Паньків З.П.
Земельні ресурси

Земельні ресурси - Вступ

Земельні ресурси є найважливішою частиною природного середовища, що характеризується просторовим розміщенням, рельєфом, ґрунтовим покривом, рослинністю, надрами, водами, виступають головним засобом виробництва в сільському і лісовому господарстві, а також просторовим базисом для розміщення усіх галузей виробництва. Вони є невід'ємною і основною умовою життя і функціонування процесу суспільного виробництва, обумовлюють існування та використання інших природних ресурсів (атмосферного повітря, поверхневих і підземних вод, рослинного та тваринного світу).

Не докладаючи ніяких зусиль до створення основного засобу виробництва в сільському господарстві людина не завжди обдумано та раціонально використовувала земельні ресурси, що зумовлювало погіршення їхніх властивостей і повну деградацію. Землеробський період людського суспільства характеризується незворотними втратами продуктивних земель, а збереження існуючих тенденцій у землекористуванні та темпів демографічного розвитку призведе до повного використання резервного фонду придатних земель за 35-40 років.

Неоціненне значення земельних ресурсів у всіх сферах життя людини обумовлюють необхідність всебічного їхнього вивчення та пропагування ідеї всебічної охорони продуктивних угідь - як запоруки продовольчої, економічної та екологічної безпеки.

У навчальному посібнику розкрито роль земельних ресурсів у суспільному виробництві та функціонуванні біосфери, надано класифікацію земельного фонду України за основним цільовим призначенням, розкрито сутність діагностичних ознак земельних угідь згідно із Стандартною статистичною класифікацію землекористувань Європейської Економічної комісії. На основі використання останніх відомостей обліку кількості земельних угідь України в розрізі територіально-адміністративних утворень, виявлені тенденції зміни співвідношень між угіддями. Значна увага приділена характеристиці проблем сучасного землекористування та основним напрямкам охорони земельного фонду України.

Родючі земельні угіддя є базисом цивілізованого життя людини, а їхній стан адекватно відображає здоров'я будь-якої нації. Тому інтенсивна експлуатація земельних угідь до повного виснаження без застосування відновлювальних заходів є повним екологічним самогубством. І до тих пір, поки людство не усвідомить, що земля є зв’язуючою ланкою оточуючого середовища, постійні невдачі будуть нас переслідувати не тільки в землеробстві, але і в інших галузях людської діяльності.

Освоєння курсу «Земельні ресурси» дозволить студентам отримати теоретичні знання про значення та класифікацію земель, встановити особливості сучасного використання земельних ресурсів світу та України, ознайомитися із правовими засадами ринку та оренди землі, вивчити положення державних програм щодо їхньої охорони.

Навчальний посібник розраховано на студентів і викладачів усіх вищих навчальних закладів, де вивчаються наукові та практичні засади землекористування, а також фахівців у галузі економіки природокористування та охорони навколишнього природного середовища.