Лозинський В.
Топографічна карта. Методичні вказівки і завдання з курсу «Топографія»

Номенклатура топографічних карт

Номенклатура топографічних карт

Топографічна карта світу має багатоаркушевий вигляд. Поділ карти на аркуші називається розграфленням, а прийнята система їх позначення – номенклатурою. Номенклатура знаходиться в тісній залежності як від масштабу карти, так і від географічного розміщення (за географічною широтою і довготою) зображеної на даному аркуші території.

За основу розграфлення і номенклатури топографічних і оглядово-топографічних карт всіх масштабів взято розграфлення й номенклатуру аркушів міжнародної карти масштабу 1:1 000 000. її рамки – трапеції, утворені меридіанами й паралелями, проведеними відповідно через 6° довготи і 4° широти (рис. 3).

Фрагмент розграфлення аркушів карти масштабу 1:1 000 000
Рис. 3. Фрагмент розграфлення аркушів карти масштабу 1:1 000 000

Паралелі, проведені від екватора через кожні 4° широти, утворюють широтні пояси (ряди). Пояси позначають за головними буквами латинського алфавіту, починаючи від екватора до Північного полюса в північній півкулі і до Південного полюса - у південній (табл. 2).

Таблиця 2. Позначення широтних поясів на топографічних картах
Широта, в градусахНомер букви за алфавітомНазва поясу
0-4 1 A
4-8 2 B
8-12 3 C
12-16 4 D
16-20 5 E
20-24 6 F
24-28 7 G
28-32 8 H
32-36 9 I
36-40 10 J
40-44 11 K
44-48 12 L
48-52 13 M
52-56 14 N
56-60 15 O
60-64 16 P
64-68 17 Q
68-72 18 R
72-76 19 S
76-80 20 T
80-84 21 U
84-88 22 V

Меридіани, проведені через 6° довготи, утворюють колони. їх позначають арабськими цифрами із заходу на схід від меридіана з довготою 180°. Оскільки шестиградусні зони відлічують від Грінвіцького меридіана, номери зон і колон різняться на 30. Так, якщо номер колони 1, то зони – 31, якщо колони 31, то зони – 1.

Положення аркуша карти мільйонного масштабу в загальній системі позначень, тобто його номенклатура, визначається буквеним позначенням широтного поясу і номером колони. Спочатку пишуть букву поясу, потім через тире номер колони. Наприклад, аркуш мільйонної карти з містом Львовом позначають М-35, а з містом Сімферополем – L-36.

Знаючи номенклатуру аркуша карти, легко визначити географічні координати кутів його трапеції. Так, географічні координати кутів аркуша карти М-35 визначаються місцями перетину паралелей 48 і 52° та меридіанів 24 і 30° (рис. 3, табл. 2).

Розграфлення аркушів карт наступних, більших масштабів здійснюють паралелями і меридіанами так, що кожному аркушеві карти масштабу 1:1 000 000 відповідає ціле число аркушів цих карт. Позначаються ці аркуші номенклатурою відповідного аркуша карти масштабу 1:1 000 000 з додаванням українських великих і малих букв та римських або арабських цифр (табл. 3).

Таблиця 3 . Дані про розграфлення, номенклатуру і розміри аркушів топографічних карт
Масштаб картиКількість аркушівРозмір рамокПриклад номенклатури аркушів
за широтоюза довготою
В одному аркуші карти масштабу 1:1 000 000
1:1000000 1 М-35 (Львів)
1:500 000 4 М-35-В
1:300 000 9 1°20' IV-M-35
1:200 000 36 0°40' М-35-ХІХ
1:100 000 144 0°20' 0°30' М-35-73
В одному аркуші карги масштабу 1:100 000
1:50 000 4 0°10' 0°15' М-35-73-В
1:25 000 16 0°05' 0°07'30" М-35-73-В-в
1:10 000 64 0°02'30" 0°03'45" М-35-73-В-в-3
1:5 000 256 0°01'15" 0°01'52,5" М-35-73-(256)
1:2 000 2304 0°00'25" 0°00'37,5" М-35-73-(256-а)

Територія, яка зображена на одному аркуші карти масштабу 1:1 000 000, може бути відображена на кількох аркушах карти більшого масштабу. Так одному аркушеві карти масштабу 1:1 000 000 відповідають (табл. 3):

  • чотири аркуші карти масштабу 1:500 000, які позначаються великими буквами А, Б, В і Г; номенклатура цих аркушів має вигляд, наприклад М-35-В;
  • дев'ять аркушів карти масштабу 1:300 000, які позначаються римськими цифрами І, II, ... , IX, що пишуть перед номенклатурою аркуша мільйонної карти, наприклад IV-M-35;
  • 36 аркушів карти масштабу 1:200 000, які позначаються також римськими цифрами, приклад номенклатури аркушів цієї карти М-35-ХІХ;
  • 144 аркуші масштабу 1:100 000, які позначаються арабськими цифрами від 1 до 144, номенклатура цих аркушів має вигляд, наприклад М-35-73.

Аркушеві карти 1:100 000 відповідають чотири аркуші карти масштабу 1:50 000, які позначаються початковими буквами українського алфавіту А, Б, В, Г і номенклатура має вигляд М-35-73-В.

Аркушеві карти 1:50 000 відповідають чотири аркуші карти масштабу 1:25 000, які позначаються малими буквами українського алфавіту а, б, в, г, наприклад М-35-73-В-в.

Аркушеві карти масштабу 1:25 000 відповідають чотири карти масштабу 1:10 000, які позначаються арабськими цифрами 1, 2, 3 і 4; приклад їх номенклатури М-35-73-В-в-3.

Аркушеві карти масштабу 1:100 000 відповідають 256 аркушів плану масштабу 1:5 000, аркуші якого позначають арабськими цифрами від 1 до 256, що пишуться в дужках, наприклад М-35-73-(256).

Аркушеві плану масштабу 1:5 000 відповідають дев'ять аркушів плану масштабу 1:2 000, які позначаються малими буквами українського алфавіту (а, б, в,..., и), наприклад М-35-73-(256-а).

Нумерація аркушів карт будь-якого масштабу (цифрами або буквами) завжди виконується зверху вниз і зліва направо (рис. 4).

Нумерація аркушів карт масштабів 1:50 000 – 1:10 000
Рис. 4. Нумерація аркушів карт масштабів 1:50 000 – 1:10 000

Із збільшенням широти аркуші топографічних карт всіх масштабів звужуються, залишаючись незмінними за висотою. Тому на райони, які розміщені на північ від 60° широти, аркуші карт викреслюються здвоєними по довготі, а на північ від 76° паралелі карти випускають по чотири аркуша, складених по довготі.

Великомасштабні плани (1:5 000, 1:2 000, 1:1 000 і 1:500), складені на ділянки, що мають площу менш як 20 км кв., мають прямокутне або квадратне розграфлення. За основу розграфлень приймають план масштабу 1:5 000 з розміром рамки квадрата 40х40 см. кожний аркуш плану масштабу 1:5 000 позначається арабською цифрою. Дані про розграфлення, наприклад, п'ятого аркуша масштабу 1:5 000 на плани більших масштабів подані в табл. 4.

Таблиця 4. Дані про розграфлення, номенклатуру і розміри аркушів топографічних планів
Масштаб плануКількість аркушів в одному аркуші дрібнішого масштабуНоменклатура останнього аркушаРозмір рамки квадрата, см
1 :2 000 4 в аркуші масштабу 1:5000 5-Г 50x50
1:1 000 4 в аркуші масштабу 1:2000 5-Г-IV 50x50
1:500 16 в аркуші масштабу 1:2000 5-Г-16 50x50

Номенклатуру аркушів топографічних карт записують над верхньою рамкою карти. Поряд з номенклатурою в дужках пишеться назва найбільшого населеного пункту, розміщеного в межах даної трапеції, наприклад М-35 (Львів), М-36-А (Київ), М-35-49 (Сокаль).

За географічними координатами будь-якого пункту можна визначити номенклатуру аркуша карти необхідного масштабу. Спочатку визначають номенклатуру аркуша карти масштабу 1:1 000 000, в межах якого знаходиться даний пункт. Візьмемо для прикладу м. Чернівці з такими значеннями географічних координат: φ = 48°18', λ = 25°51'. Для цього широту даного пункту ділять на 4, при цьому звичайно одержують число із залишком, наприклад 48°18' : 4 = 12 + 0°18'. Це означає, що дана точка лежить в 13-му широтному поясі, який позначається буквою М (див. табл. 2, рис. 3). Потім ділять довготу на 6° і знаходять в якій колоні від Грінвіча знаходиться даний пункт. Так, якщо λ = 25°51', тоді 25°51' : 6 = 4 + 1°51'. Відповідно це буде 5-а зона від Грінвіча, а номер колони буде 35. Отже, номенклатура аркуша карти масштабу 1:1 000 000, на якому знаходиться зображення даного пункту буде М-35 (Чернівці). Його межі – відрізки паралелей з широтами 48 і 52° і відрізки меридіанів з довготами 24 і 30°.

Для підбирання номенклатури аркушів карт більших масштабів рекомендується будувати схеми розграфлення, підписувати координати рамок і за ними знаходити номенклатуру необхідних аркушів.

Завдання

  1. Визначити номенклатуру аркушів топографічних карт масштабів 1:1 000 000, 1:500 000, 1:300 000, 1:200 000, 1:100 000, 1:50 000, 1:25 000, 1:10 000, в межах яких знаходиться пункт А з даними географічними координатами (додаток Б).

    Для одержання географічних координат пункту А студентам необхідно до широти 40°20'33" додати до градусів суму букв свого прізвища, а до довготи 18°30'43" додати до градусів суму букв свого імені помножену на два.

  2. Визначити номенклатуру восьми аркушів карти масштабу 1:50 000, які межують з аркушем карти даного масштабу, одержаного в задачі 1 (додаток В).