Карпенко H.I.
Рельєф морських берегів

Вплив опускання берега на його еволюцію

Існування затоплених терас на підводному схилі також є ознакою опускання берега, хоча самі ці тераси в минулому могли формуватися в умовах його відносного підняття. Такі затоплені берегові лінії становлять собою одну із найхарактерніших рис рельєфу шельфу, значна частина якого утворилася в результаті підтоплення узбережжів під час голоценової трансгресії Світового океану. В областях стійкого тривалого опускання дещо давніші тераси будуть поховані під молодшими.

Узагальнюючи вплив опускання берега на його еволюцію, можна зробити такі висновки:
1. За відносного опускання загалом створюються умови, що сприятимуть посиленню абразійного процесу.
2. Акумулятивні форми, що утворилися в умовах опускання, характеризуються зменшенням висоти берегових валів з віддаленістю від берега в бік суші; форми мають незначну ширину і характеризуються загальною тенденцією їхнього насування на мілководдя і лагуни. За помірного надходження наносів під час опускання відбувається розмив акумулятивних форм.
3. На берегах, складених пухкими відкладами дуже неоднорідного механічного складу, що формуються в умовах відносного опускання, утворюються валунно-брилові бенчі, що простежуються до значних глибин; на берегах припливних морів можливе за цих умов розміщення підніжжя кліфу нижче рівня припливу.
4. За швидкого опускання дуже часто підніжжя кліфу опускається на глибину, і в цьому випадку буде відсутня хвилеприбійна площадка, яка формується біля підніжжя кліфу.
5. Вирівнювання берегової лінії в умовах опускання може відбуватися внаслідок незначної твердості порід, що формують берег, та помірної глибини розчленування затопленого рельєфу суші. У випадку протилежних умов неухильно зберігається первинне інгресійне розчленування берегової лінії.

Контрольні питання

1. Назвіть головні причини відносних коливань рівнів моря.
2. Охарактеризуйте особливості евстатичних коливань рівнів моря.
3. Охарактеризуйте особливості гляціоізостатичних коливань рівнів моря.
4. Назвіть головні гіпотези відносних коливань рівнів моря.
5. Охарактеризуйте особливості фландрської трансгресії Світового океану.
6. Охарактеризуйте особливості утворення і поширення давніх берегових ліній.
7. Охарактеризуйте особливості утворення і поширення морських терас.
8. Охарактеризуйте типи морських терас.
9. Охарактеризуйте особливості сучасних відносних вертикальних рухів берегів.
10. Охарактеризуйте еволюційну схему розвитку берегів за Д. Джонсоном.
11. Охарактеризуйте еволюційну схему розвитку берегів за В.П. Зенковичем.
12. Охарактеризуйте особливості утворення акумулятивних морських терас в умовах підняття і опускання рівнів моря.
13. Охарактеризуйте особливості утворення абразійних морських терас в умовах підняття і опускання рівнів моря.
14. Назвіть головні особливості формування берегів в умовах підняття і опускання рівнів моря.
15. Дайте визначення понять: трансгресія, регресія, коливання рівнів моря, евстатичні коливання рівнів моря, гідрократичні коливання рівнів моря, геократичні коливання рівнів моря, ізостатичні рухи, гляціоізостатичні коливання берегових ліній, гляціоевстатичні коливання рівнів океану, давні берегові лінії, морські тераси, берегові тераси.