Гілецький Й.P.
Географія України

Паливно-енергетичний комплекс України

§ 14. Паливно-енергетичний комплекс

Питання для повторення
1. Які міжгалузеві комплекси виділяють у виробничій сфері?
2.  Які галузі входять до складу паливно-енергетичного комплексу?
3.  Назвіть природні ресурси, які використовуються у ПЕК?
4. Як забезпечена Україна паливними ресурсами?

Склад і значення комплексу

До паливно-енергетичного комплексу належать паливна промисловість (видобування й переробка палива) та електроенергетика (виробництво і передача електроенергії). На них базується все національне господарство України, оскільки забезпечує енергією всі галузі виробничої й невиробничої сфер. Загальна частка галузей ПЕК у вартості промислового виробництва Україні становила у 1990 році 8,9%, а в 1999 — 27,7%, серед усіх працюючих у промисловості відповідно — 11,2 і 16,3%. Зростання відносних показників зумовлене не нарощування обсягів виробництва, а в основному тим що спад тут був меншим, ніж в інших галузях.
Паливна промисловість складається з галузей другого порядку — нафтової, газової, вугільної, торфової, сланцевої. Електроенергетику можна поділити на галузі за типами електростанцій, на яких виробляється електроенергія, а саме: гідро-, атомну і теплоелектроенергетику.

Рис. 16. Галузевий склад паливно-енергетичного комплексу. (доступно при скачуванні повної версії книжки)

Щоб з'ясувати значення кожної з галузей, необхідно встановити обсяги видобутку різних видів палива та виробництва електроенергії на різних типах електростанцій і їх використання у господарстві. Співвідношення між цими величинами називають паливно-енергетичним балансом. Часто розглядають окремо паливний баланс і енергетичний. Енергетичний встановити неважко, оскільки кількість електроенергії визначають в одних одиницях (кВт год). Для України на початок 90-х роках енергетичний баланс мав такий вигляд: 68% електроенергії належить тепловим електростанціям, 28% — АЕС, 4% — ГЕС; основним споживачем енергії є промисловість і будівництво (рис. 17). В останні роки через проблеми із забезпеченням паливом ТЕС частка АЕС у виробництві електроенергії перевищує 45%.

Рис. 17. Енергетичний баланс у 1999 році. (доступно при скачуванні повної версії книжки)

Паливний баланс характеризується співвідношенням видобутку і використання різних видів палива. Однак обсяги видобутку одних видів палива визначаються у тоннах (вугілля, торф, нафта, сланці), а інші — ум куб (газ). До того ж виділяють вони і різну кількість енергії. Тому види палива порівнюють в умовних одиницях. Одна умовна одиниця палива відповідає теплоті, що виділяється при згоранні 1 кг палива середньої якості і становить 7000 кал. Для перерахунку використовують відповідні коефіцієнти (табл. 6).

Таблиця 6. Теплота згоряння різних видів палива і коефіцієнти перерахунку в умовні одиниці палива (доступно при скачуванні повної версії книжки)

У структурі видобутку палива в Україні майже 72% припадає на вугілля, 22% — на газ, а решта — на нафту та інші види палива (рис. 18). Однак споживає НГК палива втричі більше, завозячи його з інших країн (передусім нафту та природний газ). Основними його споживачами є чорна металургія (понад 30%), електроенергетика (18%), житлово-комунальне господарство(10%), транспорт

Рис. 18. Паливний баланс. (доступно при скачуванні повної версії книжки)

Розвиток ПЕК

Основою паливної промисловості України є вугілля. Його видобувають у Донбасі з кінця XVIII ст. З 90-х років XIX ст. почалася
промислова розробка нафтових родовищ Передкарпаття. На початку XX ст. відкриті газові родовища у цьому ж районі, а у 1929 р. прокладений перший магістральний газопровід Дашава-Львів. Шахти та нафтогазові промисли України зазнали значних руйнувань у роки Першої та Другої світових воєн. У післявоєнний час видобуток палива почався у Львівсько-Волинському вугільному, Дніпровсько-донецькому та Причорноморському нафтогазоносних басейнах. Обсяги видобутку всіх основних видів палива помітно зростали і становили на початку 70-х років: вугілля — понад 210 млн. т, газу — понад 60 млн. м куб, а нафти — близько 15 млн. т. З 70-х років у нашій країні падає видобуток усіх видів палива.
На початку 90-х років на території України добувалося менше 130 млн. т вугілля, близько 28 млрд. м куб газу та 5 млн. т нафти, а у 1999 році відповідно 81,7 млн. т вугілля, близько 18 млрд. м куб газу та 3,8 млн. т нафти. Змінилася і структура видобутку палива. До 70-х років частка вугілля у паливно-енергетичному балансі України падала, поступаючись нафті та газу, але потім почався зворотний процес. Причиною падіння видобутку й зниження частки рідкого і газоподібного палива було надмірне, хижацьке використання його у 50-60-ті роки. Український газ у значній кількості відправлявся в Росію та інші країни, хоч, як виявилось після розпаду СРСР, Україна була найменш газифікованою (7% населених пунктів) з усіх колишніх союзних республік.
Колоніальний статус нашої країни проявився і в тому, що тут були вичерпані значною мірою нафтові та газові родовища, вугільні шахти, а кошти з України спрямовувалися на розвиток вугільного та нафтогазового комплексів Західного Сибіру. Зараз вугілля і нафта мають дуже високу собівартість (затрати на виробництво одиниці продукції, виражені в грошах), через великі глибини видобування, застаріле устаткування тощо. Для забезпечення власних потреб Україна повинна імпортував значну кількість нафти і природного газу, а також кам'яного вугілля. У 1999 році економіка України спожила 63 млн. т вугілля, 71,3 млрд. м куб природного газу та 13,3 млн. т нафти та рідкого палива.
Щодо електроенергетики, то перша електростанція загального користування почала працювати у 1880 р. у Києві. На початку XX ст. виробляли струм в основному невеликі теплові електростанції. Великі ТЕС і ГЕС почали ставати до ладу у 20-30-х роках та після війни. У 1990 р. в Україні вироблено 298,5 млрд. кВт год електроенергії, що майже у 25 разів більше, ніж у 1940 р. У 1999 році річний обсяг виробництва електроенергії скоротився до 172,0 млрд. кВт год.
З 70-х років почала зменшуватися частка електроенергії, виробленої на теплових електростанціях, через введення в експлуатацію п'яти АЕС. Значення ГЕС також падало у загальному виробництві електроенергії. Однак останнім часом на фоні загального падіння обсягів виробництва електроенергії частка АЕС виросла через певну стабільність у роботі впродовж 90-х років.
Отже, паливно-енергетичний комплекс України почав формуватися давно, зазнав значних змін за період свого існування і зараз базується, в основному, на власному вугіллі та виробництві електроенергії.

Питання для закріплення знань

1.  Яка галузева структура паливно-енергетичного комплексу?
2. Яке значення ПЕК для господарства країни?
3. Що таке паливно-енергетичний баланс і як його визначають?
4. Як розвивалася паливна промисловість України;
5. Які зміни відбулися в електроенергетиці країни?

Практичні завдання

1. Побудуйте секторні діаграми структури видобутку палива й використання його різними галузями.
2. Використовуючи дані таблиці 6, розрахуйте кількість енергії, що виділиться при спалюванні такої кількості палива, яка видобувалася за рік на початку 90-х років.

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом