Геренчук К.І.
Природа Закарпатської області

Природа Закарпатської області

ЗМІСТ

 1. ПЕРЕДМОВА
 2. ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД
  Частина 1.
  Частина 2.
  Частина 3.
 3. ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА ТА КОРИСНІ КОПАЛИНИ
 4. Стратиграфія дочегвертинних відкладів
  Частина 1.
  Частина 2.

  Магматизм

  Тектоніка
  Частина 1. Флішові Карпати. Мармароський масив і зона Мармароських стрімчаків
  Частина 2. Зона Пенінських стрімчаків. Закарпатський внутрішній прогин

  Корисні копалини

 5. МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ
  Частина 1. Мінеральні води неспецифічного складу
  Частина 2. Вуглекислі води
  Частина 3. Інші мінеральні води специфічного складу
 6. ЧЕТВЕРТИННІ ВІДКЛАДИ
 7. Еоплейстоцен

  Плейстоцен
  Частина 1. Нижній
  Частина 2. Середній. Верхній
  Частина 3. Середній-верхній

  Голоцен

 8. ГЕОМОРФОЛОГІЯ
 9. Морфоструктури
  Частина 1. Верховинська. Полонинська
  Частина 2. Мармароська. Пенінська. Панонська

  Морфоскульптури
  Частина 1. Денудаційні
  Частина 2. Ерозійні. Льодовикові
  Частина 3. Карстові. Гравітаційні

  Геоморфологічні райони

 10. КЛІМАТ
 11. Радіаційний режим

  Термічний режим

  Режим зволоження

  Снігові лавини та сніжники

  Кліматична характеристика сезонів

  Оцінка кліматичних ресурсів

 12. ПОВЕРХНЕВІ ВОДИ
 13. Ріки
  Частина 1.
  Частина 2.

  Водоносність

  Водний режим

  Льодовий режим

  Твердий стік, руслові процеси та селеві потоки

  Озера, водосховища та ставки

  Гідрохімічна характеристика та санітарний стан річкових вод

  Використання водних ресурсів та їх охорона

 14. РОСЛИННІСТЬ
 15. Загальні ботаніко-географічні риси

  Геоботанічна характеристика основних рослинних формацій
  Частина 1. Лучні формації. Післялісові лучні формації
  Частина 2. Лісові формації
  Частина 3. Формації субальпійської та альпійської смуги. Болотні формації

  Рослинні ресурси

 16. ГРУНТИ
  Частина 1. Бурі гірсько-лісові грунти (буроземи)
  Частина 2. Дерново-буроземні грунти. Буроземно-підзолисті грунти
  Частина 3. Гірсько-лучно-буроземні грунти полонин. Лучно-буроземні грунти на алювії нижніх терас гірських рік. Дерново-підзолисті грунти на алювії низьких терас
  Частина 4. Дернові грунти на високих заплавах. Дернові грунти на сучасному алювії
  Частина 5. Лучні та болотні грунти на алювії. Земельні ресурси та їх охорона.
 17. ФАУНА ХРЕБЕТНИХ
 18. Палеозоологічні особливості хребетних

  Зоогеографічні особливості фауни хребетних

  Фауна, хребетних типових зооценозів
  Частина 1. Зооценоз оброблюваних земель, пасовищ та сіножатей
  Частина 2. Зооценоз водойм і заплавних вологих лук. Зооценоз рівнинних дубових гаїв. Зооценоз гірських букових і мішаних лісів. Зооценоз високогір'я — криволісся та полонин.

 19. ЛАНДШАФТИ ТА ПРИРОДНІ РАЙОНИ
 20. Ландшафтні яруси

  Природні ландшафти
  Частина 1. Чоп-Мукачівська низовина. Іршавський природний район. Солотвинська улоговина. Перечин-Липчанський природний район. Воловецько-Міжгірська верховина
  Частина 2. Стрімчаковий природний район. Вигорлат-Гутинський вулканічний район. Вододільний хребет. Горганський, Полонинський, Рахівський природні райони

 21. ОХОРОНА ПРИРОДИ
 22. Географічна та економічна специфіка охорони природи

  Антропогенний вплив і його наслідки в природних ландшафтах

  Завдання диференційованої (поресурсної) охорони природи

  Завдання комплексної охорони природних ландшафтів

 23. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ