Заставний Ф.Д.
Економічна і соціальна географія України

Східна українська діаспора

УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА

Діаспора (в перекладі з грецької — розсіяння) — перебування частини народу поза межами країни його походження в результаті геноциду (винищення за расовими, релігійними, національними мотивами), дії економічних (пошук кращої долі) та стихійних (наприклад, у результаті сильного землетрусу) причин.

Українська діаспора є однією з найчисленніших у світі. За різними відомостями, вона налічує 20 млн чоловік і розміщена в багатьох країнах усіх континентів.

Поняття «діаспора» є досить неоднозначним, адже українці Польщі, Словаччини і Румунії жили і частково тепер живуть не розсіяно, а компактно в прикордонні з Україною на українських історико-географічних землях.

Більшість українців зарубіжжя проживає в країнах, що були колись республіками СРСР. Цю діаспору прийнято називати східною. Назва умовна, оскільки, наприклад, Молдова розміщена не на сході, а на південному заході від України, а Білорусь — на півночі. Українську діаспору в усіх інших країнах світу називають західною.

§12. Східна українська діаспора

Розселення українців по території Російської імперії та республік колишнього СРСР відбувалося впродовж століть і зумовлювалося різними причинами. Це — масові вислання українців за часів царювання Петра І (початок XVIII ст.) на будівництво Санкт-Петербурга, копання каналу уздовж Ладозького озера, для участі у війнах. Ось яку оцінку дав Т. Г. Шевченко Петру І, який масово використовував українських козаків на каторжних роботах, коли заснував нову столицю — Петербург:

Царю проклятий, лукавий,
Аспиде неситий!
Що ти зробив з козаками?
Болота засипав
Благородними костями:
Поставив столицю
На їх трупах катованих!..

Значні переселення українських селян на вільні землі відбувалися впродовж XVIII-XX ст. (до Північного Кавказу, Поволжя, Сибіру, на Далекий Схід). Мільйони українців були заслані за більшовицького режиму у тюрми і концентраційні табори, розміщені у Російській Федерації, Казахстані та інших союзних республіках колишнього СРСР. Частина з них загинула там, інші — повернулися в Україну, а багато залишилося жити в місцях колишнього заслання.

Після створення незалежної держави українська діаспора активізувала національно-культурне і політичне життя: створюються українські школи, гуртки з вивчення української мови, української історії, культури. Зарубіжні українці почали частіше відвідувати свою батьківщину. Посилюються родинні, економічні та національно-культурні зв'язки українців, які проживають у східній діаспорі, з батьківщиною предків.

За даними останнього перепису населення, у східній діаспорі проживає 6,8 млн українців. Найбільше — в Російській Федерації, Казахстані, Молдові, Білорусі (див. додаток 11).

У Російській Федерації українці проживають у всіх регіонах (мал. 11). Однак найчисленнішою є українська громада в центральній частині європейської частини цієї країни. В столиці Російської Федерації та прилеглих до неї областях налічується близько 675 тис. українців, у тому числі в Москві — 253 тис. чоловік. Українська діаспора в Москві є найчисленнішою серед усіх міст колишнього Радянського Союзу.

Українська діаспора в країнах — колишніх республіках СРСР
Мал. 11. Українська діаспора в країнах — колишніх республіках СРСР

Багато українців проживає в південній частині Далекого Сходу (Примор'я, Приамур'я), який почав інтенсивно освоюватися вихідцями з України з початку XX ст., тобто після будівництва так званої Транссибірської залізниці (1905 p.), найпротяжнішої в світі (вона з'єднала європейську частину Російської імперії з берегами Тихого океану). Тепер тут налічується понад 620 тис. українців. Ця територія відома під назвами «Зелена Україна», «Зелений Клин», «Нова Україна».

Численною є українська діаспора на території Західного Сибіру (584 тис. чол.). Українці тут зосереджені у двох районах — на півночі Тюменської області, де вони працюють на видобутку нафти і газу, а також на півдні — переважно в містах і зайняті в промисловості.

Південь Західного Сибіру в сталінський період правління став місцем масового заслання. Район був вкритий густою мережею тюрем і концентраційних таборів, через які пройшли мільйони українців. Вони створювали тут українську політичну діаспору.

На півночі європейської Росії, переважно в містах, живе 310 тис. українців. До 80-х років у цьому несприятливому для життя регіоні налічувалися сотні великих концентраційних таборів, в'язні яких у дуже важких умовах будували шахти Воркути, освоювали нафтопромисли Інти, прокладали залізницю до пониззя р. Об, заготовляли ліс тощо. Нині українці працюють тут на вуглевидобутку і заготівлі лісу.

Досить численна українська діаспора на Північному Кавказі (480 тис. чол.), особливо на Кубані — в Краснодарському краї. Українці цього краю, який називають «Малиновою Україною», незважаючи на тривалу русифікацію, зберегли рідну мову, українські традиції, пісні, звичаї.
Майже 250 тис. українців живуть у Центральночерноземному районі (на прикордонні з Україною). На значній прилеглій до України території раніше кількісно переважали українці. Ця територія (Східна Слобожанщина) належить до українських етнічних земель.

В останні роки національно-культурне життя українців Східної Слобожанщини повільно відроджується.

Велика українська громада живе на Уралі, в Поволжі, Східному Сибіру, а також у Санкт-Петербурзі.

Численна українська діаспора зосереджена на півночі Казахстану, на межі із Західним Сибіром, а також на південному сході та півдні, в землеробських передгір'ях Тянь-Шанських гір. Райони значного зосередження українців у Казахстані, а також на прилеглих територіях Киргизької Республіки називають «Сірим Клином».

Численною є українська громада в Молдові та Білорусі. Причому в Молдові частка українців становить близько 15% загальної кількості населення цієї держави. Українці живуть тут у прикордонних з Україною районах Придністров'я, а також на крайньому північному заході (на межі з Чернівецькою областю).

Українці, що проживають у Білорусі, зосереджені поблизу державного кордону з Україною, переважно в Гомельській і Брестській областях, а також у Мінську. Вони становлять тут майже 2/3 від усіх українців, що проживають у цій країні. Чисельність української діаспори в Білорусі за останнє століття різко зменшилася.

  1. Що таке діаспора? Яка численність української діаспори?
  2. Яка чисельність східної української діаспори?
  3. Як формувалася східна українська діаспора?

Побудуйте стовпчикову діаграму кількості українців у країнах — республіках колишнього СРСР. Використайте для цього матеріали додатка 11.