Карпенко H.I.
Рельєф морських берегів

Руйнування хвиль і їх деформація

2.2. Руйнування хвиль і прибійний потік

Деформація хвиль на мілководді завершується їхнім руйнуванням. Будь-які зміни орбіти хвилі супроводжуються деформацією профілю хвилі. Передній схил хвилі під впливом вітру чи зі зменшенням глибини, тобто з наближенням до берега, стає все крутішим і коротшим, ніж задній. Часточки води набувають поступальної швидкості і, закінчивши оберт, вже не повертаються в точку початкового руху, а опиняються дещо попереду – орбіта не замикається. Ця асиметрія профілю спричинює до збільшення крутості переднього схилу. Зрештою крутість схилу досягає критичної величини, і гребінь хвилі, нависаючи над улоговиною, зривається, утворюючи пінні бульбашки (біляки). Таке руйнування хвилі відбувається на глибині в межах 0,5-1,0 висоти хвилі. Загалом руйнування хвилі відбувається тоді, коли орбітальна швидкість частин води на гребені сягає величини, рівної швидкості поширення хвилі. Як зазначає В.П. Зенкович, якщо глибина сягає цього критичного значення, то для утворення переднього схилу наступної хвилі фізично не вистачає води. Згідно з В. Манком, глибина моря, на якій відбувається руйнування хвилі, сягає 1,28 її висоти, а відносна висота хвилі при цьому становить 0,78. Унаслідок неоднорідності поля вітру над водною товщею хвилі, навіть за одного і того ж хвилювання, різні за своїми параметрами. Отож руйнування хвиль протікає в межах певною мірою визначеної, проте доволі широкої зони.
Як зазначає В.П. Зенкович, важливу роль у характері руйнування хвилі відіграє похил дна. За дуже крутих похилів, наприклад, коли глибина безпосередньо під берегом близька до глибини поширення хвильових рухів у товщі води, руйнування може не відбутися, а замість нього утворюється велике підняття води у вигляді «стовпа» доволі значної висоти, що розбивається. Найяскравіше це проявляється за похилу дна понад 45°, тобто коли і > 1,0. За похилів дна понад 0,05 руйнування хвилі протікає у вигляді різкого обвалювання (зриву) гребеня. За похилів дна 0,04-0,01 і менше відбувається часткове або сповільнене руйнування хвилі – гребінь не обвалюється (не зривається), а наче розсипається.