Карпенко H.I.
Рельєф морських берегів

Акумулятивні форми рельєфу узбережжя

Розділ 5. Акумулятивні форми рельєфу

Залежно від зміни гідродинамічних і гідрологічних умов швидкість переміщення наносів у межах берегової зони на певній ділянці берега може зменшуватися або цілком припинятися. Тобто ми маємо справу з тим випадком, коли на певну ділянку узбережжя надходить більша кількість матеріалу, ніж хвилі і течії в стані перемістити (відповідно, ступінь насичення потоку наносів перевищує одиницю). Надлишок наносів залишається непереміщеним і вони починають відкладатися, спричинюючи наростання берега або обміління дна. Отже, припинення переміщення мас відкладів і їхнє накопичення на будь-якій локальній ділянці спричинює до утворення різноманітних акумулятивних форм берегової зони. Цей процес може припинитися лише в тому випадку, коли швидкість потоку наносів дорівнюватиме його початковій швидкості на цю ділянку. За відсутності зовнішнього надходження наносів на певну ділянку берега відбуватиметься перерозподіл їхнього первинного запасу.
Акумулятивні форми узбережжя (aggradational features) – форми рельєфу берегової зони, утворені в результаті накопичення прибережно-морських наносів на певній ділянці берегової зони, що надходять шляхом поздовжнього або ж поперечного переміщення. Інколи їх ще називають наносними формами.
Залежно від того, в якій частині берегової зони накопичуються пухкі відклади – біля берега чи на дні, акумулятивні форми називають береговими або донними.
Акумулятивні форми рельєфу утворюються по-різному – в результаті як поздовжнього (вздовжберегового), так і поперечного надходження наносів на певну ділянку берегової зони. За характером складності свого утворення і будовою їх поділяють на: елементарні (прості), складні і полігенетичні. Елементарні (прості) акумулятивні форми формуються за переважання будь-якого одного чинника формування – наприклад, тільки зовнішнього блокування берега при однозначному (поздовжньому чи поперечному) напрямі переміщення відкладів. Складні акумулятивні форми зумовлюють накопичення матеріалу на певній ділянці за поєднання декількох чинників в умовах переважання поздовжнього (вздовжберегового) їхнього переміщення. Полігенетичні акумулятивні форми утворюються при взаємодії двох чинників надходження матеріалу одночасно (поперечного і поздовжнього) або ж при зміні одного на інший у часі. Проте варто зазначити, що поділ акумулятивних форм на прості і складні, сформовані поперечним чи поздовжнім переміщенням відкладів, є досить умовним. їхній поділ простежується лише у методичному плані.
Помітні відмінності утворення форм можуть простежуватися лише залежно від гідродинамічних умов їхнього утворення (чим саме – хвилями чи течіями формуються ці акумулятивні форми). Якщо акумулятивні форми складені грубозернистим матеріалом (валуни, галька), то в їхньому формуванні переважаючу роль відіграла хвильова діяльність, а якщо дрібним (піщаним) матеріалом, то течії. Власне роль течій у формуванні акумулятивних форм рельєфу збільшується на мілководних берегах, передусім піщаних. При розчленованому характері рельєфу берегової зони течії формують акумулятивні форми переважно біля мисів, а в затоках переважаюча роль належатиме хвилям.