Карпенко H.I.
Рельєф морських берегів

Хемогенні літодинамічні процеси

Хемогенні літодинамічні процеси

Чимало порід, що формують береги, здатні до розчинення, або ж містять у своєму складі компоненти, що розчиняються у воді. Серед них найпоширенішими є вапнякові породи. Власне процес розчинення порід у береговій зоні моря, що відбувається за реакції хімічної дії води, як вже зазначалось, називають хімічною абразією. Розчинення порід у процесі хімічної абразії супроводжується порівняно незначними швидкостями – 0,05-0,5 мм/рік. Здебільшого таких швидкостей достатньо для виникнення форм хімічного вилуговування.
Поряд з хімічною абразією здійснюється і хімічна акумуляція, яка пов’язана з випаданням різноманітних речовин із насичених розчинів. Таке відкладання відбувається передусім в умовах замкнутих і напівзамкнутих водойм аридної зони. Людина здавна використовувала випаровування лагунних розсолів для отримання кухонної солі. В пляжевих відкладах аридної і навіть помірної зони нерідко спостерігаються зцементовані осади біч-рока (пляжева скеля). Цементація найчастіше забезпечується випаданням із розчинів карбонату кальцію, хоч відомі відклади цементації та окислення заліза. Напевно, важливу роль у цьому процесі відіграє підтягування розсолів морської води до підігрітої поверхні пляжевих відкладів, внаслідок чого відбувається осідання карбонатних солей як найменш розчинених. Деякі дослідники важливу роль у цьому процесі надають діяльності мікроорганізмів.
У сучасних умовах на мілководді Великої Багамської банки здійснюється інтенсивне осідання арагоніту. Широко відомі у відкладах мілководдя екваторіальної, тропічної, аридної зон хемогенні утворення переважно вапнякового складу – ооліти. Швидкість осадонакопичення карбонатів на Багамській банці досягає 80 см за тисячу років. Важливу роль відіграє аутигенне мінералоутворення в порових відкладах осадів. До групи аутигенних мінералів переважно зачислюють залізо-марганцеві конкреції, глауконіт, сульфіди, фосфоритні конкреції. Значною областю хімічних процесів слугують пригирлові мілководдя рік, де здійснюється масове осідання сполук, що надходять з великих водозборів.