Заставний Ф.Д.
Економічна і соціальна географія України

Географічне положення України. Державний кордон

Форзац. Адміністративна карта України

РОЗДІЛ 1. УКРАЇНА НА КАРТІ СВІТУ

§1. Географічне положення. Державний кордон

Україна є великою європейською і світовою державою (мал. 1). Її площа становить 603,7 млн км кв, або 5,7% площі Європи і 0,44% площі країн світу. У країні проживає близько 50 млн чоловік, або 7% населення Європи і майже 1% населення земної кулі. За територією Україна посідає перше після Російської Федерації, за населенням — п'яте місце з-поміж країн Європи (див. таблицю 1).

Таблиця 1. Порівняння України з найбільшими європейськими країнами (на початок року)
КраїнаРікТериторія, тис. км квКількість населення, млн чол.Густота населення, чол. на 1 км кв
Україна 2000 603,7 49,7 83,7
Франція 1996 543,9 58,3 107,1
Іспанія 1996 506 39,2 77,6
Швеція 1996 450 8,8 19,6
Німеччина 1996 356 81,8 229,3
Польща 1995 323 38,5 119
Італія 1996 301,3 57,3 190,3
Великобританія 1996 224,1 58,7 240,4
Україна на карті Європи
Мал. 1. Україна на карті Європи

Як і будь-яка самостійна держава, Україна займає певне економіко-географічне і геополітичне положення, має державний кордон.

Економіко-географічне положення України

Економіко-географічне положення України визначається її розміщенням щодо інших держав, з якими вона має і прагне мати економічні та культурні зв'язки.

Україна знаходиться в Центрально-Східній Європі на перехресті важливих транспортних шляхів між державами і континентами. Вона межує з багатьма країнами і має вихід до Чорного і Азовського морів. Це дає змогу підтримувати морські транспортні зв'язки з Росією, Грузією, Туреччиною, Болгарією, Румунією, а через протоки Босфор і Дарданелли виходити у Світовий океан. Річковим транспортом по Дунаю Україна зв'язана з державами Центральної Європи. Дніпро дає вихід до Білорусі. Доступні гірські перевали Українських Карпат не створюють значних труднощів для різних сухопутних видів транспорту.

Вигідне економіко-географічне положення України щодо сусідніх держав Західної Європи, Прибалтики, Російської Федерації, Білорусі, Молдови, країн Близького і Середнього Сходу, Північної і Східної Африки при сприятливому політичному кліматі може бути широко використане для транзитних перевезень вантажів і пасажирів багатьма видами транспорту. Це дуже вигідно Україні та державам, які використовуватимуть короткий шлях через її територію.

Інтенсивність транзитних перевезень через нашу країну завдяки «потеплінню» політичного клімату в Європі та світі зростатиме. З часом і економіко-географічне положення України створить можливості для широкого використання його як джерела надійного надходження фінансових ресурсів. Отже, транзитні перевезення усіма видами транспорту доцільно розширювати і використовувати для зміцнення економіки України і підвищення добробуту її народу.

Однак транзитні перевезення не є безвитратними. Вони потребують відповідного обслуговування. При інтенсивних перевезеннях більше зношуються залізничні колії та автомобільні шляхи, вагони, автомашини тощо. Для сухопутних видів транспорту відводяться чималі площі земель, що вилучаються із сільськогосподарського користування. Крім того, усі види транспорту, особливо трубопровідний, створюють екологічні проблеми.

Україна має спільні економічні та політичні інтереси з багатьма державами, передусім з тими, з якими вона межує. Це сприяє створенню окремих груп країн співробітництва. Актуальним для України є більш тісне економічне і політичне співробітництво з країнами Чорноморського басейну, Центрально-Східної Європи, Чорноморсько-Балтійського регіону.

Геополітичне положення України

Геополітичне положення країни — це положення держави щодо інших країн з точки зору її загальнополітичних, економічних і військово-стратегічних інтересів, їхньої масштабності, стабільності, надійності, перспективності. 

Поява на політичній карті Європи великої незалежної України змінила геополітичні реалії Європи і світу. Це зумовлено тим, що наша країна має значний високоосвічений людський потенціал, великі можливості промислового і сільськогосподарського розвитку, а також вигідне географічне положення. Геополітичне положення України сприяє її об'єднанню з багатьма державами за принципом спільності політичних та економічних інтересів з метою забезпечення вищої ефективності виробництва і посилення обороноздатності, проведенню багатовекторної політичної і взаємовигідної економічної політики.

Україна стала реальністю, з якою рахується і рахуватиметься світ. її статус як великої європейської держави неухильно набиратиме нового геополітичного змісту, більшої вагомості, реалістичності. Це цілком об'єктивний процес українського державотворення на європейському і світовому геополітичному фоні.

Разом з тим треба звернути увагу і на окремі негативні особливості геополітичного положення України.

  1. Україна фактично стала буферною (перехідною) державою між країнами НАТО на заході і Російською Федерацією на сході і північному сході. Це може створювати багато нових непростих проблем у стосунках з сусідами — економічних, політичних, військових.
  2. Україна розміщена поблизу традиційних вогнищ політичної і військової напруженості (Балкани, Північний Кавказ, Закавказзя, Близький і Середній Схід). Це до певної міри погіршує геополітичну ситуацію у прилеглих чи близько розташованих регіонах, у тому числі в нашій державі.
  3. Певний дискомфорт для України створює розміщення на її території чи в прикордонні військових формувань Російської Федерації.

Геополітичне положення України в Центрально-Східній Європі визначає її винятково важливу роль у розв'язанні ключових економічних і політичних проблем усього континенту. Геополітичні інтереси України розширюються. Поглиблюється її співробітництво з тепер незалежними країнами, що входили до складу колишнього СРСР, державами Центральної та Західної Європи, Сполученими Штатами Америки, Китаю. Посилюються військово-політичні контакти нашої країни.

Державний кордон України

Державний кордон — це лінія і вертикальна площина, що проходить по цій лінії, які визначають межі території держави: суходолу, вод, надр, повітряного простору.
Питання про формування державного кордону України вперше гостро постало під час короткочасного здобуття нею незалежності в 1917-1920 pp. Відповідно до Брестського мирного договору 1918 р. державний кордон між Україною і Польщею проходив по р. Сян. Уряд Української Народної Республіки (УНР) на сході не встиг здійснити детального розмежування території з комуністичною Росією. На півночі державний кордон України з Росією і Білоруссю в основному збігався з північною етнічною межею поселення українців.
Після Першої світової війни до УРСР увійшла центральна і східна територія України. Її західний кордон з Польщею проходив по р. Збруч і лінією, що нині розмежовує Рівненську і Житомирську області. Кордон між Україною і Молдовою також в основному сформувався після Першої світової війни, коли румунські війська вийшли на Дністер, і Бессарабію (Молдову) було приєднано до Румунії.

Сучасний державний кордон України встановився під час Другої світової війни і в повоєнний період.

Загальна протяжність державного кордону України становить 7700 км, у тому числі на сухопутну ділянку припадає 5740 км, на морську — 1960 км (з них на чорноморську — 1560 км, азовську — 400 км). Площа морських територіальних вод України становить 35 тис. км кв.

Найпротяжнішими є державні кордони з Російською Федерацією (2063 км), Молдовою (1191 км) і Білоруссю (1084 км). Кордони з Румунією (625 км), Польщею (543 км), Угорщиною (135 км) і Словаччиною (99 км) є значно коротшими.

Більша частина областей України є прикордонними. До державного кордону безпосередньо не виходять лише шість областей.

Остаточного уточнення всього державного кордону України з Російською Федерацією на місцевості (демаркації) ще не завершено. Не встановлено кордон між двома державами по акваторії Азовського моря.

Державний кордон України, як і інших держав, є і мусить бути недоторканним.

Запитання

  1. Що таке економіко-географічне положення країни?
  2. Що таке геополітичне положення країни?

Завдання

  1. Користуючись даними табл. 1, порівняйте площу території і населення України з площами територій і населення інших європейських країн.
  2. Розкрийте позитивні і негативні особливості геополітичного положення України.
  3. Охарактеризуйте сухопутні і морські кордони України.
  4. Користуючись картою першого форзаца підручника, визначте області, які безпосередньо не виходять до державного кордону України.
  5. На контурній карті проведіть кольоровим олівцем (фломастером) лінію державного кордону України, підпишіть країни, з якими вона межує.