Андрющенко Т. І., Бревус С. М. та ін.
Відображення культурної спадщини України з використанням електронних карт в середовищі геоінформаційної системи МАН України

Cимволізація якісних даних в ArcMap 10.2

В ArcGis існує багато можливостей відображення інформації на карті, зокрема: за допомогою символів, кольорів та написів.

Робота з категорійними даними

Ми розглянемо картографічне представлення інформації на основі якісної ознаки (категорії). Його застосовують для відображення об’єктів з однаковим значенням атрибуту.

  • Відкрийте порожню карту ArcMap «Культурна спадщина Тараса Григоровича Шевченка».
  • Активізуйте шар «музеї» → зайдіть у Властивості шару (Layer Properties)→ символи (Symbology) → у рубриці «Показати» оберіть пункт «Категорії» (Categories) → унікальні значення (Unique values) → у полі Значень оберіть «Країна» → кольорова схема «Інтерполяція» (Іnterpolation) → додати усі… (Add All Values) (зправа від зразка карти) → зніміть галочку з віконечка «Всі інші значення» (all other values) → застосувати (apply) → Ок. 
Діалогове вікно «Властивості шару»
Рис. 34 Діалогове вікно «Властивості шару»

Ви побачите таку карту:

Відображення шару «Музеї» за категорійною ознакою
Рис. 35 Відображення шару «Музеї» за категорійною ознакою

Збережіть карту.

Узагальнення і систематизація сформованих знань, умінь і навичок

Яку інформацію можна візуалізувати на картах за допомогою інструменту «унікальні значення»?

Вправа:

Використовуючи інструмент «унікальні значення» для шару «Місця перебування поета» згрупуйте просторові об’єкти на карті за значенням поля «рік».