Лозинський В.
Топографічна карта. Методичні вказівки і завдання з курсу «Топографія»

Визначення об'єму води, яка щосекунди протікає через переріз річки. Визначення загального об'єму деревини в лісі на площі 1 га

Задача 17. За який час можна зробити перехід за кільцевим маршрутом А-Б-В-А

Час t, який необхідно затратити на перехід з одного пункту і інший можна визначити за формулою:

t = S / V,

де S – відстань між пунктами, V – швидкість руху.

Однак швидкість руху є величиною непостійною і насамперед залежить від умов місцевості, особливо від рельєфу. Вважається, що середня швидкість руху пішохода на рівнинній місцевості дорівнює 5 км/год; середня швидкість підйому при крутизні схилу 2°-6° – 3,5 км/год, а при крутизні схилу 7-10° – 2 км/год. Швидкість руху у зворотному напрямку при спуску приймається за 5,5 км/год.
При розв'язанні задачі спочатку визначають крутизну схилів за маршрутом. Потім за допомогою циркуля-вимірника і лінійного масштабу, поданого на карті, вимірюють довжини відрізків відповідної крутості на маршруті. Допустимо, сума рівнинних відрізків становить 12,5 км, сума відрізків при крутизні схилу 2-6° – 14 км, при 7-10° – 8 км, при спуску – 11 км, тоді час за який можна зробити перехід дорівнює:

t = 12,5 / 5 + 14 / 3,5 + 8 / 2 + 11 / 5,5

Задача 18

Визначити об'єм води, яка щосекунди протікає через даний переріз річки

Показана на рис. 16 ділянка річки має всі відповідні чисельні характеристики для обчислення приблизного об'єму води, що протікає щосекунди.

Чисельні характеристики річки
Рис. 16. Чисельні характеристики річки

Відомо, що всім річкам, як правило, властиве поступове збільшення глибини. Для наближених розрахунків вважатимемо, що вказана на карті глибина проходить не по всій ділянці поперечного перетину, а тільки по його половині.

Таким чином, живий перетин має форму не прямокутника, а трапеції з основами 100 і 200 м і висотою 1,2 м. Площа перетину дорівнює півсумі основ, помноженої на висоту (150 х 1,2 = 180 м кв). Така кількість води повинна протікати щосекунди, якщо швидкість течії буде дорівнювати 1 м/с. У нашому прикладі швидкість дорівнює 1,5 м/с. Отже, щосекундно через даний переріз річки протікає 270 м куб (180 м кв х 1,5 м/с).

Задача 19

Визначити загальний об'єм деревини в лісі на площі 1 га

На топографічній карті в кожному великому лісовому масиві умовними позначеннями вказується порода, висота, діаметр дерев і відстань між ними. Допустимо біля умовного знака, який вказує на породу лісу, стоїть оцифровка (20/0,30)5. Це означає, що середня висота дерев 20 м, середній діаметр на висоті грудей 0,30 м, а відстань між деревами 5 м. Стовбур кожного дерева можна прийняти за конус, об'єм якого обчислюється за формулою:

Формула обчислення об'єму конуса

За цією формулою, для нашого прикладу обчислимо об'єм одного дерева:

Об'єм дерева

А щоб дізнатися, скільки кубометрів деревини є в лісі на площі 1 га, спочатку треба визначити загальну кількість дерев, що ростуть на цій площі. Гектар – площа квадрата зі стороною 100 м. В нашому випадку дерево від дерева росте через 5 м. Тоді на відстані 100 м буде рости 20 дерев, а на площі 100х100 м – 400. Отже, загальний об'єм деревини на одному гектарі буде дорівнювати: 0,47 х 400 = 188 м куб.