Андрющенко Т. І., Бревус С. М. та ін.
Відображення культурної спадщини України з використанням електронних карт в середовищі геоінформаційної системи МАН України

Функції та структура ГІС

Функції ГІС

ГІС має три основні функції:

 1. Візуалізація
 2. Організація і управління даними
 3. Просторовий аналіз

Візуалізація

Основним засобом відображення даних у ГІС є карта, а також: таблиці, графіки, діаграми тощо.

ГІС – це банк просторових даних, який відображається за допомогою електронної карти у вигляді геометричних фігур (точка, лінія, полігон). Таким чином, електронна карта показує місцезнаходження географічного об’єкту на території та візуалізаційно представляє його характеристики (якісні чи кількісні). Все це дозволяє не тільки побачити місцезнаходження об’єкта, а й ознайомитися з певною ситуацією на даній території. Прикладом є карта населення України, що показує густоту населення по регіонах.

ГІС є потужним засобом представлення даних. За його допомогою створюються електронні та паперові карти і схеми. Наочне представлення проблеми у вигляді карти робить її більш зрозумілою для розв’язання. Ця функція ГІС успадкована від картографії.

Організація і управління даними

Навколишнє природне середовище постійно змінюється, тому банк даних у ГІС повинен постійно оновлюватися. Наприклад, якщо була прокладена нова дорога, це має бути зафіксовано у банку даних ГІС. Крім наповнення та актуалізації даних можна встановлювати різні взаємозв’язки між просторовими об’єктами за відповідними правилами, наприклад: вулиця не повинна перетинати будинок, тощо. Сучасні ГІС – зручний інструмент, що допомагає управляти даними, використовуючи просторовий принцип.

Просторовий аналіз

Просторовий аналіз – це пошук взаємозв’язків, між просторовими об’єктами. Просторовий аналіз допомагає моделювати, прогнозувати певне природне або соціально-економічне явище, визначити кореляцію, тощо. 

Наприклад,

 • залежність урожаю пшениці від кліматичних умов, рельєфу;
 • пошук ділянки у місті під спорудження спортивного майданчика для чемпіонату з волейболу;
 • визначення найрентабельнішого місця для встановлення нового вітряка;
 • визначення найбільш оптимальної території для прокладання дороги між населеними пунктами, тощо.

Геопросторовий аналіз — це підхід до застосування методів статистичного аналізу та різних інформаційних технологій до даних географічного або геопросторового характеру (геоданих). Такий аналіз передбачає використання спеціалізованого ПЗ для геопросторового опрацювання та представлення, застосування аналітичних методів до наземних чи географічних даних, зокрема засобами географічних інформаційних систем (ГІС) та геоінформатики [2].

Всі три функції поєднані і взаємопов’язані між собою.

Структура ГІС

ГІС складається з наступних структурних елементів:

 • Апаратна платформа (hardware), яка в свою чергу складається з наступних частин:
  • комп'ютери (робочі станції, ноутбуки, кишенькові ПК тощо),
  • засоби зберігання даних (вінчестери, компакт-диски, флеш-пам'ять тощо)
 • Пристрої введення інформації (сканери, цифрові камери і фотоапарати, клавіатури, комп'ютерні миші), пристрої виведення інформації (принтери, плоттери, проектори, дисплеї).
 • Програмне забезпечення (software) – це інструменти та функції, необхідні для управління, аналізу та візуалізації просторової інформації, а також управління ГІС в цілому.

Ключовими компонентами програмних продуктів ГІС є:

 • система введення та обробки географічної інформації;
 • система управління даними;
 • системи аналізу, візуалізації, просторових і атрибутивних запитів (відображення);
 • графічний користувальницький інтерфейс для легкого доступу до інструментів;
 • дані (data) – це будь-які просторові та пов'язані з ними табличні (атрибутивні) дані;
 • розробники та користувач. Відповідають за створення та управління ГІС. Персоналом ГІС є як технічні фахівці, які розробляють і підтримують систему, створюють і керують даними, так і безпосередні користувачі.

Методи – це способи управління даними в ГІС.