Андрющенко Т. І., Бревус С. М. та ін.
Відображення культурної спадщини України з використанням електронних карт в середовищі геоінформаційної системи МАН України

Атрибутивні таблиці в ArcMap

На цьому занятті вивчатимемо таблицю атрибутів – цифрову основу карти; дізнаємося, як картографічно представляти інформацію з таблиці атрибутів.

Розглянемо відношення між просторовим об’єктом і атрибутом. Зокрема, що відбувається з атрибутивною таблицею при виділенні об’єкту на карті, і навпаки – з картою при виділенні рядка в атрибутивній таблиці.

Атрибут (з лат. аttributio – ознака) – частини чи додатки, необхідні для підтримання цілісності об’єкта. Кожен векторний чи растровий об’єкт містить такий атрибут – атрибутивну таблицю. Вона складається зі стовпчиків та рядків. Кожен стовпчик містить інформацію одного типу (числа, дати, текст), а в рядках представлена характеристика одного об’єкту. Розглянемо це на конкретному прикладі.

 • Відкрийте програму ArcMap
 • Відкрийте навчальну карту «Культурна спадщина Тараса Григоровича Шевченка»
 • У таблиці змісту натисніть правою КМ на шар «Музеї» → оберіть пункт «Відкрити таблицю атрибутів» (Open Attribute Table).
Атрибутивна таблиця шару «Музеї»
Рис. 28 Атрибутивна таблиця шару «Музеї»

З’явиться атрибутивна таблиця, яка представлена на карті шаром музеї.

У верхньому полі таблиці вказуються назви колонок «OBJECTID»; «Shape» (системні поля, які створюються самою системою і не можуть бути видалені і редаговані); інші поля – додаткові, які можна редагувати. Кожен рядок в атрибутивній таблиці відповідає одному об’єкту на карті, і навпаки, кожен об’єкт на карті відповідає одному рядку атрибутивної таблиці.

 • Наблизьте карту до м. Київ, використовуючи інструмент «Наблизити» (Zoom In)
 • Не закриваючи атрибутивної таблиці, натисніть на панелі інструментів на значок «Вибірка» (Select). Цей інструмент використовується для того, щоб вибрати необхідні Вам об’єкти на карті.
 • Біля курсору з’явиться прямокутник, обведіть музеї міста і натисніть ЛКМ.
 • Зверніть увагу на атрибутивну таблицю шару музеї, що змінилося?
Виділення просторових обєктів шару «Музеї» розташованих у межах м. Києва
Рис. 29 Виділення просторових обєктів шару «Музеї» розташованих у межах м. Києва

Внизу атрибутивної таблиці є два значки: перший відображає вибрані Вами об’єкти у загальному списку, інший виводить вибрані об’єкти в окремий список.

Також Ви можете вибрати всі об’єкти, окрім тих, з якими Ви вже працювали, для цього ми використовуємо інструмент «Переключити вибірку».

 • Натисніть ЛКМ на інструмент «Переключити вибірку» в атрибутивній таблиці. Якщо карта захоплює значну площу, а Вам необхідно максимально близько побачити вибрані об’єкти, можна використати інструмент «Наблизити до вибраних».
 • Натисніть ЛКМ на інструмент «Наблизити до вибраних» в атрибутивній таблиці. Також можна обрати декілька об’єктів одночасно, за певними умовами – це більш складні інструменти, освоєння яких дозволить нам виконувати аналітичну роботу на картах. Наприклад, бачимо, що в атрибутивній таблиці присутня така характеристика, як назва країни. Припустимо нам потрібно знати, де знаходяться музеї Т. Г. Шевченка на теренах нашої держави. Для цього ми використовуємо інструмент «Вибрати по атрибуту».
 • Натисніть ЛКМ на інструмент «Вибрати по атрибуту» → у рубриці «Метод» оберіть «Створити нову вибірку» → двічі натискаємо ЛКМ на «Country» → обираємо значок «=» → ЛКМ натискаємо на кнопку «Отримати значення» → обираємо «Україна» → Застосувати.
Діалогове вікно інструменту «Вибрати по атрибуту»
Рис. 30 Діалогове вікно інструменту «Вибрати по атрибуту»

Ми виділиди усі музеї присвячені Т.Г. Шевченку, що знаходяться на території нашої країни

Активація просторових обєктів шару «Музеї» на території України
Рис. 31 Активація просторових обєктів шару «Музеї» на території України
 • Зліва від значка «Вибірка» (Select) натисніть на значок «Очистити вибірку» (Clear Selection). Він використовується для того, щоб скасувати попередні вибірки. Також можна знайти на карті об’єкт за даними атрибутивної таблиці. Для цього потрібно активувати рядок відповідного об’єкта в таблиці атрибутів.
 • В атрибутивній таблиці натисніть ЛКМ на маленький сірий прямокутник зліва від першого рядка, зверніть увагу, як активується перший рядок.
Активація просторового обєкту шару «Музеї»
Рис. 32 Активація просторового обєкту шару «Музеї»
 • Щоб наблизити виділений об’єкт на карті, скористайтеся інструментом «Наблизити до вибраних» (Zoom To Selected Features) в ат-рибутивній талиці.
 • Як змінюється зображення на карті?
 • Закрийте атрибутивну таблицю.
Активація просторового обєкту шару «Музеї» та інструменту «Наблизити до вибраних»
Рис. 33 Активація просторового обєкту шару «Музеї» та інструменту «Наблизити до вибраних»

Узагальнення і систематизація сформованих знань, умінь і навичок

 • Що таке атрибутивна таблиця, для чого вона використовується?
 • Чи може бути на карті представлена не вся інформація з атрибутивної таблиці?
 • Чи може бути представлена на карті інформація, яка не міститься в атрибутивній таблиці?
 • Для чого використовується інструмент «Вибірка»?
 • Для чого ми використовуємо інструмент «Переключити вибірку»?
 • Для чого ми використовуємо інструмент «Наблизити до вибраних»?
 • Які можливості відкриваються перед користувачем, при використанні інструменту «Вибрати по атрибуту»?

Вправа:

За допомогою інструменту «Вибірка по атрибуту» дайте відповіді на такі питання:

 • У яких містах перебував Т.Г. Шевченко у 1845 роках?
 • Скільки пам’ятників Т.Г. Шевченко знаходитсья в Івано-Франківській та Одеській областях?