Геренчук К.І.
Природа Закарпатської області

Передмова до книжки «Природа Закарпатської області» за редакцією Геренчука Каленика Івановича

Громадяни СРСР зобов'язані берегти природу, охороняти її багатства. (Конституція (Основний Закон) Союзу Радянських Соціалістичних Республік).

Охорона природного середовища стала в нашій країні всенародною справою. Питаннями, пов'язаними з охороною природи та раціональним використанням природних ресурсів, займаються спеціалісти більшості галузей народного господарства. У Конституції (Основному Законі) СРСР записано: «В інтересах нинішнього і майбутніх поколінь в СРСР здійснюються необхідні заходи для охорони і науково обгрунтованого, раціонального використання землі та її надр, водних ресурсів, рослинного і тваринного світу, для збереження в чистоті повітря і води, забезпечення відтворення природних багатств і поліпшення середовища, яке оточує людину».

Правильна й ефективна організація природоохоронної роботи, наукове обгрунтування найбільш раціональних напрямків природокористування можуть бути здійснені насамперед за умови ґрунтовного знання природних умов, їхньої специфіки і відмін в окремих регіонах країни (республіках, адміністративних областях, районах). Саме цей критерій ліг в основу написання нашої книжки.

Закарпаття — це область, природою якої цікавляться не тільки науковці та спеціалісти тієї чи іншої галузі господарства, але й значною мірою широкі верстви населення. Мальовничі краєвиди Карпат, цілющі джерела, чудовий клімат, своєрідна архітектура сприяють великому напливу туристів і відпочиваючих. Їм необхідно по-можливості повно розповісти про особливості природи Закарпаття та застерегти від навмисного чи ненавмисного її псування і нищення.

На сьогодні проведені великі та різноманітні дослідження природи Закарпатської області. Вивчена геологічна будова, корисні копалини, рельєф, клімат, поверхневі та підземні води, рослинний і тваринний світ, грунти, природні ландшафти. Результати цих досліджень опубліковані у різноманітних спеціальних виданнях: наукових записках, збірниках конференцій тощо, і тому майже недоступні для широкого кола читачів, які цікавляться природою області.

Авторський колектив, що складається зі спеціалістів-природознавців, поставив перед собою завдання зібрати та систематизувати ці розрізнені матеріали, щоб розповісти читачам про прекрасну природу Закарпаття, її особливості та завдання раціонального природокористування. Матеріал до книжки підготували науковці львівських, чернівецьких, івано-франківських та одеських наукових і навчальних закладів. «Передмову», «Загальний огляд», «Ландшафти і природні райони» написав проф. Львівського університету К.І. Геренчук, «Геологічну будову і корисні копалини» — ст. наук, співроб. Українського науково-дослідного геологорозвідувального інституту С.С. Круглов, «Мінеральні води» — наук, співроб. Одеського науково-дослідного інституту курортології І.М. Койнов, «Четвертинні відклади» — проф. Івано-Франківського інституту нафти і газу О.М. Адаменко, «Геоморфологію» — доц. Львівського політехнічного інституту М.С. Демедюк, «Клімат» — доц. Львівського університету Г.Л. Проць, «Поверхневі води» — доц. Чернівецького університету М.І. Кирилюк, «Рослинність» і «Охорона природи» — д-р біол. наук С.М. Стойко, «Фауну хребетних» — проф. Львівського медичного інституту К.А. Татаринов, «Грунти» — доц. Львівського університету С.В. Трохимчук.

Значну допомогу у виконанні цієї роботи надали наук, співроб. відділу охорони природи Інституту ботаніки АН УРСР П.Р. Третяк, який написав підрозділ книги «Снігові лавини та сніжники», доц. Львівського університету Ю.П. Єрмоленко, що зробив ряд фотознімків для цієї книжки. Старші лаборанти географічного факультету Львівського університету М.І. Мілянич, М.М. Пакуля, М.І. Сиротюк допомогли виготовити картографічні схеми та укласти список літератури. Усім згаданим товаришам науковий редактор книги висловлює щиру подяку. Окремо висловлюємо подяку доц. Львівського університету М.М. Койнову за цінні поради щодо змісту рукопису, які сприяли поліпшенню книжки.