення»?

Вправа:

Використовуючи інструмент «унікальні значення» для шару «Місця перебування поета» згрупуйте просторові об’єкти на карті за значенням поля «рік».