Карпенко H.I.
Рельєф морських берегів

Загальна характеристика літодинамічних процесів

3.4. Загальна характеристика літодинамічних процесів

Берегова зона є дуже мобільною зоною – зоною взаємодії гідросфери, літосфери і біосфери. Тут відбуваються фазові переходи – замерзання води і танення льоду, розчинення солей і їхня кристалізація із насичених розчинів, розчинення і виділення газів, фото- і хемосинтез, деструкція і мінералізація органічних речовин тощо. Кожна форма рельєфу, яка створюється в межах берегової зони, зазнає впливу різних за значущістю механізмів руху речовини. Хоча, безперечно, головне джерело енергії – це енергія вітрових хвиль і похідних від них різноманітних течій.
Ніде на поверхні нашої планети немає такого складного комплексу процесів переносу і перетворення речовини. Деякі із цих процесів специфічні для берегової зони, інші – не є її специфікою. Проте комплекс літодинамічних процесів берегової зони є досить унікальним для поверхні Землі. Варто також зазначити, що більшість літодинамічних процесів здатні здійснювати роботу перенесення речовини проти дії сили тяжіння.
Для дії всіх літодинамічних процесів характерна залежність від широтної зональності, у тім числі і гравітаційних. Саме в береговій зоні океану проявляється широтна зональність розподілу деяких типів берегів, наприклад, термоабразійних, фіордових або коралових, і в яскраво вираженій зональності дії основного гідрогенного процесу берегової зони – хвилювання.
Значну за площею ділянку берегової зони з подібними геоморфологічними і літодинамічними умовами та самостійним бюджетом наносів формують літодинамічні системи в межах узбережжя. Кожна літодинамічна система налічує джерело надходження наносів, зону їхнього переміщення та ділянку акумуляції.

Літодинамічна система – велика ділянка берегової зони з незалежним режимом і бюджетом наносів від інших аналогічних ділянок.

У межах берегової зони діють такі літодинамічні процеси: гідрогенні, гравітаційні, еолові, флотаційні, хемогенні, біогенні, фазові, антропогенні.