Книги з географії | Сторінка 3

Перелік підручників з географії

 1. Колтун О.В. Вступ до геоморфології

  Висвітлено теоретичні проблеми геоморфології: об'єкт і предмет, термінологію і систематизацію, методи досліджень і картографування рельєфу, еволюцію земної кори та її поверхні, історію розвитку геоморфології у світі загалом та в Україні зокрема, логічну і галузеву структуру.
  Для студентів-геоморфологів, географів, усіх, хто цікавиться рельєфом земної поверхні.

 2. Колтун О.В. Методичні матеріали до курсу «Археологічні методи у палеогеографії»
 3. Колтун О.В. Методичні матеріали до навчальних екскурсій з «Геоморфології міст»
 4. Колтун О.В. Методичні матеріали до практичних робіт з курсу «Антропогенна геоморфологія»
 5. Костів Л. Я. Фізична географія материків і океанів. Африка

  Розглянуто основні чинники формування природи Африки: геолого-тектонічну будову та рельєф, кліматичні умови, внутрішні води, ґрунтово-рослинний покрив і тваринний світ, а на їхній основі диференціацію природи материка та регіональний огляд на рівні фізико-географічних країн й областей. Проаналізовано основні екологічні проблеми Африки, наслідки антропогенного впливу на природні ландшафти, а також впроваджувані природоохоронні заходи

  Запропоновано структуру лекцій, практичних та семінарських занять, форми та зміст контролю засвоєння практичного та теоретичного матеріалу.

  Для студентів географічних та природничих факультетів, а також для вчителів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та коледжів, які викладають географію та екологію.

 6. Крисаченко В.С. Екологічна культура

  Пропонована книга є першим навчальним посібником з екологічної культури у вітчизняній літературі. Феномен екологічної культури розглянуто у єдності його теоретичних, світоглядних і предметно-практичних аспектів. Реалізований у книзі діяльніший підхід дав можливість викласти відносини людини і довкілля як процес взаємоадаптації, розкрити особливості утвердження людини в біосфері як домінуючого виду. Зазначені проблеми висвітлюються також крізь призму негативних наслідків природокористування для довкілля, трансформації ціннісних вимірів людського життя. Особлива увага приділена формам усталення вимог екологічної культури на рівні людства, етносу, окремого індивіду.
  Для студентів вищих навчальних закладів, учнів старших класів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та гімназій, учителів.
  Цей навчальний посібник визнано одним з кращих серед поданих на конкурс, організований Міністерством освіти України та Міжнародним Фондом "Відродження" в рамках Програми "Трансформація гуманітарної освіти в Україні".
  Головне завдання Програми полягає в сприянні гуманізації освіти через створення умов для розробки та впровадження нової генерації підручників і навчальних посібників, зорієнтованих на цінності вітчизняної та світової культури, притаманні сучасним суспільствам демократичного типу.
  Міністерство освіти України та Міжнародний Фонд "Відродження", який репрезентує всесвітню мережу фондів, заснованих відомим американським підприємцем та громадським діячем Джорджем Соросом, будуть щиро вдячні за відгуки, пропозиції та зауваження щодо цього видання під час його експериментальної перевірки в навчальних аудиторіях.

 7. Кронберг П. Дистанційне вивчення Землі: Основи і методи дистанційних досліджень в геології

  Книга відомого вченого з ФРН присвячена актуальній темі використання аерокосмічної інформації в геології та інших галузях науки і господарської діяльності. У ній викладаються фізичні основи дистанційного зондування, поглинаючі властивості атмосфери і особливості випромінювання земних поверхонь різного типу. Наводяться нові результати аерокосмічних вимірювань спектральних характеристик різних природних утворень, особливості багатозональних фотографічних, телевізійних і скануючих систем.

  Для широкого кола геологів і фахівців, які використовують і створюють засоби дистанційного зондування, а також для викладачів і студентів геологічних спеціальностей.

<<1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>>