Книги з географії | Сторінка 4

Перелік підручників з географії

 1. Курганевич Л.П. Водний кадастр

  Розглянуто сучасну нормативно-правову базу, основні підходи до обліку поверхневих, підземних вод і водокористування. Висвітлено суть, завдання, методичні особливості ведення державного водного кадастру.
  Для студентів географічних факультетів, що вивчають спецкурс "Водний кадастр" (спеціальність "Екологія та охорона навколишнього середовища").

 2. Лаврук М.М Гуцули Українських Карпат (етногеографічне дослідження)

  У монографії обгрунтовано концептуальні засади і методику етногеографічних досліджень — комплексного географічного вивчення етнічних спільнот.

  Гуцули — самобутня етнографічна група (субетнос) українців, разом з територією їхнього проживання, вперше розглядаються як єдиний соціальний етногєографічний комплекс - етногеографічний район, цілісність якого забезпечується геопросторовими і генетичними чинниками, історією розвитку, культурними зв’язками. Детально висвітлено основні види життєдіяльності гуцулів у другій половині XX століття — трудова, екістична, репродуктивна, споживча, а також їхня трансформація під впливом суспільних змін. Розкриваються основні проблеми і перспективи збереження самобутності гуцульського краю.

  Для науковців-географів, етнологів, демографів, а також студентів, вчителів загальноосвітніх шкіл. Для всіх, хто цікавиться соціально-географічними й етнокультурними проблемами Карпатського регіону України.

 3. Лозинський В. Топографічна карта. Методичні вказівки і завдання з курсу «Топографія»

  Навчальне видання містить інформацію про масштаби, номенклатуру топографічних карт, рельєф місцевості. Особливу увагу приділено розв'язанню задач за топографічною картою.
  В пропонованій методичній розробці подано матеріали лабораторних занять і методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів при вивченні топографії.
  Методичні вказівки розраховано на студентів географічних спеціальностей вищих навчальних закладів і є керівництвом для виконання лабораторних і самостійних робіт з курсу «Топографія».

 4. Масляк П.О. (упорядник) Хрестоматія з географії України

  Ця книжка — не лише для вчителів та учнів, але й для всіх, хто шукає інформацію про незалежну державу Україну, поява якої на політичній карті світу стала однією з найбільших подій двадцятого століття. Хрестоматію складено відповідно до оновленого курсу "Географія України". До неї увійшли різні за характером та змістом статті від наукових до популярних нарисів, що значно доповнюють програмні питання шкільної програми з географії. Посібник розширить знання вчителя, надасть йому велику допомогу під час підготовки до уроків та у проведенні позакласної роботи.

 5. Микитюк О.М., Грицайчук В.В., Злотін О.З., Маркіна Т.Ю. Основи екології

  У навчальному посібнику викладено зміст основних розділів класичної екології, які довгий час читалися авторами посібника на природничому факультеті Харківського державного педагогічного університету. Наведені також тестові завдання для контролю знань з екології.
  Навчальний посібник рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів, що вивчають екологію, а також вчителів, які викладають біологію та природознавство.

 6. Назаренко І.І., Польчина С.М. Нікорич В.А. Грунтознавство

  Викладені наукові основи грунтознавства, питання генезису, еволюції грунтів, їх ролі та функції в біосфері, основних фізичних, хімічних, біологічних властивостей та режимів, родючості та її підвищення, показана роль кругообігу речовин у грунтоутворенні. Розкриті основи вчення про фактори грунтоутворення, природні зони, класифікацію грунтів, охарактеризовані головні типи грунтів світу, їх географія, екологія, особливості сільськогосподарського використання та охорони.
  Підручник призначений для студентів біологічних, географічних, екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, спеціалістів відповідних профілів.

 7. Паньків З.П. Земельні ресурси

  У навчальному посібнику розкрито значення земельних ресурсів у житті людини та функціонуванні біосфери, розглянуто класифікаційні одиниці земельних ресурсів і земельних угідь. Висвітлено особливості сучасного стану та переважаючі напрямки використання земельних ресурсів світу та України. Проведено аналіз сучасного використання осушених і зрошених земель України та обгрунтовано напрямки їхнього раціонального використання. Проаналізовано особливості функціонування ринку купівлі-продажу та оренди землі, наведено основні напрямки охорони земельних ресурсів України.
  Навчальний посібник рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів і коледжів природничих спеціальностей, а також науковцям і працівникам сфери регулювання земельних відносин.

<<1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>>