Заставний Ф.Д.
Економічна і соціальна географія України

Машинобудування і металообробка в Україні

Машинобудування і металообробка є великою комплексною галуззю обробної промисловості України. В ній зайнята понад третина промислового персоналу. В 1997 р. на цю галузь припадало 15,8% вартості усієї промислової продукції країни. Вона складається з власне машинобудування і металообробки. Машинобудування є основою технічного і технологічного прогресу.

Принципова схема машинобудівного виробництва така: метал надходить на переробку до ливарного, пресового чи ковальського цеху, звідти (а також прокат з металургійного заводу) — до механічного цеху для виготовлення деталей машин. Далі у складальному цеху з них виготовляють готову продукцію (мал. 25).

Структура машинобудівного заводу
Мал. 25. Структура машинобудівного заводу

В Україні розвинуте широкопрофільне машинобудування, підприємства якого формують складний, взаємопов'язаний машинобудівний комплекс. До його складу входять усі основні галузі машинобудування. Провідне місце посідають приладобудування, тракторне і сільськогосподарське машинобудування, де зайнято близько п'ятої частини тих, хто працює в машинобудуванні. Розвиваються автомобілебудування, промисловість металевих конструкцій, верстатобудівна та інструментальна, гірничошахтне і гірничорудне машинобудування тощо.

Характерною особливістю галузі є розширення випуску виробів, що раніше доставлялися з-за кордону, підвищення якості деяких видів продукції. Проте машинобудування не поминули кризові явища, які призвели до значного скорочення випуску продукції, погіршення зв'язків, розбалансування виробництва (див. додаток 14).

Приладобудування включає виробництво різних приладів для контролю, вимірювання, а також засоби обчислювальної техніки, автоматики тощо. На розміщення приладобудування вирішальний вплив має наявність в тому чи іншому регіоні, населеному пункті висококваліфікованих інженерно-технічних і робітничих кадрів. Центрами приладобудування є великі вузівські та наукові центри, де готують такі кадри.

В Україні можна виділити певні групи міст, які спеціалізуються на виробництві тих чи інших приладів. Прилади для контролю і регулювання технологічних процесів випускають у Києві, Івано-Франківську, Луцьку, Харкові (мал. 26).

Найбільшими центрами виробництва

 • електровимірювальних приладів є Київ, Львів, Житомир;
 • радіовимірювальних приладів — Львів, Ужгород, Київ;
 • приладів для механізації та автоматизації інженерної та управлінської праці — Кіровоград, Умань, Харків;
 • засобів обчислювальної техніки — Київ, Вінниця, Чернівці;
 • оптико-механічних приладів і апаратури — Харків, Суми, Одеса.
Карта машинобудування України
Мал. 26. Машинобудування

Підприємства інструментальної промисловості виробляють металорізальний, контрольно-вимірювальний, слюсарно-монтажний, допоміжний та ін. інструмент. Інструменти випускають у Львові, Хмельницьку, Одесі, Полтаві (мал. 27), Бердичеві та ін.

У цеху заводу штучних алмазів і алмазного інструмента (Полтава)
Мал. 27. У цеху заводу штучних алмазів і алмазного інструмента (Полтава)

Тракторне і сільськогосподарське машинобудування охоплює виробництво тракторів, різноманітних машин для обробітку землі, а також машин для тваринництва. Географія цієї галузі орієнтується на споживачів, адже перевозити метал значно дешевше, ніж вироби з нього.

В Україні діє великий тракторний завод у Харкові, який перебуває в тісних зв'язках як із заводами Харкова (тракторні двигуни, тракторні самохідні шасі), так і з підприємствами Харківської промислової агломерації (Лозова, Дергачі). Центрами тракторобудування є й інші міста держави — Київ (тракторні деталі), Мелітополь і Кіровоград (тракторні гідроагрегати), Вінниця (тракторні агрегати).

Машини для сільського господарства виробляють у Дніпропетровську і Тернополі (бурякозбиральні комбайни), Херсоні (зерно- і кукурудзозбиральні комбайни), Олександри (зернозбиральні комбайни) (мал. 28), Одесі (ґрунтообробні машини), Бердянську (жниварки), Кіровограді (сівалки), Львові (машини для хімічного захисту рослин, виробництва кормів).

Новий український зернозбиральний комбайн «Лан» у роботі
Мал. 28. Новий український зернозбиральний комбайн «Лан» у роботі

Центрами виробництва машин і устаткування для тваринництва і кормовиробництва є також Ніжин, Бердянськ, Біла Церква, Коломия, Умань та ін.

В Україні є всі галузі транспортного машинобудування: залізничне, авто-, літако- і суднобудування. Тепловози виробляють у Луганську і Харкові, вагони — у Кременчуку, Дніпродзержинську, Стаханові, залізничні цистерни — в Маріуполі.

Важливою і перспективною галуззю машинобудування, яка в Україні ще не набула належного розвитку, є автомобілебудування. У 1997 р. в Україні вироблено лише 2 тис. легкових і 3,4 тис. вантажних автомобілів, 1,7 тис. автобусів. У перспективі передбачається розширити автомобілебудування за рахунок створення спільних із закордонними фірмами підприємств.

Центрами автомобілебудування є Запоріжжя і Луцьк (легкові автомобілі), Кременчук (вантажні автомобілі) (мал. 29), Львів (автобуси і автонавантажувачі). Автозапчастини для автомобілів випускають у Краснодоні, Чернігові; мопеди — у Львові, мотоцикли — в Києві, велосипеди — у Харкові, Чернігові.

Продукція Кременчуцького підприємства «АвтоКраз»
Мал. 29. Продукція Кременчуцького підприємства «АвтоКраз»

Сучасне літакобудування зосереджено в Києві (мал. 30) і Харкові, ракети для виведення на орбіту супутників Землі виробляють у Дніпропетровську (мал. 31).

У складальному цеху Київського авіаційного заводу
Мал. 30. У складальному цеху Київського авіаційного заводу
На Південному машинобудівному заводі в Дніпропетровську
Мал. 31. На Південному машинобудівному заводі в Дніпропетровську

Це місто є одним з найбільших центрів ракетобудування у світі.

Суднобудування є добре розвинутою ланкою машинобудування, продукція якого користується значним попитом як у нашій країні, так і за кордоном. Зі стапелів (місць будівництва суден) суднобудівних заводів сходять різного типу бойові кораблі, цивільні судна широкого призначення, що використовуються для перевезення пасажирів і вантажів. Випускаються кораблі для морського і річкового флоту. Центрами суднобудування і судноремонту є Миколаїв, Херсон, Севастополь, Київ, Керч та ін. Це потужні приморські та прирічкові промислові центри. Україна є великою суднобудівною державою.

В Україні розвинено верстатобудування, випуск продукції якого останнім часом скоротився. У 1997 р. було виготовлено лише 2,3 тис. металорізальних верстатів. Організовано випуск ковальсько-пресових машин. У цілому верстатобудування потребує докорінної перебудови з широким залученням сучасних технологій. Центрами верстатобудування є Харків, Київ, Одеса, Бердичів, Черкаси, Дніпропетровськ та ін.

Енергетична та електротехнічна промисловість розвивається в багатьох регіонах країни. Освоєно випуск широкого асортименту продукції: електродвигуни змінного струму, вибухобезпечні двигуни тощо. Центрами галузі є Харків, Запоріжжя, Донецьк, Тернопіль, Хмельницький. В структурі цієї галузі чільне місце посідає енергетичне машинобудування, що виробляє устаткування та обладнання для теплових, атомних і гідравлічних електростанцій, а також ліній електропередачі, підстанцій тощо. Ця галузь виникла в Україні у міжвоєнні роки. Підприємство з виробництва турбін працює в Харкові — це один з перших в Україні заводів такого профілю. Центрами енергетичного машинобудування є Краматорськ, Монастирище (Черкаська обл.), Дніпропетровськ та ін.

Важлива галузь машинобудування — виробництво устаткування для галузей промисловості. Провідне місце належить гірничошахтному і гірничорудному машинобудуванню, оскільки в країні багато шахт і рудників. Підприємства цієї галузі переважно орієнтуються на споживачів. Центрами виробництва продукції цієї галузі є Донецьк, Дружківка, Горлівка, Ясинувата (Донецька обл.), Красний Луч (Луганська обл.).

Металургійне машинобудування зосереджене в районах чорної металургії: Краматорськ, Маріуполь, Дніпропетровськ, Слов'янськ, Лутугіне (Луганська обл.).

Центрами випуску устаткування для хімічної галузі є Львів, Бердичів, Павлоград (Дніпропетровська обл.), Суми, а устаткування для виробництва полімерів — Київ, Дніпропетровськ, Бахмач.

Устаткування для харчової промисловості випускається в багатьох областях. Це пояснюється наявністю густої мережі різних за своїм профілем підприємств цієї галузі (мал. 32).

Лінія складання млинів на підприємстві «Могилів-Подільський машзавод»
Мал. 32. Лінія складання млинів на підприємстві «Могилів-Подільський машзавод»

Випуск обладнання для підприємств легкої промисловості має досить значне територіальне поширення: Чернівці, Харків, Донецьк, Дніпропетровськ, Васильків (Київська обл.), Кам'янка (Черкаська обл.).

Важливим підрозділом машинобудування є ремонт машин і устаткування. Нині, коли значно скорочується випуск продукції машинобудування, ремонт машин і обладнання мають важливе значення. Розширення ремонту і гарантування його належної якості дає можливість забезпечити безперебійне функціонування всього господарського комплексу країни. Підприємства з ремонту машин і обладнання здебільшого невеликі за розмірами і не потребують для свого розміщення спеціальних умов.

На загальному фоні територіальної розосередженості виробництв галузі високим рівнем концентрації виділяється Харківська область (особливо Харків), яка характеризується найбільшими масштабами випуску продукції машинобудування. Потужний Харківський промисловий вузол фактично вже переріс у велику Харківську промислову агломерацію машинобудівного профілю.

У майбутньому машинобудування доцільно розвивати насамперед за рахунок розширення випуску наукомістких виробництв, що базуються на сучасних технологіях. Йдеться про розвиток літакобудування, експорт літаків і двигунів до них. Це вимагатиме технічного переобладнання таких підприємств, як авіаційний науково-технічний комплекс ім. О. К. Антонова, Київський авіаційний завод АВІАНТ, Запорізьке підприємство «Мотор-Січ», виробниче об'єднання «Південний машинобудівний завод» у Дніпропетровську, що виробляє ракетно-космічні апарати, суднобудівних заводів у Миколаєві і Херсоні.

Принципового значення набуває випуск сучасної техніки для проведення сільськогосподарських робіт, зокрема українських тракторів, українських зернових комбайнів, широкого асортименту побутової техніки та ін. Українське цивільне і військове машинобудування має значно розширити свій експортний потенціал.

 1. Які особливості розміщення машинобудівних заводів в Україні?
 2. Які машинобудівні підприємства є у вашій місцевості?

 1. Розкрийте принципову схему машинобудівного виробництва.
 2. Оцініть рівень розвитку машинобудування в Україні.
 3. Схарактеризуйте географію приладобудування і сільськогосподарського машинобудування.
 4. Назвіть і покажіть на карті головні центри автомобіле- і суднобудування в Україні.
 5. Схарактеризуйте Харківський промисловий вузол.