Заставний Ф.Д.
Економічна і соціальна географія України

Матеріали для довідок та практичних робіт

Умовні позначення:
тире (—) — явищ не було;
мінус (-) — біля цифри кількості населення — скорочення приросту;
крапки (...) — відомості відсутні;
нуль (0) — явище відбулося, але у вимірах, менших за ті, що можуть бути виражені використаними в таблиці розрядами.

ДОДАТОК 1. Національний склад населення України (за матеріалами переписів)

ДОДАТОК 2. Кількість адміністративно-територіальних одиниць в Україні за регіонами (на 1 січня 1998 р.)

ДОДАТОК 3. Кількість населення України, тис. чол.

ДОДАТОК 4. Територія і кількість населення України за регіонами (на 1 січня 2003 р.)

ДОДАТОК 5. Коефіцієнти народжуваності, смертності та природного приросту населення України за регіонами (на 1000 чол. населення) (1997 р.)

ДОДАТОК 6. Розподіл дітей і учнів за мовами виховання і навчання (у 1997/98 навчальному році, на початок навчального року*), %

ДОДАТОК 7. Випуск книжок, журналів і газет українською та російською мовами

ДОДАТОК 8. Міста з кількістю населення понад 50 тис. чоловік, тис. чол.

ДОДАТОК 9. Національний склад населення України за регіонами

ДОДАТОК 10. Частка українців, які вважають рідною мовою українську (за даними переписів населення), %

ДОДАТОК 11. Східна українська діаспора

ДОДАТОК 12. Західна українська діаспора

ДОДАТОК 13. Розподіл продукції промисловості за галузями, %

ДОДАТОК 14. Виробництво найважливіших видів промислової продукції

ДОДАТОК 15. Виробництво окремих видів продукції рослинництва за регіонами України, тис. т (1997 р.)

ДОДАТОК 16. Продуктивність худоби і птиці у сільськогосподарських підприємствах України, кг

ДОДАТОК 17. Поголів'я худоби і птиці в Україні та деяких європейських країнах, тис. шт.

ДОДАТОК 18. Викиди шкідливих речовин стаціонарними джерелами в атмосферне повітря міст України (1997 р.)