Паньків З.П.
Земельні ресурси

Забудовані землі. Структура забудованих земель України

Станом на 1.01.2006 р. площа забудованих земель України становила 2 467,5 тис. га або 4,1% від загальної площі держави. Останній період відзначається помітним збільшенням площі забудованих земель, в основному, за рахунок відведення земель під індивідуальне житлове будівництво. Структура забудованих земель приведена на рис. 7.6.

Структура забудованих земель України
Рис. 7.6. Структура забудованих земель України станом на 1.01.2006 р.

1 – під житловою забудовою – 443,6 тис. га (18,0%);
2 – землі промисловості – 218,3 тис. га (8,9%);
3 – землі, які використовуються для транспорту і зв'язку – 491,2 тис. га (19,90%);
4 – землі, які використовуються для технічної інфраструктури (2,9%);
5 – землі, які використовуються для відпочинку та інші відкриті землі (30,0%);
6 – інші – 504,8 тис. га (20,3%)

Приведена діаграма свідчить, що у структурі забудованих земель України переважають землі, які використовуються для відпочинку та інші відкриті землі (землі, що зайняті зеленими насадженнями загального користування, кемпінгами і будинками відпочинку, поточним будівництвом, гідротехнічними спорудами, вулицями, набережними, площами, кладовищами) оскільки вони займають 30,0% від загальної площі забудованих. В категорію "інші" віднесені землі громадського призначення, змішаного використовування та землі, які використовуються в комерційних цілях. Землі, які використовуються для транспорту і зв'язку (під дорогами, залізницями, аеропортами) займають 19,9% від площі забудованих земель, а землі промисловості – 8,9%. Забудовані землі, як і всі інші категорії земельного фонду України, характеризуються нерівномірністю розподілу в розрізі адміністративних утворень, що відображено у таблиці 7.7.

Таблиця 7.7. Структура забудованих земель України (станом на 1.01.2006 p .)
 Україна2467,54,10443,617,98218,38,85491,219,9170,42,85739,229,96
№ п/п Адміністративні утворення Загальна площа забудованих земель В тому числі
Під житловою забудовою Землі промисловості Землі, які використовуються для транспорту і зв'язку Землі, які використовуються для технічної інфраструктури Землі, які використовуються для відпочинку та інші відкриті землі
тис. га % від загальної площі тис. га % від загальної площі тис. га % від загальної площі тис. га % від загальної площі тис. га % від загальної площі тис. га % від загальної площі
1 АР Крим 107,6 4,13 15,3 14,22 5,3 4,93 16,2 15,06 6,1 5,67 31,8 29,55
2 Вінницька 105,9 4,0 20,9 19,73 7,6 7,18 27,1 25,59 2,0 1,89 34,8 32,86
3 Волинська 57,0 2,83 10,3 18,07 3,1 5,44 14,2 24,91 1,1 1,93 15,1 26,49
4 Дніпропетровська 190,8 5,98 28,9 15,15 27,2 14,26 34,3 17,98 7,9 4,14 42,2 22,12
5 Донецька 195,9 7,39 32,8 16,74 28,9 14,75 32,7 16,69 6,9 3,52 55,5 28,33
6 Житомирська 88,5 2,97 13,0 14,69 5,5 6,21 21,1 23,84 1,2 1,36 26,1 29,49
7 Закарпатська 44,5 3,49 12,7 27,54 2,5 5,62 9,1 20,45 0,6 1,35 11,6 26,07
8 Запорізька 92,8 3,41 23,5 25,33 6,8 7,33 20,0 21,55 5,2 5,6 26,5 28,56
9 Івано-Франківська 59,9 4,30 25,5 25,88 6,0 10,02 10,3 17,20 2,3 3,84 15,1 25,21
10 Київська 116,0 4,13 17,9 15,44 9,8 8,45 26,6 22,93 2,4 2,07 39,9 34,40
11 Кіровоградська 87,7 3,57 14,6 16,65 9,9 11,29 16,4 18,70 5,0 5,7 30,7 31,01
12 Луганська 127,8 4,79 23,8 18,62 14,5 11,35 21,0 16,43 3,1 2,43 43,3 33,88
13 Львівська 108,8 4,98 20,1 18,48 10,3 9,47 19,9 18,29 2,8 2,57 24,8 22,79
14 Миколаївська 97,1 3,95 11,8 12,15 4,9 5,05 15,6 16,07 1,9 1,96 25,9 26,67
15 Одеська 127,2 3,82 21,9 17,22 6,1 4,8 24,5 19,26 1,2 0,94 36,5 28,69
16 Полтавська 113,8 3,96 20,9 18,36 10,5 9,23 27,0 23,73 1,8 1,58 32,2 28,30
17 Рівненська 55,6 2,77 11,6 20,26 4,5 8,09 12,2 21,94 1,1 1,98 14,7 26,44
18 Сумська 83,4 3,50 18,5 22,18 9,0 10,79 16,9 20,26 1,3 1,56 28,5 34,17
19 Тернопільська 61,2 4,43 17,3 28,26 3,2 5,23 13,4 21,90 1,2 1,96 18,6 30,39
20 Харківська 119,9 3,82 17,8 14,85 13,1 10,93 27,1 22,60 3,8 3,17 41,7 34,78
21 Херсонська 70,3 2,47 11,6 16,50 4,4 6,26 14,5 20,63 2,4 3,41 24,4 34,71
22 Хмельницька 86,4 4,19 17,9 20,72 6,1 7,06 21,1 24,42 2,7 3,13 25,6 29,63
23 Черкаська 82,2 3,93 10,4 12,65 6,5 7,91 17,4 21,17 2,9 3,53 34.3 41,73
24 Чернівецька 38,6 4,77 10,8 27,98 2,0 5,18 6,7 17,36 0,5 1,30 12,7 32,90
25 Чернігівська 99,7 3,13 15,6 15,64 4,4 4,41 20,5 20,56 1,3 1,31 31,6 31,70
26 м. Київ 34,5 41,27 6,5 18,84 4,7 13,62 2,2 6,38 - - 12,2 35,36
27 м. Севастополь 14,4 16,67 1,7 11,80 1,5 10,42 3,2 22,22 1,7 11,81 2,9 20,14

 Найбільшим відсотковим значенням забудованих земель у структурі земельного фонду вирізняються Донецька (7,39%), Дніпропетровська (5,98%) області, що пояснюється розміщенням потужного промислового потенціалу та значною щільністю населення. Херсонська та Рівненська області характеризуються найменшими відсотковими значеннями забудованих земель у структурі обласного земельного фонду, відповідно 2,47% і 2,7%.

Землі під житловою забудовою у структурі забудованих земель найвищі відсоткові значення мають у Закарпатській (28,54%), Тернопільській (28,26), Запорізькій (25,3) областях, а найнижчі у Миколаївській (12,5%), Черкаській (12,65%) областях. Землі під житловою забудовою згідно прийнятої класифікації поділяються на землі під одно- та двоповерховою забудовою і трьома і більш поверхами. Землі під одно- і двоповерховою забудовою найбільші відсоткові значення мають у західних областях: Тернопільській (26,96%), Закарпатській (26,29%), Івано-Франківській (24,04%), Чернівецькій (73,06%), а землі під житловою забудовою з трьома і більше поверхами найвищі відсоткові значення мають у Запорізькій (6,36%), Донецькій (6,38%), Дніпропетровській (6,03%) областях.

Землі промисловості найвищі відсоткові значення традиційно мають у східних і центральних областях: Донецька (14,75%) Дніпропетровська (14,26%), Луганська (11,35%), Кіровоградська (11,29%). А найнижчі у Чернігівській (4,41%), Одеській (4,80%) областях та Автономній республіці Крим (4,93%).

Землі, які використовуються для транспорту і зв'язку, найвищі відсоткові значення мають у Вінницькій (25,59%), Полтавській (23,73%), Волинській (24,91%), Київській (22,93%) областях. Землі, які використовуються для технічної інфраструктури (для видалення відходів, водозабезпечення та очищення стічних вод, виробництва та розподілення електроенергії), найвищими відсотковими значеннями характеризуються в Кіровоградській (5,70%), Запорізькій (5,6%) областях та Автономній республіці Крим (5,67%).

Забудовані землі розглядаються не як засіб виробництва, що притаманно сільськогосподарському виробництву, а як просторовий базис забезпечення життєдіяльності і включає простір, що знаходиться під ними і над ними. Переважно більшість забудованих земель сконцентрована в межах населених пунктів (міст, селищ, сіл) – як первинної одиниці розселення людей. В умовах реформування земельних відносин відбувається невпинне розширення, збільшення площ забудованих земель, хоча існуюча житлова і виробнича забудова відзначається низькою щільністю, незадовільними соціальними, економічними та екологічними умовами проживання населення.