Карпенко H.I.
Рельєф морських берегів

Поздовжнє переміщення відкладів

Поздовжнє переміщення відкладів

Процес вздовжберегового або поздовжнього переміщення відкладів у береговій зоні в межах урізу води характеризується переміщенням відкладів під дією прибійного потоку, який утворюється під час руйнування хвиль, що поширюються під гострим кутом відносно берегової зони. Головним джерелом енергії для поздовжнього переміщення наносів є вздовжберегова складова потоку хвильової енергії. Якщо хвиля на берег накочується не під гострим, а під прямим кутом, то в цьому випадку вздовжберегова складова потоку енергії дорівнює нулю. Проте і в цьому випадку вздовжберегове переміщення наносів може відбуватися, якщо вздовж берега діє течія, що безпосередньо пов’язана з хвилюванням.
Незважаючи на явище рефракції, хвилі не завжди і не всюди накочуються на берег під прямим кутом, а найчастіше – навскіс, що зумовлено незавершеним процесом рефракції. Дослідженнями підтверджено, що цілковитої рефракції зазнають лише хвилі великих штормів; і цей процес починається в них ще дуже далеко від берега, внаслідок чого вони встигають повністю розвернутися і підійти до берега під прямим кутом. Хвилі середніх штормів, а також дещо помірних і слабких хвилювань зазнають рефракції лише частково, накочуючись на берег під гострим кутом.
Поширення хвиль під кутом до берегової лінії та ізобат обумовлює поздовжнє переміщення наносів як на підводному береговому схилі, так і на пляжі. Це має велике значення для еволюції контуру берега, тобто є важливою умовою особливостей і закономірностей змін обрисів берега.
Уявімо, що частинки наносів, які лежать на похилому дні і зазнають впливу хвиль, також рухаються навскіс до берега. В цьому випадку частинки наносів із точки А (рис. 3.8) перемістяться не в напрямі поширення хвиль, а під деяким кутом у цьому напрямі, оскільки в зазначених умовах частина, яка переміщується, буде за свого руху зазнавати впливу сили тяжіння. Змістившись таким чином у точку А’, частинки під час проходження над ними улоговини хвилі зазнають впливу зворотного відтоку води, проте напрям цього впливу не збігається з напрямом дії сили тяжіння. Тому і при зворотному шляху траєкторія частин матиме будь-який інший напрям, що не збігатиметься з напрямом хвильового руху, а відповідатиме напряму рівнодіючих хвильового впливу і сили тяжіння.

Рис. 3.8. Поздовжнє переміщення наносів (за В.П. Зенковичем):
а – донне поздовжнє переміщення в поєднанні з поперечним; б – донне поздовжнє переміщення; 1 – напрям прямих хвильових імпульсів; 2 – напрям зворотних хвильових імпульсів; 3 – вектор сили тяжіння; 4 – траєкторія частин наносів; 5 – загальний напрям переміщення частин; в – берегове поздовжнє переміщення