Андрющенко Т. І., Бревус С. М. та ін.
Відображення культурної спадщини України з використанням електронних карт в середовищі геоінформаційної системи МАН України

Сфери застосування ГІС

З метою підвищення ефективності територіального управління створюються все нові ГІС на муніципальному, районному, регіональному та державному рівнях. На основі просторової інформації функціонують системи управління транспортом, навігаційні системи. Останнім часом ГІС отримали широке застосування в засобах масової інформації та різних довідкових системах.

На даний час ГІС з успіхом застосовують у багатьох галузях народного господарства: укладанні кадастру землі та природних ресурсів, екології, промисловості, енергетичному комплексі тощо. ГІС використовується, наприклад, Міністерством надзвичайних ситуацій для прогнозування стихійних лих, Міністерством аграрної політики для прогнозування врожаю на певний рік, Міністерством соціальної політики для регулювання кількості попиту та пропозиції трудових ресурсів в окремих регіонах.

Зараз широко починають впроваджуватися ГІС для масового користування, наприклад:

  • електронні плани міст, районів, країн тощо;
  • генеральні плани заводів;
  • схеми інженерних комунікацій;
  • схеми руху транспорту та інше.

За деякими оцінками до 80-90% всієї інформації, з якою ми зазвичай маємо справу, може бути представлено у вигляді ГІС.

Індустрія ГІС активно еволюціонує, змінюється і розвивається, що свідчить про великий потенціал галузі. Отже, найближчим часом ГІС не втратять динаміки свого розвитку і забезпечуватимуть своїх користувачів все новими і новими можливостями.