Карпенко H.I.
Рельєф морських берегів

Дюни валоподібні (еолово-прибійні)

6.3. Валоподібні і параболічні дюни

Дюни валоподібні (еолово-прибійні) – комплексні берегові акумулятивні форми, що утворюються внаслідок перевіювання звичайних берегових валів на піщаному пляжі і засипання їх еоловим матеріалом. Тому в ядрі валоподібної дюни зберігаються незруйновані нагромадження прибережно-морських наносів, перекритих перевіяним вітром піском. Процес навіювання піску триває доти, доки не виникне новий береговий вал, який перехоплюватиме еоловий матеріал, що надходить з пляжу.
Валоподібні дюни, на думку В.Г. Ульста, утворюються там, де на пляжі сформований чітко виражений в рельєфі відмерлий береговий вал. Такі вали відіграють роль значних перешкод для вітрового потоку наносів. На їхні мористі схили з пляжу надходять маси піску, внаслідок чого схил валу стає крутішим. Частина піщаного матеріалу із гребеня утвореної форми звалюється на затильний береговий схил валу. Крутість схилів утвореної форми коливається в межах 8-10°. Утворюється форма, що нагадує авандюну впоперек, але витягнута на значну довжину вздовж берега. В її ядрі зберігається незруйнована еоловими процесами шаруватість берегового валу. Отже, валоподібні дюни – це берегові вали, частково перероблені еоловими процесами, а частково заховані під навіяними пісками, проте відповідають тій стадії процесу, під час якої утворюються авандюни. Суттєву роль в утворенні і збереженні подібних форм рельєфу відіграє рослинність, яка швидко закріплює поверхню щойно утворених берегових валів, таким способом зберігаючи їх від перевіювання.
Руйнування однорідності більш давніх валоподібних дюн зумовлене як особливими аеродинамічними умовами, так і локальними перешкодами, що пов’язані зі щільністю рослинного покриву або ж навіть із маршрутами руху деяких тварин чи щільністю їхніх нір. Ці неоднорідності зумовлюють акумуляцію відкладів на одних ділянках гребенів валоподібних дюн, тоді як на інших ділянках створюються умови для дефляції та формування невеликих улоговин видування, що з часом можуть перетворитися на великі дефляційні улоговини.