Геренчук К.І.
Природа Волинської області

Охорона природи і раціональне використання природних ресурсів Волинської області

Охорона природи і раціональне використання природних ресурсів мають величезне значення для дальшого розвитку народного господарства нашої країни, підвищення добробуту радянських людей, поліпшення умов їх життя, охорони здоров'я та відпочинку. Бурхливий розвиток промисловості та інтенсифікація сільського господарства зумовлюють більш активну експлуатацію природних ресурсів, глибоко впливаючи на навколишнє середовище. А це вимагає правильно і раціонально використовувати природні багатства, розробляти заходи щодо збереження та поліпшення навколишнього середовища, глибоко вивчати вплив господарської діяльності людини на біосферу і географічну оболонку, прогнозувати її розвиток у майбутньому. Ось чому в постанові IV сесії Верховної Ради СРСР восьмого скликання від 20 вересня 1972 року вказано: «Вважати одним з найважливіших державних завдань безустанне піклування про охорону природи і краще використання природних ресурсів, суворе додержання законодавства про охорону землі та її надр, лісів і вод, тваринного і рослинного світу, атмосферного повітря, маючи на увазі, що науково-технічний прогрес повинен поєднуватись з бережним ставленням до природи та її ресурсів, сприяти створенню найкращих умов для життя і здоров'я, для роботи і відпочинку трудящих»'.

Охорона природи в нашій країні має дві основні форми: виробничу і заповідну. Виробнича охорона природи та її ресурсів здійснюється всіма промисловими і сільськогосподарськими організаціями та підприємствами, які використовують природні ресурси. їх завданням є раціональне і комплексне використання надрових, земельних, водних та інших ресурсів, боротьба з забрудненням навколишнього середовища. Контроль за цим здійснює Державний Комітет по охороні природи, інспекції та судові органи. Ця форма охорони природи є основною як за об'ємом, так і за значенням.

Заповідна форма полягає в охороні і збереженні тих об'єктів природи, які інтенсивно не використовуються у народному господарстві і мають наукове, естетичне або культурне значення. Сюди належить така державна форма охорони природи, як заповідники, заказники, пам'ятки природи тощо. В УРСР встановлено такі форми заповідних об'єктів:

  • Державні заповідники – спеціально виділені і назавжди вилучені з господарського вжитку досить великі території, які мають особливу наукову або культурну цінність. Головне їх значення – збереження найбільш типових для даної географічної зони або області природних ділянок (ландшафтів) як еталонів незайманої природи. Часто заповідники організовують для відновлення і розмноження тварин і рослин, особливо цінних в господарському або науковому відношенні. Природні багатства заповідників використовують лише для проведення науково-дослідних робіт.
  • Державні заказники (резервати) – заповідні території, як правило невеликої площі, виділені для охорони окремих видів рослин і тварин, типових природних комплексів, гідрологічних, геологічних, палеогеографічних об'єктів.
  • Державні природні парки – відповідно впорядковані мальовничі території (ландшафти), які використовуються для масового туризму і відпочинку трудящих.
  • Пам'ятки природи – природні об'єкти, які мають велике наукове, культурне або історичне значення (меморіальні урочища та дерева, скелі, печери, водоспади, озера тощо). Пам'ятки природи можуть бути місцевого значення, якщо їх площа не перевищує 5 га, і республіканського, якщо вони займають площу 5-100 га.
  • Парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва. Це ботанічні сади, дендрарії, окремі парки широкого користування, лісопарки, які мають велике наукове або історичне значення. Вони теж поділяються на республіканські та місцеві.

У Волинській області офіційно затверджено 138 природоохоронних об'єктів. Проте на території області немає жодного заповідника та природного парку. Тепер ставиться питання про створення Шацького озерного природного парку для охорони унікального на Україні озерного краю. В області охороняється 17 державних заказників, 18 парків-пам'яток садово-паркового мистецтва місцевого значення та 103 пам'ятки природи місцевого значення. Коротко охарактеризуємо ці об'єкти.