Карпенко H.I.
Рельєф морських берегів

Літодинаміка берегової зони моря. Абразія та її види

Розділ 3. Літодинаміка берегової зони моря

3.1. Абразія

Головна руйнівна і будівнича сила в береговій зоні по праву належить морським хвилям. Руйнування берега та підводного берегового схилу під дією хвиль і прибою називають абразією.

Абразія (abrasion від лат. abrasio – зголення, зішкрябування, зняття стружки) – процес руйнування та знесення гірських порід хвилями і прибоєм у береговій зоні водойм (океанів, морів, озер тощо).

Геоморфологічним наслідком цього процесу є виникнення абразійних форм рельєфу. Суть процесу полягає в тому, що частинки гірських порід, які формують берег і береговий схил, відриваються енергією водної маси від материнського субстрату. Відповідно, процес абразії та її швидкості залежатимуть не тільки від властивостей води та фізичних параметрів хвиль і прибою, але й від властивостей гірської породи чи мінералів, що її утворюють. Залежно від характеру впливу хвиль і прибою на берег і підводний береговий схил розрізняють механічну (хвильову), хімічну і термічну абразію. Спосіб руйнування берега, що супроводжується розсіюванням кінетичної енергії хвильового або прибійного потоку, називають власне хвильовою або ж механічною абразією. Хімічна абразія – процес руйнування берега внаслідок хімічної дії води на породи або відклади. Термічна абразія – руйнування берега в процесі розсіювання теплової енергії та теплообміну води і корінних порід берега (сукупної дії механічної та теплової енергій моря). Найпоширенішою є механічна абразія, що протікає одночасно з хімічною і термічною.