Геренчук К.І.
Природа Закарпатської області

Корисні копалини Закарпатської області

Особливості геологічної будови та формування різних районів Закарпаття наклали свій відбиток і на характер проявів у них корисних копалин. Міогеосинклінальний тип структури Флішових Карпат зумовив відсутність у них нагромаджень рудних мінералів. Досить поширений палеозойський, мезозойський і особливо неогеновий магматизм сприяв формуванню різноманітних за складом і практичним значенням рудних корисних копалин. Крім родовищ ртуті, свинцю, цинку та міді в Закарпатті наявні поклади солей, каолінів, бурого вугілля, алунітів, баритів, будівельних матеріалів, мінеральних фарб, сировини для цементної промисловості тощо. Відоме Закарпаття і своїми цілющими мінеральними водами.

Металеві корисні копалини

Ртуть

На Закарпатті родовище ртуті знаходиться в с. Вишкове. Тут відкрито декілька районів локалізації ртутних мінералів (Боркут, Шаян та ін.). Крім ртутного, у Вишківському рудному полі відомі рудопрояви поліметалів (свинцю, цинку).

Інше родовище ртуті наявне також на Закарпатті і приурочене до вулканічних порід, але, на відміну від Вишківських родовищ, склад їх не кислий, а основний (андезито-базальти). Дуже важливо відзначити парагенетичну асоціацію мінералів ртуті з органічними мінералами, що вказує на глибинне походження останніх.

Свинець, цинк, мідь

Ця група важливих для народного господарства елементів зустрічається, звичайно, разом, утворюючи парагенетичні асоціації, відомі під назвою поліметалевих. У Закарпатській області, особливо в найбільш відомому Біганьському родовищі, з ними асоціюються також алуніт, барит. Крім цього, мідь трапляється в колчеданних, мідноколчеданних і колчеданно-поліметалевих рудопроявах, приурочених до дислокованих ділянок поширення зеленосланцевих нижньопалеозойських товщ діловецької світи. На Біганьському родовищі барито-поліметалеве родовище приурочене до розлому північно-західного простягання в товщі міоценових ліпаритових туфів і глин. Рудна зона по простяганню складена баритом, який змінюється з глибиною галенітом, сфалеритом, піритом і халькопіритом. Характерна присутність мінералів срібла: пруститу, аргентиту і деяких інших, а також вкрапленого золота. Поклади алунітових руд являються фацією вторинних кварцитів.

Золото

У Берегівському родовищі золото-поліметалеве оруднення приурочене до північно-західної системи розломів у товщі ліпаритових туфів і піщано-глинистих порід неогену. До системи перетинаючих північно-східних розломів приурочені каолінітові й алунітові поклади.

Неметалеві корисні копалини

Солі

З давніх часів спочатку відкритим способом, а потім шахтним, добувають чисту кухонну сіль, яка майже повністю складена галітом NaCl, в околицях смт Солотвина (рис. 5). Солеродні також відклади тортону тереблянської світи. Родовище приурочене до крупного соляного штоку, який прориває осадові товщі (діапір). Окремі грибоподібні виходи цих солей на денну поверхню трапляються на окраїнах, де вони збереглись від денудації внаслідок перекриття стійкими від розмиву глинистими «шапками». Запаси солі оцінюються в 300 млн. т. Відпрацьовані соленосні шахти в останні роки використовують для лікування хворих астмою.

Соляний шток у Солотвино
Рис. 5. Соляний шток у смт. Солотвино (фото К.І. Геренчука)

Будівельні матеріали

Як гірські, так і рівнинні райони Закарпатської області виключно багаті родовищами найрізноманітніших будівельних матеріалів, народногосподарське значення яких різко зростає з розвитком промислового, санаторно-курортного і житлового будівництва.

Основну групу таких родовищ складають різноманітні будівельні камені. Сюди відносять матеріали, які використовуються як бутові, облицьовочні та декоративні камені, для виготовлення бруківки, щебеню, добавок у дорожнє покриття тощо. Головним об'єктом для них є неогенові вулканічні породи, різко відмінні між собою за своїми фізичними властивостями. Крупні механізовані багатоярусні кар'єри таких каменів (ефузивів основного та кислото складу) є в поселеннях Кам'яниця, Ракошин, Сільце, Королеве, Шелестове, Радванка та інших місцях.

Особливу групу будівельних каменів складають численні (кілька десятків) родовища вулканічних туфів. їх використовують для виготовлення стінних блоків, облицювальних плит, домішок до цементу, заповнювачів бетону, основ у фундаменти будівель, дорожного будівництва та ряду інших галузей будівельної індустрії. Більшість експлуатованих родовищ знаходиться поблизу крупних населених пунктів: Берегове, Вишкове, Ракошин, Данилове, Сокирниця й ін.

Дещо інші властивості мають будівельні камені-пісковики. Практичний інтерес становлять пісковики драгівської світи, окремі горизонти шопурської і метовської світ, деякі частини розрізу палеогену Магурської зони, еоцену, і верхньої крейди Поркулецького покриву (чорноголовська світа) та інших стратиграфічних горизонтів у Флішових Карпатах. Будівельні піски, гравій і галечник добувають з руслових відкладів, меншою мірою з нижніх терас Тиси та її правих приток в нижній течії (у рівнинній частині рік).

Родовища мінеральних фарб приурочені до кори вивітрювання порід вулканічної гряди. Найбільш відомі родовища в околицях смт. Іршава.

Дещо збоку знаходяться родовища карбонатної сировини, яка здебільшого використовується для будівництва. Більшість родовищ і заводів по первинній переробці карбонатної сировини зосереджені у районах горизонтів діловецької світи Мармароського масиву, Пенінських стрімчаків і меншою мірою в зоні Мармароських стрімчаків.

Доломіти

Хоча доломіти дуже близькі за своїм складом і умовами утворення до інших карбонатних порід (вапняків, мармурів, мертелів), але своїми властивостями вони значно від них відрізняються і використовуються в основному як сировина в металургії (флюси) і у вигляді вогнетривкого матеріалу для будівництва печей. Запаси цієї сировини зосереджені в Мармароському кристалічному масиві, менше їх у зоні Мармароських стрімчаків.

Каоліни

Товщі цих білих, інколи з характерним жовтуватим відтінком, глинистих порід трапляються у вигляді кори вивітрювання на кислих ефузивних й інтрузивних утвореннях у південних районах Закарпаття. Найпотужніші товщі каоліну у Берегівському, Мужієвському, Квасівському та Керецькому родовищах.

Закарпатська область багата й іншими корисними копалинами. Тут наявні поклади алуніту, перліту, бариту. Певний практичний інтерес викликають поклади бурого вугілля, які пов'язані з міоценовими товщами (с. Ільниця). Перспективні пошуки інших родовищ горючих копалин, зокрема покладів горючого газу в сарматських відкладах Закарпатського внутрішнього прогину. Наявні також прояви сірчаного колчедану, магнетиту, марганцю, молібдену, бокситів, хроміту, нікелю, кобальту, азбесту, миш'яку, цеолітів, напівдорогоцінних каменів, графітових руд, фосфоритів і деяких інших корисних копалин.