Карпенко H.I.
Рельєф морських берегів

Наволок, акумулятивний виступ. Перейма, або томболо

Зовнішнє блокування берега (формування томболо-перейми). Утворення акумулятивної форми відбувається в умовах захисту будь-якої ділянки берега островом, обмілиною або мисом. Уздовж відрізка берега АВ, як і в перших випадках, відбувається переміщення відкладів під дією хвиль, кут накочування яких до берега близький до ф. За островом (В) ділянка берега ГД є захищеною від впливу хвиль; якщо вони сюди і проникають, то досить послабленими в результаті рефракції. На початку свого розвитку біля берега утворюється акумулятивний виступ або наволок.
Наволок, акумулятивний виступ (aggradational foreland) – приєднана (прилягаюча) акумулятивна форма, часто утворена на ділянці блокування або ж обгинання потоком наносів виступу берега. Якщо відношення довжини форми до її ширини більше за одиницю, то така форма є косою або ж стрілкою, якщо дорівнює одиниці або ж менша – наволоком. Наволок трикутної форми переважно утворюється на ділянках конвергенції двох потоків наносів.
За надходження нових потоків наносів простежується наростання головним чином кінця насипу, який все більше віддалятиметься від берега і наближатиметься до острова. На цій стадії форма може бути вільною, приєднаною до берега лише в основі. За подальшого розвитку акумулятивна форма може досягти «блокуючого елементу (острова)» і цілком замкнути протоку, що відокремлює острів. Таку акумулятивну форму називають томболо або ж перейма (див. рис. 5.1, в).
Перейма, або томболо (tombolo) – берегова акумулятивна форма, що з’єднує острів з корінним берегом або ж два острови між собою. Розрізняють прості і складні перейми. Складні перейми переважно складаються із декількох смуг суші, що мають різний генезис і нерідко різний склад наносів, що їх утворюють. Перейми найчастіше наростають від корінного берега в результаті його блокування, але й інколи формуються із продуктів руйнування острова. Перейми можуть також проявлятися як форми, пов’язані з приєднанням берегового бара до берега чи до острова, або як приєднання до берега коси, що сформувалася на тиловому боці блокуючого елементу. Складні перейми, як і інші складні акумулятивні форми, інколи мають у своїй будові релікти колишніх лагун або ділянки суші, що мають інший генезис – колишні острови, релікти давніх розмитих акумулятивних форм тощо.