Паньків З.П.
Земельні ресурси

Сучасний стан ринку земель несільськогосподарського призначення в Україні

11.3. Сучасний стан ринку земель несільськогосподарського призначення в Україні

Ринок землі в Україні знаходиться на початкових етапах свого формування та вимагає чіткого законодавчого регулювання. Запровадження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення обумовило здійснення в Україні операцій щодо купівлі-продажу земель несільськогосподарського призначення, які регламентуються Указом Президента України «Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення» (від 19.01.1999 p.), Земельним кодексом України (від 25.10.2001 р.) та іншими нормативно-правовими документами.

Здійснення операцій купівлі-продажу земельних ділянок становить цілий ряд запитань, які вимагають нагальних відповідей:
- яким чином має бути організована торгівля земельними ділянками?;
- як визначити ринкову ціну продажу?;
- як продаж земель позначиться на економічній ситуації агроформувань?;
- яка роль держави у функціонуванні ринку землі?;
- чи повинен ринок землі мати законодавчо визначені обмеження чи бути нерегульованим?.

Об'єктами ринку земель несільськогосподарського призначення є:
- земельні ділянки на яких розташовані об'єкти нерухомого майна громадян і юридичних осіб, що є власністю покупців цих ділянок;
- вільні від забудови земельні ділянки, право власності на які збувається на конкурентних засадах;
- земельні ділянки під об'єктами незавершеного будівництва;
- земельні ділянки надані громадянам України у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель.

За період функціонування ринку землі в Україні (з 1994 р.) продано 33 114 земельних ділянок загальною площею більше 17,5 тис. га на суму 3,2 млрд. гривень (таблиця 11.1). Середня вартість 1 м кв проданих земельних ділянок становить 18,04 грн., хоча в розрізі адміністративно-територіальних утворень цей показник суттєво відрізняється. Найвища вартість 1 м кв характерна для м. Києва (763,5 грн.), тоді як в Луганській, Полтавській областях вартість аналогічної площі не перевищує 6 гривень. Також досить висока ціна одиниці площі проданих земельних ділянок зафіксована в м. Севастополі, АР Крим, Одеській і Закарпатській областях.

Таблиця 11.1. Продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення в Україні станом на 1 січня 2007 р. (наростаючий підсумок) (доступно при скачуванні повної версії підручника)

Найбільша кількість земельних ділянок несільськогосподарського призначення проданих за період 1994-2006 pp. зафіксована у Львівській (3 464), Волинській (2 525) та Луганській (2 027) областях. Найменша кількість земельних ділянок за аналогічний період продана у м. Севастополь (25) та м. Київ (174).
Особливості продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення у 2006 році приведена у таблиці 11.2. За цей рік продано 5 916 земельних ділянок і тільки 248 ділянок із загальної кількості було продано на земельних торгах. Як і за весь період продажу земельних ділянок найбільша кількість їх у 2006 році була продана у Львівській області (489), Житомирській (452) та Закарпатській (438) областях.

Таблиця 11.2. Продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення в Україні у 2006 році (доступно при скачуванні повної версії підручника)

Найбільша площа проданих земельних ділянок у 2006 році відмічена у Київській області (530,2 га). Середня вартість 1 м кв проданої земельної ділянок у 2006 році у порівнянні з ціною за весь період існування ринку землі збільшилася вдвічі і становить 36,32 грн., а ціна одиниці площі проданої на земельних торгах становить 129,25 грн., що більше ніж у три рази перевищує середню ціну в Україні. Найвища ціна 1 м кв проданої земельної ділянки відмічена у м. Києві (1003,0 грн.), друге місце за цим показником займає Дніпропетровська область (168,39 грн.).
Продаж земель несільськогосподарського призначення в Україні має чіткі регіональні особливості, які обумовлені як фізико-географічним розташуванням, специфікою господарської діяльності, існуючим попитом на землю та пропозицією земельних ділянок, рівнем розвитку підприємницької діяльності, обсягами залучення інвестицій, якістю екологічної ситуації та іншими чинниками. Приведені статистичні відомості свідчать, що найвища вартість земельних ділянок відмічається в адміністративних і промислових центрах, а також в регіонах з відмінною якістю природного середовища та налагодженою інфраструктурою масового відпочинку та рекреації.
Ринок землі в Україні є надзвичайно привабливим, а в ефективному та прозорому його функціонуванні зацікавлені як представники бізнесу так і органи державної влади. Законний продаж землі позитивно впливає на надходження коштів до місцевих бюджетів, що позначається на покращенні фінансової ситуації та економічному розвитку, створенні нових робочих місць, впровадженні програм соціально-культурного розвитку регіонів.
Для ефективного функціонування ринку землі у правовому полі із врахуванням перспективи залучення до нього земель сільськогосподарського призначення необхідно врегулювати законодавчу базу (в першу чергу прийняти закон "Про ринок землі") та посилити контролюючу роль держави, створити ефективну інфраструктуру ринку землі (земельні іпотечні банки та біржі, консалтингові і ріелторські організації, страхові компанії та ін.). дотримуватися прозорості в здійсненні актів купівлі-продажу земельних ділянок на відкритих торгах.

Література:
1. Галушко В. Т., Білик Ю.Д., Даншенко А. С Формування ринку землі в Україні. – К: Урожай, 2006. – 280 с.
2. Добряк Д.С., Тихонов AT., Паламарчук Л.В. Економічний оборот землі в Україні: теорія, методологія і практика. – К.: Урожай, 2004. – 136 с.
3. Возняк Р.П., Ступень М.Г., Падляк І.М. Земельно-правовий процес: Навчальний посібник. – Львів: «Новий Світ-2000». 2006. – 224 с.
4. Земельний кодекс України. – К.: Атіка, 2002. – 96 с.
5. Свистун Л. Сучасний стан та проблеми розвитку ринку земель Полтавського регіону. // Землевпорядний вісник, № 4, 2006. – С. 45-49.

Питання для самоконтролю:
1. Що називається ринком землі?
2. Які види ринку землі можна виділити в Україні?
3. Що називається ринком оренди землі?
4. Назвіть основні завдання ринку землі в Україні.
5. Хто є суб'єктами та об'єктами ринку землі в Україні?
6. Назвіть суб'єкти інфраструктури ринку землі.
7. Який загальний процесуальний порядок купівлі-продажу землі?
8. Що таке купівля-продаж землі?
9. Який зміст купівлі-продажу землі?
10. Як повинна бути підготовлена земельна ділянка для проведення аукціону?
11. Які документи подає покупець організаторові аукціону для участі в ньому?
12. Яка середня вартість одиниці площі проданих земельних ділянок несільськогосподарського призначення?
13. У якій області продано найбільшу кількість земельних ділянок несільськогосподарського призначення?
14. Якими факторами обумовлені регіональні особливості продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення?

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом
При копіюванні інформації обов'язкові прямі посилання на сторінки сайту.
Всі книги та статті є власністю їхніх авторів та служать виключно для ознайомлення.