Андрейко І. М.
Природа Городоччини

Тваринний світ Городоцького району

Зміна довкілля в різні геологічні епохи спричинила зміни видового складу тваринного світу Городоцького району. Про це засвідчують знайдені на території Львівщини викопні рештки неіснуючих тепер тварин (мамонта, шерстистого носорога, печерних ведмедя, лева, гієни та ін.).

На думку деяких науковців (А. Ланько, П. Шищенко), сучасний тваринний світ України сформувався в основному до середини останньої післяльодовикової епохи (5-6 тисяч років тому). Останні тисячоліття ознаменувалися посиленням впливу господарської діяльності людини на кількісний і видовий склад фауни. Особливо зріс антропогенний тиск на природу в ХХ-му ст. Розширення площ орних земель, вирубування лісів, меліорація, хімізація сільського господарства, а також масове неконтрольоване полювання і браконьєрство викликали різке скорочення чисельності диких тварин. І лише в пам'яті старожилів залишилися спогади про те, що у передвоєнні роки в лісах Городоччини водилося багато різних звірів, а річки і озера кишіли рибою.

Чисельність теперішньої фауни дуже змінюється за порами року. Найчисельнішою вона є в другій половині літа, коли зміцнілий молодняк виплескується у довкілля. У холодний період деякі тварини, які не можуть себе прогодувати в зимових умовах, впадають у кількамісячну сплячку (борсук, їжак, хом'як, жаби, кажани), а багато птахів відлітають на зимівлю у південні широти.

Фауна Городоччини досить різноманітна. Найбільший інтерес для вивчення мають хордові тварини (ссавці або звірі, птахи, плазуни, земноводні і риби).

Ссавці (звірі)

З-поміж звірів найпоширенішими і найчисельнішими є мишовидні гризуни: миші (хатня, польова і лісова), полівки (сіра, руда і економка), землерийки (бурозубки і білозубки), пацюки (сірий і водяний), хом'яки (сірий і звичайний). Менш чисельні з гризунів — білка і ондатра. Цікавим звірком є кріт, сліди діяльності якого (кротовини) зустрічаються повсюдно.

З інших звірів зустрічаються заєць-русак, козуля, дикий кабан, борсук, їжак і хижі: лисиця, тхір чорний, куниці кам'яна і лісова, норка, горностай, ласка. Зрідка трапляються вовки, які приходять з інших районів і «постійної прописки» не мають. Цікаву групу ссавців складають рукокрилі — кілька видів кажанів.

Птахи

За кількістю видів серед хребетних домінують птахи. На Львівщині із 340 видів хребетних тварин птахи становлять 199 видів. У холодний період року більшість з них відлітають у вирій. Разом з цим, є птахи, які прилітають у наш край на зимівлю (снігур, дрізд-омелюх, зимняк, чечітка, пуночка). За місцем поширення і гніздування птахів можна умовно розділити на кілька груп: лісові, водоплавні та птахи культурних ландшафтів міст і сіл, а також полів і лук. Деякі птахи гніздяться як у лісах, так і поза ними.

Типовими птахами лісів є крук, дятел, сойка, підкоришник; полів і лук — жайворонок, плиска жовта, горобець польовий, деркач, погонич; населених пунктів — горобець хатній, ластівка сільська і міська, сич хатній. З початком весни на водоймах і болотах масово поселяються водоплавні і болотяні птахи, з яких найтиповішими є качка, кулики, лиски.

Серед птахів найчисельнішими вважаються птахи з ряду горобцеподібних, більшість з яких є малими птахами (за винятком родини, воронових). Крім названих вище, сюди належать синиці велика і блакитна, щиглик, чиж, соловейко, зяблик, горихвістка, повзик, вівсянка, горлиця кільчаста, дикий голуб, зозуля, мухоловка, чекан луговий, дрізд-чикотень, іволга, шпак, кропивник, або волове око (найменший із птахів). З родини воронових поширені крук, грак або ворон, галка, ворона сіра, сорока.

З інших птахів виділяються лелека білий, куріпка сіра, перепел, дятел строкатий, одуд і хижі птахи: боривітер, шуліка рудий, канюк звичайний, лунь болотяний, сова сіра, сова болотяна, сипуха, сич хатній. До водоплавних і болотяних птахів належать крижень, нерозень, чирок-тріскунок, чайка, норець великий і малий, попелюх, водяний бугай, чапля сіра, кулики, бекас, грязьовик, чорноволик, кулик-горобець, лебідь-шипун (найбільший з птахів).

Лебідь-шипун — найбільший серед птахів Городоцького району
Рис. 3. Лебідь-шипун — найбільший серед птахів Городоччини (дане зображення взято з іншого джерела)

Земноводні, плазуни і риби

До класу земноводних належать наземні тварини, які зберігають тісний зв'язок із водним середовищем. Сюди належать жаба озерна, трав'яна, деревна (квакша), кумка, ропуха, а також тритон звичайний.

Із плазунів поширені гадюка звичайна, веретільниця, вуж звичайний, мідянка, полоз лісовий, ящірка прудка і зелена.

Осушення боліт, випрямлення русел річок, обміління природних водойм і забруднення вод в останні десятиріччя призвели до загального скорочення чисельності риб. Це стосується щуки, лина, краснопірки, йоржа, бичка (коблика), в'юна, сома, ляща, марени, головня, плітки, верховодки, які в минулому мали масове поширення. Натомість збільшилася чисельність тих видів риб, які легше переносять забруднення вод і збіднення їх киснем. Їм не загрожує промерзання вод до дна в зимовий період, або пересихання водойм влітку (зариваються в мул). Зокрема це стосується срібного карася, який тепер став найпоширенішою рибою в річках і озерах. У ставках, якими Городоччина славилася з прадавніх часів, розводять коропа дзеркального, і лускатого, сазана, карася.

Свійські і рідкісні види

До окремої групи тваринного світу належать свійські тварини і птахи, з яких найбільше поширення мають корови, коні, вівці, свині, кози, кролі, собаки, коти, кури, гуси, качки, індики. Розводять нутрій, норок, фредок, песців, чорно-бурих лисиць, ондатр.

Багато представників тваринного світу Городоцького району сьогодні стали рідкісними і занесені до «Червоної книги України». Це видра річкова, борсук, кутора мала, ховрах європейський, норка, горностай, кіт лісовий, мідянка, жаба прудка, нічниця ставкова, вечірниця мала, вовчок горішковий, польовий лунь, сова-сипуха, сірий сорокопуд, очеретянка прудка, одуд, іволга.