Карпенко H.I.
Рельєф морських берегів

Морські карри, як форма берегової морфоскульптури

В областях поширення розчинних порід у межах берегової зони можуть утворюватися морські карри, спричинені дією морської води. Залежно від району поширення, вони можуть бути як берегові, так і донні.
Карри (карры, karren) – форми поверхневого карсту, що мають вигляд канавки, борозни чи щілини глибиною від декількох сантиметрів до метра. Виникають на поверхні розчинних гірських порід унаслідок дії атмосферних опадів, а морські – внаслідок розчинної дії морської води в береговій зоні і на дні моря. Тріщинні карри виникають унаслідок розчинення гірських порід у тріщинах. Карри – одна з форм карстового рельєфу. Глибина від декількох сантиметрів до 1-2 метрів. Розташовуються найчастіше паралельними рядами, іноді – замкненими заглибинами.

Проте велике значення на формування форм абразійної скульптури має склад і фізико-механічні властивості гірських порід, що утворюють берег і береговий схил, та геолого-тектонічна структура узбережжя. Різний ступінь стійкості порід, що утворюють берег, при зміні його літологічного складу сприяє значній різноманітності форм рельєфу.

Контрольні питання

1. Охарактеризуйте умови формування абразійної зони.
2. Назвіть головні чинники, що впливають на формування абразійного профілю берегової зони.
3. Назвіть головні чинники, які визначають граничну ширину абразійної берегової зони.
4. Назвіть головні форми рельєфу абразійних берегів.
5. Назвіть головні класифікаційні ознаки бенчів.
6. Охарактеризуйте умови формування бенчів.
7. Дайте характеристику головних типів бенчів.
8. Дайте характеристику динамічної класифікації бенчів за ЮД. Шуйським.
9. Охарактеризуйте умови формування кліфів.
10. Назвіть головні класифікаційні ознаки кліфів.
11. Дайте характеристику головних типів кліфів.
12. Охарактеризуйте особливості та умови утворення форм абразійної скульптури.
13. Дайте характеристику головних форм абразійної скульптури.
14. Ніші, їхні типи, особливості формування.
15. Дайте визначення понять: абразійна зона, бенч, пасмовий бенч, вирівняний бенч, глинистий бенч, похований бенч, абразійна платформа, абразійна тераса, кліф, бровка кліфу, дзеркало кліфу, береговий схил (укіс), відмерлий кліф, термоабразійний кліф, абразійна скульптура, коразія, корозія, еворзія, кекури, морські ворота, еворзійні котли, еворзійні жолоби.