Геренчук К.І.
Природа Волинської області

Річки Волинської області. Режим рівнів річок

Річкова сітка

Волинська область багата на поверхневі води: ріки, озера, ставки. Ріки області переважно належать до басейну р. Прип'яті. Найбільшими ріками області є р. Прип'ять з притоками Турія, Стохід і Стир.

Вздовж західної межі області протікає р. Західний Буг з притокою Лугою. Більшість рік області бере початок за її межами. Тільки деякі з них (Турія, Стохід, Вижівка та ін.) не виходять за межі області. Ріки протікають по території області в основному з півдня на північ, мають повільну течію, що пов'язане з незначним зниженням поверхні області на північ. У поліській частині області ріки мають невеликий похил 0,27-0,40 м/км, розширені заплави, в яких навесні після повені залишаються тимчасові озера. Особливість рік поліської частини – дуже повільна течія 0,1-0,2 м/сек.

У межах Волинської області до басейну р. Прип'ять належать 59 рік довжиною від 10 до 50 км, чотири – від 50 до 100 км і чотири (Прип'ять, Турія, Стохід, Стир) – понад 100 км. До басейну Західного Бугу відносяться в межах області 11 рік довжиною від 10 до 50 км, одна з них (Луга) – понад 50 км (табл. 8).

Таблиця 8. Ріки Волинської області

Середня густота річкової сітки в басейні р. Прип'ять коливається в межах 0,25-0,47 км/км кв, а в басейні Західного Бугу – 0,22-0,35 км/км кв.

Річки Волинської області за своїм режимом належать до рівнинного типу, переважно снігового живлення. В середньому за рік талі снігові води в річному стоці займають близько 60-70%, решта стоку має дощове і підземне походження, причому підземне живлення становить 12-32% річного стоку. Характер живлення рік області обумовлює їх рівневий режим і режим стоку.

Режим рівнів і стоку річок

Річному ходу рівнів рік Волинської області властива яскраво виражена висока весняна повінь і низька межень, яку порушують літні і зимові паводки.

Весняна повінь починається в першій половині березня (часом у кінці лютого), закінчується – у другій половині квітня або на початку травня. Весняна повінь триває півтора-два місяці і залежить від довжини ріки і заліснення басейну. Високі рівні, як правило, пов'язані з весняною повінню і спостерігаються в кінці березня – на початку квітня.

Найбільш раннє підвищення рівнів води припадає на період сніготанення, тобто на початок лютого (1939, 1950, 1957, 1966 pp.), найпізніші – на початок весняної повені – перші числа квітня (1939, 1952, 1956, 1962 pp.).

Найвищі рівні спостерігаються під час весняної повені, в кінці березня – на початку квітня. Проте під час повені інколи наявні два або три піки. У весняну повінь заливаються водою заплави, частково надзаплавні тераси.

Під час літньої межені бувають невеликі дощові паводки, які тривають від п'яти-восьми до 10-12 днів. Рівні дощових паводків значно нижчі від високих рівнів весняної повені, але в окремі роки (1948, 1955, 1956, 1958) на деяких ріках влітку під час паводків можуть спостерігатися високі рівні води, які за величиною наближаються до рівнів весняної повені або й перевищують їх. Наприклад, у липні 1955 р. у результаті тривалих та інтенсивних дощів ріки вийшли з берегів і затопили значні площі сільськогосподарських угідь.

Середня річна амплітуда коливання рівнів води на малих ріках області досягає 0,7-2,6 м (найбільша 1,4-4,8 м), на середніх – 1,1-3,2 м (найбільша 1.7-6,0 м). Найменша річна амплітуда коливання рівня води на малих ріках становить 0,1-1,3 м, на середніх – 0,2-1,9 м.