Колтун О.В.
Вступ до геоморфології

Вступ до геоморфології

Колтун О.В. Вступ до геоморфології: Навч. посібн. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 80 с.

Висвітлено теоретичні проблеми геоморфології: об'єкт і предмет, термінологію і систематизацію, методи досліджень і картографування рельєфу, еволюцію земної кори та її поверхні, історію розвитку геоморфології у світі загалом та в Україні зокрема, логічну і галузеву структуру.
Для студентів-геоморфологів, географів, усіх, хто цікавиться рельєфом земної поверхні.

Зміст

Вступ

1. Об’єкт і предмет геоморфології

2. Геоморфологічна термінологія

3. Систематизація у геоморфології

4. Методи геоморфологічних досліджень

5. Геоморфологічне картографування

6. Формування рельєфу Землі
Етапи розвитку Сонячної системи. Етапи розвитку земної кори. Гіпотеза підняття. Гіпотеза контракції
Гіпотеза дрейфу материків. Пульсаційна гіпотеза. Гіпотеза розширення Землі. Теорія тектоніки плит

7. Історія розвитку геоморфології
Геоморфологічні погляди природознавців до середини XIX ст. Класичний період розвитку геоморфології (друга половин XIX – початок XX ст.). Теоретична диференціація у геоморфології XX ст.
Особливості розвитку української геоморфології (Харківська, Київська, Львівська та інші наукові школи)

8. Структуралізація геоморфології

9. Актуальні проблеми геоморфології

Вступ

Упродовж чотирьох років навчання за спеціалізацією "геоморфологія" студенти прослухають низку спеціальних предметів. На початку другого курсу після розподілу спеціальності "географія" вони слухають "Вступ до спеціалізації", — своєрідний орієнтир на шляху подальшого вивчення геоморфології.
Мета курсу – ознайомити студентів-геоморфологів із загальними та теоретичними засадами геоморфології в цілому та її окремих галузей, а також впливом нових наукових ідей на геоморфологію. Важливо й те, щоб студенти зацікавилися напрямами майбутніх самостійних досліджень.
З появою в розкладі нової дисципліни виникає низка типових питань: чим відрізняється одна наука від іншої; що конкретно вивчає наука; як правильно систематизувати об'єкти і подавати отриману інформацію тощо. Отже, головні завдання курсу такі:
1) визначити різницю між об'єктом і предметом геоморфології та об'єктом і предметом суміжних дисциплін;
2) навчитися використовувати геоморфологічну термінологію та різні типи систематизацій;
3) простежити зміни рельєфу в часі;
4) ознайомитися з методами і способами відображення результатів досліджень;
5) виявити зміни поглядів на об'єкт і методи досліджень у процесі розвитку геоморфології;
6) з'ясувати логічну й галузеву структуру геоморфології;
7) визначити місце геоморфології та перспективи подальшого розвою в сучасний період розвитку науки.