Карпенко H.I.
Рельєф морських берегів

Типи акумулятивних форм рельєфу берегової зони

Типи берегових акумулятивних форм досить різноманітні. За морфологічними ознаками найтиповіші акумулятивні форми берегової зони В.П. Зенкович об’єднав у п’ять груп (рис. 5.13).
1. Приєднані форми (прилеглі форми) характеризуються тим, що своїм внутрішнім боком вони з’єднані з корінним берегом по всій довжині форми. Сюди В.П. Зенкович зачислює акумулятивні тераси, акумулятивні виступи. Такі елементарні акумулятивні утворення, як пляж, також по суті вважають приєднаною формою.
2. Вільні форми (форми завислі з класу вільних), що з’єднуються з берегом тільки кореневою (початковою) частиною, а вершинна частина форми не має зв’язку з корінною сушею.
3. Замикаючі форми (форми перетину) – форми, які з’єднують дві частини берега своєю початковою (кореневою) і вершинною частинами.
4. Облямовуючі форми – форми, що утворюються внаслідок акумуляції навколо якогось підводного виступу чи підвищення на підводному береговому схилі і в процесі формування відокремлюють частину морської акваторії, перетворюючи її в лагуну.
5. Відокремлені (відмежовані) форми – форми, які не сполучені з корінним берегом.

Хоча запропонована класифікація не містить усіх форм берегової акумуляції, проте вона є однією з найповніших і заснована на багатому досвіді берегових досліджень.

Контрольні питання

1. Назвіть головні чинники утворення акумулятивних форм рельєфу.
2. Охарактеризуйте особливості утворення берегових елементарних акумулятивних форм рельєфу.
3. Охарактеризуйте особливості утворення донних акумулятивних форм рельєфу.
4. Охарактеризуйте особливості утворення односхилових і двосхилових пляжів, їхні головні елементи.
5. Охарактеризуйте особливості утворення пляжів припливних морів.
6. Назвіть головні елементи пляжів припливних морів.
7. Охарактеризуйте особливості утворення і поширення форм двобічного (двостороннього) живлення.
8. Охарактеризуйте особливості морфологічного аналізу берегових валів.
9. Назвіть головні умови утворення підводних валів.
10. Назвіть головні стадії утворення барів, їхні типи.
11. Назвіть головні умови формування періодичних акумулятивних форм рельєфу.
12. Охарактеризуйте особливості утворення фестонів і рифелів.
13. Назвіть головні класифікаційні ознаки акумулятивних форм рельєфу.
14. Назвіть головні морфологічні групи акумулятивних форм рельєфу.
15. Дайте визначення понять: акумулятивна форма рельєфу, акумулятивна тераса, коса, наволок, перейма, береговий вал, берма, пляж, стрілка, гринда, ченієр, фестони, рифелі, гідробархани, підводний бар, острівний бар, береговий бар.