Паньків З.П.
Земельні ресурси

Особливості оренди землі в Україні

12.4. Особливості оренди землі в Україні

Поштовхом для відновлення оренди землі в Україні у сфері сільськогосподарського виробництва стало паювання земель недержавних сільськогосподарських підприємств та створення системи господарств ринкового типу на основі Указу Президента України від 8.08.1995 р. № 720/95 «Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям». Станом на 1.10.2001 року 6,6 млн. селян стали власниками сертифікатів на земельну частку (пай). Розпочався активний процес оформлення державних актів на право приватної власності на землю. Але площі одержаних землеволодінь є недостатніми для ведення конкурентоспроможного високорентабельного господарства і тому близько 5 млн. власників земельних сертифікатів є зацікавленими у розвитку орендних земельних відносин. Для нових форм господарств, що виникли на основі Указу Президента України від 3.12.1999 р. № 1529/99, формування оптимальних землекористувань стало можливе лиш через оренду землі.
Особливості оренди землі в Україні, станом на 1.01.2006 р. в розрізі землевласників, землекористувачів приведено у таблиці 12.1. На цей час загальна площа землі, що перебуває в оренді, становить 22 млн. га (36,3% від загальної площі). Переважну більшість у складі орендованих земель займають сільськогосподарські угіддя - 21,4 млн. га (51,3% від площі сільськогосподарських угідь). Основна частина орендованих земель (17,1% млн. га) знаходиться в користуванні сільськогосподарських підприємств, в тому числі 16,8 млн. га сільськогосподарських угідь.

Таблиця 12.1. Оренда землі в Україні (станом на 01.01.2006 р.) (доступно при скачуванні повної версії підручника)

В Україні укладено 5,5 млн. договорів оренди земельних часток (паїв), в тому числі 2,8 млн. з селянами-пенсіонерами.
Переважна кількість договорів оренди укладені на термін до 5 років (86,1%), 11,6% – на термін від 6 до 10 років і тільки 2,2% – на термін більше 10 років. Така ситуація обумовлена недосконалістю правової бази, незадовільним рівнем орендної плати та невизначеною політичною ситуацією. Короткострокова оренда земель негативно позначається на якості ґрунтів і є перепоною у інвестуванні коштів у сільськогосподарське виробництво.
Переважна кількість орендної плати справляється у натуральній формі (81,5%), 10,1% – у грошовій, а 8,5% – у відробітковій формі. Сільськогосподарська продукція, що передається орендодавцеві в рахунок орендної плати, відпускається за собівартістю.
Розмір орендної плати в розрізі адміністративно-територіальних утворень різниться майже втричі. Найнижчий розмір орендної плати в Чернігівській (61,6 грн/га) і Житомирській (56,8 грн/га) областях. Найвища орендна плата в м. Севастополі (200,8 грн/га).
Функціонування ринкових орендних відносин в Україні є запорукою ефективного використання землі та навіть альтернативного її продажу.

Література:
1. Закон України «Про оренду землі». Від 6.10.1998, № 161-XIV. Нова редакція від 2.10 2003. № 1211-IV.
2. Земельний кодекс України. – К.: Атака, 2002. – 96 с.
3. Законодавство України про землю. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 353 с.
4. Про затвердження Типового договору оренди землі. Постаново кабінету Міністрів України від 3. 03. 2004 р. № 220.
5. Возняк Р.П., Ступень М.Г., Падляк І.М. Земельно-правовий процес: Навчальний посібник. – Львів: «Новий Світ-2000», 2006. – 224 с.
6. Земельне право України: Підручник / За ред. Погрібного О.О., Караката І.І. – К.: Істина, 2003. – 448 с.

Питання для самоконтролю:
1. Що таке оренда землі?
2. На який термін може надаватися земельна ділянка в оренду?
3. Хто може бути орендодавцем земельної ділянки?
4. Як здійснюється суборенда земельної ділянки?
5. У якій формі може справлятися орендна плата?
6. Який передбачено розмір орендної плати за земельні ділянки сільськогосподарського призначення?
7. Які є істотні умови договору оренди земельної ділянки?
8. Як здійснюється реєстрація договорів оренди земельних ділянок?
9. Назвіть права та обов'язки орендодавця та орендаря.
10. Що стало поштовхом для відновлення оренди землі в Україні?
11. Яка площа земель України станом на 1.01. 2006 р. перебуває в оренді?
12. Які угіддя переважають у структурі орендованих земель?
13. Хто є найбільшими орендарями земельних ділянок в Україні?
14. Яка форма орендної плати переважає в Україні?

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом
При копіюванні інформації обов'язкові прямі посилання на сторінки сайту.
Всі книги та статті є власністю їхніх авторів та служать виключно для ознайомлення.