Андрющенко Т. І., Бревус С. М. та ін.
Відображення культурної спадщини України з використанням електронних карт в середовищі геоінформаційної системи МАН України

Створення електронної карти з ArcMap 10.2: шари карти

Отже, на попередньому занятті ми вели мову про те, що скомпонована карта схожа на торт з коржів, де кожен корж несе інформацію свого шару, а в сукупності ці шари дають комплексну характеристику території.

Наступним кроком буде ґрунтовне вивчення, що таке шар карти та практичне створення карти «Культурна спадщина Тараса Григоровича Шевченка» методом накладання шарів один на одного.

Додавання шарів на карту

Ви знаєте, що географічна інформація представляється на картах ГІС у вигляді шарів. Кожен шар представляє собою набір географічних об’єктів, які мають спільну тематичну ознаку, наприклад: шар доріг, шар річок, шар озер, шар парків тощо. Тобто кожен шар має набір просторових об’єктів за певною темою й одним типом геометрії.

Таке представлення даних на карті забезпечує можливість користувачам:

 • легко та гнучко відображати ті тематичні шари, які потрібні в певний момент часу,
 • налаштовувати умовні позначення та видимість для кожного шару окремо,
 • надписувати об’єкти на карті тощо.

На цьому етапі ми будемо вчитися створювати власну карту, додаючи на «порожню» карту просторові об’єкти.

Відкрийте нову карту

Для цього виконайте наступні дії:

 • Файл (панель меню) (File) → Новий документ (New Document) → Порожня карта (Blank Map) → ОК.
 • Підключіть папку «ArcTutor» до каталогу, щоб отримати доступ до даних папки.

Підключення папки

Перш ніж розпочати роботу, потрібно встановити підключення до до-кументів карти і даних. Зверніть увагу, в правому верхньому куті вікна ArcMap знаходяться дві закладки: одна – для вікна «Пошук» (Search), інша – «Каталог» (Catalog) (додатковий матеріал). Вони, також, дублюються на панелі інструментів.

Інструменти «Каталог» та «Пошук» в ArcMap 10.2
Рис. 4 Інструменти «Каталог» та «Пошук» в ArcMap 10.2

Ці ж вікна можна знайти, використовуючи наступний шлях:
Вікна (Windows) (панель меню) → Каталог (Catalog) / Пошук (Search)
У вікні Каталог клацніть на підключення до папки

Інструмент «Підключення папки» в ArcMap 10.2
Рис. 5 Інструмент «Підключення папки» в ArcMap 10.2

Робочий стіл → ArcTutor → НБД (навчальна база даних) → ОК

Підключення папки «ArcTutor» до дерева каталогу
Рис. 6 Підключення папки «ArcTutor» до дерева каталогу

У вікні Каталогу Ви побачите підключення до папки, на яку щойно вказали. Відкрийте її (натисніть на плюс з лівого боку папки). Бачимо, що папка містить одну карту, базу даних «poet» та папку.

Зверніть увагу на значки, які відображають кожен клас просторового об’єкту. Вони дозволяють візуально зрозуміти, яку інформацію місить даний файл.

Відобразіть вміст класу просторових об’єктів – перетягнувши усі іконки бази даних «poet» на робоче поле програми.

Як значок біля файлів співвідносяться з картографічною інформацією?

Сворення прострових об’єктів на електронній карті
Рис. 7 Сворення прострових об’єктів на електронній карті

Увімкнення та відключення шарів

Використовуємо ТАБЛИЦЮ ЗМІСТУ. У таблиці змісту бачимо перелік шарів:

 • місця перебування поета
 • музеї
 • пам'ятники в Україні
 • пам'ятники за кордоном

Ви можете відключати та включати шари, з якими працюєте. Це буває зручно, коли карта містить велику кількість шарів. Таким чином, можна відключити непотрібні шари, а при необхідності включити їх знову.

Біля кожного шару у таблиці змісту знаходиться галочка чорного кольору , її наявність показує, що шар відображається на карті.

Клацніть на галочку біля шару «музеї» і зверніть увагу на карту.

Зміна візуалізації прострових об’єктів шару «музеї» на електронній карті
Рис. 8 Зміна візуалізації прострових об’єктів шару «музеї» на електронній карті

Що змінилося?

«Відключення» візуалізації прострових об’єктів шару «музеї» на електронній карті
Рис. 9 «Відключення» візуалізації прострових об’єктів шару «музеї» на електронній карті

Натиснувши лівою кнопкою мишки ще раз на галочці, Ви побачите, що міста будуть знову відображатися.

Відключіть шари:

 • музеї
 • пам'ятники в Україні
 • пам'ятники за кордоном

На карті відображаються лише об’єкти шару «місця перебування поета» (як ми бачимо - точками), всі інші шари не відображаються.

Візуалізація прострових об’єктів шару «місця перебування поета» на електронній карті
Рис. 10 Візуалізація прострових об’єктів шару «місця перебування поета» на електронній карті

Зміна порядку шарів в таблиці змісту

Порядок шарів у таблиці змісту має важливе значення, оскільки від цього залежить черговість розташування шарів на карті.

Виберіть назву шару «музеї» і утримуючи кнопку миші натиснутою, перетягніть його в нижню частину таблиці змісту, під назву шару «пам'ятники за кордоном».

Зміна порядку візуалізація прострових об’єктів шару «музеї» на електронній карті
Рис. 11 Зміна порядку візуалізація прострових об’єктів шару «музеї» на електронній карті

Шар «музеї» перекривають інші шари.

 • Перемістіть шар «музеї» на першу позицію у таблиці змісту.

Порядок: точки, лінії, полігони

Зверніть увагу на порядок шарів у таблиці змісту. Чим вище шар у таблиці змісту тим він детальніше представлений на карті. Якщо Ви одночасно додаєте на карту кілька наборів даних, нові шари карти будуть розташовані у такому порядку: 

 1. анотації (наприклад, назви вулиць, річок);
 2. векторні об'єкти;
  1. точки;
  2. лінії;
  3. полігони;
 3. растр.

Перейменування шару

Перейменування назви шару «музеї» на Музеї.

 • Клацніть двічі лівою кнопкою мишки на назву шару «музеї», вона стане редагованою, перейменуйте шар «Музеї» і натисніть Enter.
 • Перейменуйте так само всі інші шари, щоб їх назва починалася з великої літери. Таким чином можна повністю змінювати назву шару, в тому числі – й іншою мовою.
Перейменування назви шарів
Рис. 12 Перейменування назви шарів

Збереження документу карти

В ArcMap можна зберегти результати роботи. У меню Файл (File) виберіть Зберегти як (Save As).

 • У діалоговому вікні Зберегти як (Save As) перейдіть у папку, в якій буде збережена карта: Робочий стіл → папка «ArcTutor».
 • У рядку Ім'я файлу (File name) введіть «Культурна спадщина Тараса Григоровича Шевченка».
 • Натисніть на Зберегти (Save).

Для повторного відкриття документу карти, з яким Ви працювали, натисніть на значок Відкрити (Open) і перейдіть до місця його збереження.

Закріплення знань та умінь

 • Що таке шар в ArcMap?
 • Які три геометричні форми представляють реальний світ на картах?
 • Правда чи ні: Один шар може мати точкові і полігональні об'єкти?
 • Чому порядок шарів є важливим в ArcMap?