Заставний Ф.Д.
Економічна і соціальна географія України

Рослинництво: технічні та інші культури

§25. Рослинництво: технічні та інші культури

Перше місце серед технічних культур належить соняшнику, який займає близько двох третин всієї площі технічних культур (2,1 млн га). В Україні отримують досить високі й стабільні врожаї цієї культури (10-17 ц/га). Основні площі соняшнику зосереджені в степовій зоні, на півдні Лісостепу (мал. 43).

Мал. 43. Посіви соняшнику і підприємства олійно-жирової промисловості (доступно тільки при скачуванні повної версії)

Важливе місце з-поміж технічних культур займають цукрові буряки, що використовуються для виробництва цукру (фабричні). їх площа становить близько 1,1 млн гектара, урожайність — приблизно 300 ц/га. Основними регіонами вирощування цукрових буряків є області Лісостепу та північного Степу (мал. 44 і 45).

Мал. 44. Посіви цукрових буряків і цукрові заводи (доступно тільки при скачуванні повної версії)

Мал. 45. Збирання цукрових буряків на Поділлі (доступно тільки при скачуванні повної версії)

У північній та західній частинах України вирощують льон-довгунець, площа якого у 1997 р. дорівнювала 40 тис. гектарів, а вихід льоноволокна становив 3-6,5 ц/га. Вирощують його у поліських районах Чернігівської, Житомирської, Рівненської, Волинської та Сумської областей, а також у Львівській та Івано-Франківській областях.
В Україні на невеликих площах висівають коноплі. Порівняно з довоєнним періодом посіви цієї культури різко скоротилися. Південні коноплі висівають у степовій зоні, середньоруські — в лісостеповій.
У південних районах України вирощують рицину, олія якої широко використовується в авіаційній, парфумерній, медичній, шкіряній та інших галузях.
Південь — головний район посівів сої, яка переважно культивується на зрошуваних землях. Соєві боби містять багато білків (30-45%) і олії, які використовуються у консервній, хлібопекарській, маргариновій, м'ясній та інших галузях.
В Україні вирощують і заготовляють багато лікарських рослин (близько 100). Культивують валеріану лікарську, кмин, хрін, шавлію лікарську, лаванду, м'яту перцеву, фенхель, беладонну лікарську тощо. Головним районом вирощування лікарських рослин є Крим (мал. 46).

Мал. 46. Механізоване збирання лаванди в Криму (доступно тільки при скачуванні повної версії)

В Україні вирощують тютюн і махорку. Основні площі посівів тютюну зосереджені в західній (Тернопільська, Івано-Франківська і Хмельницька області) та південній (Крим) її частинах.
Для потреб пивоварної, дріжджової та хлібопекарської промисловості використовують хміль. Цю культуру вирощують здебільшого у Житомирській, Рівненській областях.
Україна є важливим регіоном вирощування картоплі. її почали культивувати в 60-х роках XVIII ст. в Слобідській Україні (Охтирка, Лебедин). У другій половині XIX ст. ця культура поширилася в Галичині. Тепер площі картоплі зосереджені переважно на Поліссі, в Лісостепу. Потреби у картоплі в південних районах задовольняються в основному за рахунок її доставки з північних областей. У 1997 р. посіви картоплі становили 1,6 млн гектара.
Овочі в Україні вирощують повсюдно. На півночі і в центральних районах переважають такі овочеві культури, як капуста, морква, столові буряки, цибуля, огірки, на півдні — помідори, перець, баклажани.
Значні площі в Україні займають баштанні культури: гарбузи, кавуни, дині, кабачки, патисони, які є цінними продуктами харчування. Основні площі баштанних культур знаходяться у степовій зоні.
Великі площі в Україні займають кормові культури (у 1997 р. — 9,7 млн га). Провідне місце в посівах цих культур належить кукурудзі на силос (мал. 47), багатолітнім травам, зокрема конюшині, люпину, люцерні, однолітнім травам (мал. 48), кормовим коренеплодам і кормовим баштанним. Ці культури вирощують у багатьох регіонах. Люпин в основному висівають на піщаних землях Полісся, люцерну — на поливних землях південної частини держави.

Мал. 47. Збирання кукурудзи на силос на Київщині (доступно тільки при скачуванні повної версії)

Мал. 48. Збирання кормових трав у Передкарпатті (доступно тільки при скачуванні повної версії)

Частина земель, особливо на півдні України, виділяється під пар — ріллю, яка протягом вегетаційного періоду або його частини залишається без посіву. Така земля «відпочиває». Після цього парові поля відводять, як правило, під посіви озимої пшениці.
Важливою галуззю сільськогосподарського виробництва стало садівництво і виноградарство. Головними районами поширення плодоягідних насаджень (зерняткових, кісточкових і горіхоплідних) є приміські зони великих міст. Найбільші масиви садів зосереджені в лісостеповій і степовій зонах (близько 40% усіх площ) (мал. 49).

Мал. 49. Сади і виноградники (доступно тільки при скачуванні повної версії)

Великі плантації винограду розташовані на півдні держави і в Закарпатті. Близько 80% усіх площ виноградників зосереджено в Херсонській, Одеській і Кримській областях. Його високоякісні європейські сорти вирощують у південній частині Криму, Закарпатті. Виноград переробляють на соки, використовують у свіжому вигляді впродовж досить тривалого осінньо-зимового періоду, а також для виробництва вин. .
В Україні проводиться певна селекційна робота, спрямована на виведення високоврожайних сортів сільськогосподарських культур. Це дає змогу площі всіх озимих/і ярих зернових, цукрових буряків, соняшнику та льону-довгунця засівати сортовим насінням.
Україна належить до держав з розвинутим землеробством. На неї припадає 4% світового збору пшениці, 9% — ячменю, 6 — картоплі, 11 — цукрових буряків, понад 4% — вівса.
Виробництво типових для України зернових і зернобобових культур, у тому числі пшениці, порівняно з найбільшими країнами Європи ілюструють дані табл. 3.

Таблиця 3. Виробництво зернових та зернобобових культур і пшениці в найбільших країнах Європи, млн т (1996 р.) (доступно тільки при скачуванні повної версії)

Україна має всі можливості для збільшення збору сільськогосподарських культур за рахунок підвищення врожайності, яка є ще дуже низькою. Приватизація землі, на якій працюватиме справжній її власник, — реальний шлях до підвищення продуктивності рослинництва, зростання врожайності сільськогосподарських культур.

1. Назвіть головні технічні культури України. Покажіть на карті райони їх вирощування.
2. Розкрийте географію вирощування картоплі і овочів.
3. Назвіть і покажіть на карті основні райони виноградарства і садівництва.
4. Проаналізуйте матеріали додатка 15. Зробіть висновки.

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом