Заставний Ф.Д.
Економічна і соціальна географія України

Донецький економічний район. Донецьк

Площа 53,2 тис. км кв (8,8% території України).
Населення 7770,8 тис. чоловік (15,4% жителів країни)
Входять Донецька і Луганська області

Найбільший індустріальний район України з переважанням важкої промисловості та сільського господарства приміської спеціалізації. Посідає перше місце за кількістю населення. Виділяється найбільш забрудненим довкіллям.

Природні ресурси

Донецький економічний район має великі запаси цінних корисних копалин: кам'яне вугілля, у тому числі коксівне, кам'яну сіль, вогнетриви тощо. Це сприяє розвитку його господарства, зокрема ресурсомістких галузей важкої промисловості. Тут є сприятливі природні передумови для розвитку сільського господарства. Широко використовується зрошувальна меліорація, яка в посушливі роки забезпечує стабільні врожаї.

Населення

Населення району багатонаціональне. Найчисленнішими є українці: в Донецькій області на них припадає 50,7% усіх жителів, у Луганській — 51,9%. Росіяни за кількістю займають друге місце. У цьому районі частка міського населення є найвищою. Центральна частина Донецької та суміжна з нею західна територія Луганської області є одними з найбільш урбанізованих в Україні. В районі налічується 88 міст (у тому числі 12 з населенням понад 100 тис. чол.) і 243 селища міського типу. Однак у зв'язку зі зменшенням вуглевидобутку і загальним спадом виробництва населення більшості міст Донбасу, особливо великих, останнім часом скорочується (див. додаток 8).

Промисловість

Провідною галуззю економіки є промисловість. За кількістю промислового персоналу перше місце належить паливній індустрії. Галузями спеціалізації є машинобудування і металообробка, чорна металургія, легка, хімічна і нафтохімічна галузі. У районі зосереджуються численні підприємства важкої індустрії. Вартість продукції, що випускає Донецька область, перевищує відповідний показник усіх інших (крім Придніпровського) економічних районів.

Сільське господарство

Сільське господарство у приміських районах спеціалізується на вирощуванні овочів, фруктів, ягід, молочному тваринництві. Із зернових культур головною є пшениця, культивуються соняшник, кормові, баштанні та інші сільськогосподарські культури.

Транспорт

У районі добре розвинутий транспорт, передусім залізничний. Тут розміщені великі транспортні вузли, розгалужена мережа автомагістралей.

Міста

Найбільшим містом регіону та його економічним і культурним центром є Донецьк (до 1924 р. — Юзівка), який із суміжними і тісно пов'язаними з ним містами та селищами міського типу створює найбільшу в Україні Донецьку промислову агломерацію. Донецьк спеціалізується на виробничому і науковому обслуговуванні підприємств вугільної, машинобудівної, металургійної та хімічної галузей, а також електроенергетики.

Юзівка виникла на місці колишнього давнього запорізького козацького поселення Олександрівки, відомого ще з кінця XVII ст. Територія міста — хвиляста височина, дуже порізана ярами і балками. Амплітуда висот у межах міста — до 120 м. Характерні антропогенні форми рельєфу — терикони вугільних шахт. Водозабезпечення в основному здійснюється каналом Дніпро — Донбас, для якого Донецьк є кінцевою точкою.

Місто добре озеленено. В його межах багато водосховищ і ставків (мал. 72). У повоєнні роки населення міста зросло більше ніж удвічі. У 1998 р. його кількість перевищила 1 млн чоловік.

Донецьк
Мал. 72. Донецьк

Провідними галузями господарства міста є промисловість, транспорт, будівництво. У структурі індустріального виробництва чільне місце посідають вугільна промисловість і чорна металургія. їхня частка становить майже половину всього промислового виробництва Донецька. Тут працюють вугільні шахти, потужний металургійний завод, підприємства з випуску устаткування для коксохімічних заводів, вугільних шахт, металургійних і хімічних підприємств. Значного розвитку набула промисловість будівельних матеріалів. Є текстильний комбінат, трикотажна, швейна, камвольно-прядильна, взуттєва фабрики. У місті працюють потужні підприємства харчової промисловості (м'ясокомбінат, молочні заводи, пивоварний і маргариновий заводи, хлібокомбінат).

Донецьк — визначний центр науки і культури. В ньому знаходиться Донецький науковий центр Національної академії наук України. З 89 вищих навчальних закладів Донецької області більша частина зосереджена в Донецьку.

Донецький транспортний вузол — найбільший у Донбасі. Розгалужені транспортно-економічні зв'язки міста і району здійснюються з усіма регіонами України, а також із зарубіжними країнами.

Великими промисловими центрами Донбасу, переважно вугільно-металургійної, машинобудівної та хімічної спеціалізації, є Луганськ, Маріуполь, Макіївка, Горлівка, Краматорськ, Слов'янськ, Свердловськ, Єнакієве (дані про населення міст наводяться в додатку 8). У районі сформувалися великі промислові вузли: Донецько-Макіївський, Маріупольський, Луганський, Краматорсько-Слов'янський, Горлівсько-Єнакіївський.

Індустріально розвинута центральна частина Донбасу — найбільша в Україні та одна з великих у світі промислова і міська агломерація, де індустріальні центри та вузли зливаються і становлять єдине територіальне ціле — стрижневу ланку великого територіально-виробничого комплексу Донбасу.

Проблеми розвитку

Назрілим питанням подальшого розвитку господарства, зокрема важкої індустрії Донбасу, є поновлення на якісно новій матеріально-технічній базі та технології створеного потужного виробничого потенціалу в таких основних галузях, як вугільна і хімічна промисловість, чорна металургія, важке машинобудування тощо.

У районі першочергового значення набуває необхідність вкладення коштів у промисловість, передусім у реконструкцію і технічне переоснащення промислових підприємств, особливо кам'яновугільних шахт, працевлаштування робітників, що вивільняються у зв'язку з закриттям нерентабельних підприємств вугільної промисловості.

Необхідні розробка та здійснення обґрунтованих заходів з охорони довкілля і комплексного використання мінерально-сировинних ресурсів та відходів виробництва.

В умовах району, розташованого на вододілі в південно-східній посушливій частині України, важливою є проблема водозабезпечення. її реалізація, очевидно, і далі здійснюватиметься за рахунок організації додаткового міжбасейнового перерозподілу водних ресурсів з метою використання їх у промисловості та комунальному господарстві, для зрошення в сільському господарстві. Доцільно перевести металургійну, хімічну та інші галузі промисловості, що найбільш негативно впливають на довкілля, на утилізацію своїх відходів.

  1. Які чинники сприяли розвитку промисловості Донецького району?
  2. Яка спеціалізація промислових вузлів Донецького району?

  1. Схарактеризуйте економіко-географічне положення Донецького району.
  2. Назвіть найважливіші проблеми розвитку району.
  3. Проведіть групування міст району за кількістю населення. Використайте для цього матеріали додатка 8.

КРАЄЗНАВЧА СТОРІНКА

На Донеччині народилися поет Володимир Сосюра, критик, літературознавець Іван Дзюба, правозахисник, борець за незалежність України Олекса Тихий, живописець-пейзажист Архип Куїнджі, полярний дослідник Георгій Сєдов, співак Анатолій Солов'яненко, композитор Сергій Прокоф'єв, космонавт Леонід Кизим, український актор і кінорежисер Леонід Биков.

На Луганщині народився автор «Толкового словаря живого великорусского языка» (1863-1866 pp.) Володимир Даль, космонавт Володимир Ляхов, винахідник вугільного комбайна Олексій Бахмутський, український письменник і правозахисник Микола Руденко, літературознавець Іван Світличний, поет Василь Голобородько.