Горішний П.М., Чупило Г.Р.
Завдання та методичні рекомендації до лабораторних робіт з курсу «Геоморфологія»

Завдання та методичні рекомендації до лабораторних робіт з курсу «Геоморфологія»

ЗМІСТ

Завдання 1. Морфологічна характеристика рельєфу
1.1. Складання картограми вертикального розчленування рельєфу
1.2. Картограма горизонтального розчленування рельєфу
1.3. Побудова гіпсометричного профілю через характерні форми рельєфу
1.4. Побудова рози діаграми орієнтування тальвегів долинних форм
1.5. Районування території за морфологічними особливостями рельєфу
1.6. Характеристика морфології рельєфу

Завдання 2. Визначення генезису і віку рельєфу

Завдання 3. Побудова та аналіз геолого-геоморфологічного профілю
3.1. Побудова геолого-геоморфологічного профілю. Частина 1 Частина 2
3.2. Аналіз історії розвитку рельєфу за геолого-геоморфологічним профілем

Завдання 4. Побудова геоморфологічної карти

Завдання 5. Побудова геоморфологічної картосхеми на основі інтерпретації аерофотознімків

Список літератури

Додатки

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом