Карпенко H.I.
Рельєф морських берегів

Прикладні проблеми вивчення берегів світового океану. Контрольні запитання

Це далеко не вичерпний перелік усіх галузей народного господарства, де можна успішно використовувати знання теорії морфології і динаміки рельєфу морського узбережжя. Однак наведені тут приклади засвідчують, що вирішення будь-яких практичних завдань у береговій зоні неможливе без знання рельєфу та умов його формування.
Для детальнішого вивчення розвитку і прогнозу на майбутнє природного середовища в береговій зоні сьогодні необхідно перейти від геоморфологічного і гідрологічного вивчення морських берегів до більш комплексного дослідження берегової зони, яке охоплюватиме всю сукупність природних явищ від фізичної географії морських берегів до розробки і створення основ екології берегової зони. Отож формування такої гілки науки, як берегознавство, сьогодні видається просто необхідним.

Контрольні питання

1. Назвіть головні галузі народного господарства, які використовують геоморфологію морських берегів.
2. Назвіть головні завдання, які вирішують геоморфологи під час будівництва і проектування портів.
3. Дайте характеристику основних захисних споруд портів.
4. Назвіть геоморфологічні наслідки занесення портів.
5. Охарактеризуйте методи боротьби із занесенням портів.
6. Охарактеризуйте активні і пасивні методи захисту берегів від розмиву.
7. Охарактеризуйте вихідні умови створення підводних кар’єрів.
8. Назвіть головні особливості створення штучних островів.
9. Охарактеризуйте використання берегової зони для звалищ нетоксичних відходів.
10. Охарактеризуйте особливості утворення родовищ корисних копалин у береговій зоні моря.
11. Охарактеризуйте палеогеографічні особливості утворення горючих корисних копалин у береговій зоні моря.
12. Дайте характеристику геоморфологічних методів пошуку корисних
копалин у межах берегової зони.
13. Охарактеризуйте природоохоронне значення вивчення берегів морів та Світового океану.
14. Дайте визначення понять: хвилерізи, буни, моли, пляжевий кар’єр, підводний кар’єр, прибережно-морські розсипи, тетраподи, дамба, хвилевідбійна стінка, підхідний канал.