Колтун О.В.
Методичні матеріали до навчальних екскурсій з «Геоморфології міст»

Методичні матеріали до навчальних екскурсій з «Геоморфології міст»

Колтун О.В. Методичні матеріали до навчальних екскурсій з «Геоморфології міст». – Львів: Вид-во ЛНУ ім.І.Франка, 2009. – 22 с.

Зміст

Список використаної і рекомендованої літератури
Вступ
Навчальна екскурсія №1. Белігеративний рельєф
Навчальна екскурсія №2. Антропогенні геоморфологічні процеси й форми рельєфу
Навчальна екскурсія №3. Перетворення долин рік і ярково-балкової мережі у містах
Навчальна екскурсія №4. Перетворення рельєфу малих міст. Жовква

Список використаної і рекомендованої літератури

1. Базарник І. Картосхема «Княжий Львів ХІІІ-ХІV ст.» // Галицька брама. – № 9-10 (81-82). – Вересень-жовтень 2001 р. – С. 10-11.
2. Бевз М. Архітектурно-просторовий уклад міста Жовкви // Галицька брама. – № 4 (28). – Квітень 1997 р. – С. 6-7.
3. Бучко Р. Фортифікації середньовічного Львова // Галицька брама. – № 3 (39). – Березень 1998 р. – С. 17.
4. Волошин П. Розвиток антропогенної суфозії у центральній частині Львова та її екологічні наслідки // Вісник Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2001. Вип. 28. – С. 42-46.
5. Волошин П., Качур Р. Вплив антропогенних чинників на активізацію зсувів Львові // Геоморфологічні дослідження в Україні: минуле, сучасне, майбутнє. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Львів: Видав. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2002. – С. 164–165.
6. Крип’якевич І. Історичні проходи по Львову: [книжка-путівник] / Богдан Якимович (упор. тексту, опрац. та примітки). — Л. : Апріорі, 2007. — 116 с.
7. Кубай М., Іванов О. Жовква. Історія – культура – туризм. – Тернопіль: Наш світ, 2003. – 20 с.
8. Львів: Туристичний путівник. – Львів: Центр Європи, 1999. – 548 с.
9. Оконченко І. Хронологія будівництва та реконструкції оборонних споруд міста Львова // Галицька брама. – № 3 (39). – Березень 1998 р. – С. 4-31.
10. Палиенко Э.Т. Поисковая и инженерная геоморфология. – К.: Вища школа, 1978. – 200 с.
11. Піхурко У. Львівська Цитадель – мілітарний форпост чи ключ до розуміння витоків міста. Історіографічна студія терену // Галицька брама. – № 15. – Травень 1996 р. – С. 12-13.
12. Рельеф среды жизни человека (Экологическая геоморфология) / Отв. ред. Э.А. Лихачева, Д.А. Тимофеев. – М.: Медиа – ПРЕСС, 2002. – 640 с.
13. Розанов Л.Л. Теоретические основы техногеоморфологии. – М.: ИГ АН СССР, 1990. – 189 с.