Заставний Ф.Д.
Економічна і соціальна географія України

Матеріали для довідок та практичних робіт

Матеріали для довідок та практичних робіт

Умовні позначення:
тире (—) — явищ не було;
мінус (-) — біля цифри кількості населення — скорочення приросту;
крапки (...) — відомості відсутні;
нуль (0) — явище відбулося, але у вимірах, менших за ті, що можуть
бути виражені використаними в таблиці розрядами.

ДОДАТОК 1. Національний склад населення України (за матеріалами переписів) (доступно тільки при скачуванні повної версії)

ДОДАТОК 2. Кількість адміністративно-територіальних одиниць в Україні за регіонами (на 1 січня 1998 р.) (доступно тільки при скачуванні повної версії)

ДОДАТОК 3. Кількість населення України, тис. чол. (доступно тільки при скачуванні повної версії)

ДОДАТОК 4. Територія і кількість населення України за регіонами (на 1 січня 1998 р.) (доступно тільки при скачуванні повної версії)

ДОДАТОК 5. Коефіцієнти народжуваності, смертності та природного приросту населення України за регіонами (на 1000 чол. населення) (1997 р.) (доступно тільки при скачуванні повної версії)

ДОДАТОК 6. Розподіл дітей і учнів за мовами виховання і навчання (у 1997/98 навчальному році, на початок навчального року*), % (доступно тільки при скачуванні повної версії)

*Крім українських та російських, працюють школи та класи, в яких навчання ведеться іншими національними мовами. На початок 1997/98 навчального року румунською мовою навчалося 34,3 тис. чоловік, угорською — 21,2, кримськотатарською — 2,8, польською — 1,1 тис. чоловік.
У вищих закладах освіти України українською мовою навчалося 65%, російською мовою — 35% студентів.

ДОДАТОК 7. Випуск книжок, журналів і газет українською та російською мовами (доступно тільки при скачуванні повної версії)

ДОДАТОК 8. Міста з кількістю населення понад 50 тис. чоловік, тис. чол. (доступно тільки при скачуванні повної версії)

ДОДАТОК 9. Національний склад населення України за регіонами (доступно тільки при скачуванні повної версії)

ДОДАТОК 10. Частка українців, які вважають рідною мовою українську (за даними переписів населення), % (доступно тільки при скачуванні повної версії)

ДОДАТОК 11. Східна українська діаспора (доступно тільки при скачуванні повної версії)

ДОДАТОК 12. Західна українська діаспора (доступно тільки при скачуванні повної версії)

ДОДАТОК 13. Розподіл продукції промисловості за галузями, % (доступно тільки при скачуванні повної версії)

ДОДАТОК 14. Виробництво найважливіших видів промислової продукції (доступно тільки при скачуванні повної версії)

ДОДАТОК 15. Виробництво окремих видів продукції рослинництва за регіонами України, тис. т (1997 р.) (доступно тільки при скачуванні повної версії)

ДОДАТОК 16. Продуктивність худоби і птиці у сільськогосподарських підприємствах України, кг (доступно тільки при скачуванні повної версії)

ДОДАТОК 17. Поголів'я худоби і птиці в Україні та деяких європейських країнах, тис. шт. (доступно тільки при скачуванні повної версії)

ДОДАТОК 18. Викиди шкідливих речовин стаціонарними джерелами в атмосферне повітря міст України (1997 р.) (доступно тільки при скачуванні повної версії)

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом
При копіюванні інформації обов'язкові прямі посилання на сторінки сайту.
Всі книги та статті є власністю їхніх авторів та служать виключно для ознайомлення.