Карпенко H.I.
Рельєф морських берегів

Загальна характеристика берегової зони. Історія вивчення морських берегів. Контрольні питання

Контрольні питання

1. Що є об’єктом геоморфології морських берегів?
2. Назвіть головні елементи морського узбережжя.
3. Назвіть головні елементи сучасної берегової зони та охарактеризуйте їх.
4. Охарактеризуйте умови формування абразійних та акумулятивних берегів.
5. Охарактеризуйте межі узбережжя, сучасної берегової зони, берега.
6. Назвіть характерні особливості приглибинних і мілководних берегів.
7. Охарактеризуйте основні методи вивчення рельєфу морських берегів.
8. Чим відрізняються методи вивчення рельєфу морських берегів від методів вивчення інших типів і форм рельєфу?
9. Охарактеризуйте морфологічний метод вивчення берегових форм рельєфу.
10. Як називають перші навігаційні картографічні твори?
11. Коли і ким видано перший «Атлас Чорного моря «?
12. Назвіть авторів «Лоції Чорного моря».
13. Назвіть головні етапи вивчення рельєфу морських берегів.
14. Назвіть учених, які досліджували береги Чорного та Азовського морів.
15. Дайте визначення понять: берегова лінія, рівень моря, лінія урізу води, берег, абразійний берег, акумулятивний берег, узбережжя, берегова зона, берегові форми рельєфу, давні берегові лінії, пляж, кліф, бенч, берегові процеси, підводний береговий схил.