Заставний Ф.Д.
Економічна і соціальна географія України

Зовнішні економічні зв'язки України

Україна має широкі зовнішньоекономічні зв'язки, що активізувалися з переходом України до ринку. Їх формують зовнішня торгівля товарами, послугами, інвестиції, зовнішньоекономічні зв'язки, пов'язані з робочою силою тощо.

Зовнішня торгівля товарами

Загальний обсяг обороту зовнішньої торгівлі товарами визначається сумою експорту (вивезення за кордон) та імпорту (ввезення з-за кордону) товарів. В Україні він у 1997 р. дорівнював 31,3 млрд доларів США. В останній час цей оборот зростає, що свідчить про певну активізацію зовнішньоекономічної діяльності. Причому в 1997 р. імпорт товарів перевищував їх експорт (мал. 69). Це несприятливе для України співвідношення, яке повинно компенсуватися за рахунок інших джерел.

Зовнішня торгівля України товарами
Мал. 69. Зовнішня торгівля України товарами

Найбільше товарів експортується до Російської Федерації (на суму 3,7 млрд доларів США), Китаю (1,1 млрд), Білорусі (0,8 млрд), Німеччини, США, Польщі. Основний імпорт товарів також припадає на Російську Федерацію і становить майже 50% вартості всіх товарів, що надходять в Україну. Держава переважно завозить енергоносії (природний газ, нафту). Імпорт товарів з Російської Федерації значно більший, ніж експорт у цю державу.

Зовнішня торгівля товарами з Російською Федерацією породжує великий дефіцит зовнішньоекономічних зв'язків. Водночас Україна торгує з багатьма державами світу (Китаєм, Туреччиною, Італією, Словаччиною та ін.), в яких український експорт товарами помітно перевищує імпорт.

Найвищу частку в експорті країни мають метали і вироби з них, продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей, харчові продукти, мінеральні ресурси тощо. Майже дві третини експорту товарами припадає на Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку області та м. Київ. Щодо імпорту, то провідне місце належить енергоносіям, машинам, механізмам і устаткуванню. Україна має великі можливості розширення зовнішньоекономічних зв'язків, зокрема за рахунок поліпшення структури зовнішньої торгівлі, підвищення в експорті частки готової продукції, переважно наукомістких галузей машинобудування, хімічної і нафтохімічної промисловості.

Великий експортний потенціал має авіаційна промисловість, продукція якої користується попитом на міжнародному ринку. Йдеться, зокрема, про випуск і експорт літаків Ан-325 і Ан-74 (транспортних), Ан-72 (військово-транспортних), Ан-72П (патрульних), широке залучення для цього коштів зарубіжних країн.

Розширення зовнішньої торгівлі товарами України можливе за рахунок експорту створених на основі найновіших технологій і конкурентоспроможних транспортних і військово-морських суден, вантажних автомобілів, автомобілів військового призначення тощо.

Зовнішня торгівля послугами

Зовнішня торгівля послугами є в Україні значно меншою, ніж зовнішня торгівля товарами. У 1997 р. загальний обсяг торгівлі послугами у п'ять з половиною разів був меншим, ніж загальний обсяг торгівлі товарами. Сальдо зовнішньої торгівлі послугами є активним: експорт набагато перевищує імпорт. Не використовуються великі можливості надання санаторно-курортних і туристичних послуг іноземним громадянам.

В Україні завдяки її вигідного географічного і геополітичного положення досить добре розвинуті транспортні послуги. Через її територію проходять важливі шляхи із заходу на схід та з півночі на південь, через які здійснюються масові транзитні перевезення багатьох вантажів різних країн. Послуги надає також український морський флот. Це і визначає особливості нашого експорту послуг, у структурі якого провідне місце займають транспортні послуги. Основним є тут трубопровідний транспорт, транзит яким горючого газу і нафти з Російської Федерації в країни Західної Європи забезпечує Україні 70% коштів, що надходять від усіх транспортних послуг.
Надходження валюти за транспортні послуги дає змогу значною мірою перекривати великий дефіцит, що виникає в зовнішній торгівлі товарами з Російською Федерацією.

Перспективним в Україні є створення нових можливостей для зовнішньої торгівлі послугами, зокрема створення транспортних коридорів між портами Чорного і Балтійського морів.

Іноземні інвестиції

Обсяг інвестицій (вкладення капіталу) в Україні ще дуже незначний. Основною галуззю, куди йдуть іноземні інвестиції, є харчова промисловість і внутрішня торгівля. Іноземні власники вкладають кошти також в машинобудування і металообробку, охорону здоров'я, фінанси, кредит, страхування і пенсійне забезпечення тощо. Більше половини прямих іноземних інвестицій надходить у невиробничу сферу. У сільське господарство, яке насамперед вимагає значних інвестицій для свого реформування, в 1997 р. надійшло лише 2,2% усіх іноземних коштів.
Найбільші прямі інвестиції в Україну в 1997 р. надійшли із СІЛА, Нідерландів, Німеччини. Щодо прямих інвестицій, які надає Україна іншим державам (Російській Федерації, Швейцарії, Грузії), то вони ще дуже незначні.

Найбільше надходить прямих іноземних інвестицій у Київську, Дніпропетровську, Одеську і Донецьку області, переважно в спільні підприємства.

Зовнішньоекономічні зв'язки України, пов'язані з переміщенням робочої сили

Останнім часом посилилися зовнішньоекономічні зв'язки України, пов'язані з переміщенням робочої сили. Значно зріс виїзд з країни робітників і спеціалістів на тимчасове проживання за кордон: на нафто- і газопромисли до Російської Федерації (Тюменська область), на будівництво до Польщі, Чехії та Угорщини, на допомогу у веденні домашнього господарства в Італію, Грецію та інші країни.

Виїжджають з України і висококваліфіковані спеціалісти, зокрема науковці (до Російської Федерації, СІЛА, Ізраїлю, Німеччини). В свою чергу, з інших країн до нас приїжджають на роботу науковці, бізнесмени, громадські діячі. Значна кількість українських учених зайнята за кордоном тимчасово. Останнім часом там щороку працювало близько 2000 науковців Національної академії наук України (переважно фізико-математичних, технічних, біологічних, хімічних, геологічних і медичних спеціальностей).

  1. Які чинники формують зовнішньоекономічні зв'язки України?
  2. У чому полягають особливості зовнішньої торгівлі послугами?
  3. Яке значення мають інвестиції в розвитку нашої країни?

Дайте оцінку зовнішній торгівлі України товарами.