Карпенко H.I.
Рельєф морських берегів

Морська тераса, як елементарна берегова акумулятивна форми

5.1. Елементарні акумулятивні форми

Схеми утворення елементарних (простих) берегових акумулятивних форм вперше обґрунтовані В.П. Зенковичем, який пов’язує утворення таких форм з характерними особливостями контурів берегів, а вирізняє їх у зв’язку з особливим характером накопичення відкладів у береговій зоні (рис. 5.1).

Рис. 5.1. Утворення елементарних акумулятивних форм при поздовжньому переміщенні відкладів (за В.П. Зенковичем):
а – при заповненні вхідного кута; б – при обгинанні виступу берега; в – при зовнішньому блокуванні берега; г – при падінні енергії хвильового поля в бухтах. Великими стрілками позначено напрям хвильової рівнодіючої, а простими – напрям переміщення наносів (величина стрілки відповідає швидкості переміщення)

Заповнення вхідного кута берега (укриттєвого кута, «берегової пазухи»). Берегова лінія різко повертає у бік моря. Хвилі поширюються до берега на відрізку АБ під гострим кутом, близьким до кута ? (? ? 45°). Відбувається поздовжнє (вздовжберегове) переміщення відкладів. На відрізку БВ хвилі мають інший напрям і накочуються на берег під кутом, близьким до прямого. Відповідно, на цьому відрізку швидкість вздовжберегового переміщення різко сповільнюється, а оскільки з боку відрізка АБ відклади надходитимуть з попередньою швидкістю, то тут починається інтенсивне накопичення. Рух наносів уздовж відрізка ВГ буде можливим лише доти, доки сформована акумулятивна форма досягне своєю вершиною точки В. Таку акумулятивну форму можна назвати акумулятивною терасою (рис. 5.1, а).
Акумулятивні тераси (beach plain) – сучасні берегові акумулятивні форми, що утворилися в результаті заповнення вхідного кута або ж сформувалися біля рівного берега в процесі багатократного приєднання берегових валів, утворених за поперечного переміщення відкладів. Приєднана акумулятивна тераса внутрішнім боком по всій довжині прилягає до корінного берега. Акумулятивну терасу можна розглядати як початкову стадію акумулятивного виступу. Морська тераса, що лежить вище або ж нижче сучасної берегової зони і складена прибережно-морськими відкладами, є також акумулятивною терасою.