Андрющенко Т. І., Бревус С. М. та ін.
Відображення культурної спадщини України з використанням електронних карт в середовищі геоінформаційної системи МАН України

Компонування карти в ArcMap 10.2

На цьому занятті дізнаємося, як скомпонувати карту, зберігати її в PDF-форматі та експортувати через електронні поштові скриньки. Для цього ми використаємо карту, з якою працювали минулого заняття – «Культурна спадщина Тараса Григоровича Шевченка»

Компонування карти – це набір елементів карти: легенди, масштабної лінійки, стрілки півночі і т.п, розміщених певним чином для виведення карти на друк. Як правило це один або декілька фреймів даних, масштабна лінійка, стрілка півночі, заголовок карти, текстовий опис і легенда умовних позначень. Для відображення географічної просторової прив'язки можна додати сітку координат. Незважаючи на те, що компоновку карти можна експортувати у файл і використовувати в електронному вигляді, основне її призначення полягає у виведенні карти на друк. Орієнтація компонування сторінки може бути альбомною (витягнута по довжині) або книжковою (витягнута по висоті). Компоновку сторінки можна також використовувати для розробки атласів або альбомів карт.

Створення компоновки карти

Виконаємо автоматичну компоновку карти, а потім замінимо необхідні нам елементи.
Для цього виконайте наступні дії:

  • Відкрийте ArcMap → карта «Культурна спадщина Тараса Григоровича Шевченка» → значком «Збільшити» (Zoom In) наблизьте територію України
  • Вид (View) (панель меню) → Вид компоновки (Layout View).

Перед Вами відкриється готова до друку карта, яку можна редагувати.

Легенда карти (Legend):

Помістимо легенду на нашу карту, для цього виконайте наступні дії:

Вставка (Insert) (панель меню) → Легенда (Legend) → з лівого віконечка (наявні складові легенди) перенесіть потрібні у праве віконечко (конструктор Вашої легенди), оберіть усі → далі → оберіть шрифт і кегль напису «Легенда»: колір чорний, розмір 25, шрифт «Arial» → далі → редагування рамки легенди: границя – 1.0 точка, фон – сепія, тінь – охра → далі → у цьому вікні можна змінювати розмір та форму умовних знаків, залишимо їх за замовчуванням → далі → готово → відредагуйте отриману легенду розтягнувши її, та розмістіть її у правій нижній частині карти.

Стрілка напряму горизонту (North Arrow):

Вставка (Insert) → стрілка півночі (North Arrow) → ESRI Північ 13 → ОК → перемістіть значок в правий верхній кут карти.

Лінійка масштабу (Scale Bar):

Вставка (Insert) → Масштабна лінійка (Scale Bar) → чорно-біла масштабна лінійка 2 → ОК → перемістіть її на нижній край карти.

Щоб виразити масштаб у цифровій формі:

Вставка (Insert) → текст масштабу (Scale Text) → абсолютна шкала → ОК → перемісіть створений об’єкт у ни- жній лівий куток карти.

Створення елементів компонування карти «Культурна спадщина Тараса Григоровича Шевченка»
Рис. 36 Створення елементів компонування карти «Культурна спадщина Тараса Григоровича Шевченка»

Щоб вставити фон карти:

  • Вставка (Insert) → рамка (Frame) → фон (Background) → у пункті розміщення оберіть «Навколо усіх елементів» → «Лінійний градієнт» → ОК
Компонування карти «Культурна спадщина Тараса Григоровича Шевченка»
Рис. 37 Компонування карти «Культурна спадщина Тараса Григоровича Шевченка»

Щоб вставити назву карти, дату виконання, ім’я автора чи іншу текстову інформацію:

  • Вставка (Insert) → текст (Text) → далі виберіть те, що Вам потрібно.
  • Створіть назву карти «Культурна спадщина Тараса Григоровича Шевченка»

Ось така карта у Вас повинна бути скомпонована

Компонування карти «Культурна спадщина Тараса Григоровича Шевченка» у PDF-форматі
Рис. 38 Компонування карти «Культурна спадщина Тараса Григоровича Шевченка» у PDF-форматі

Збереження карти в PDF-форматі

Збережіть Вашу карту під назвою «Культурна спадщина Тараса Григоровича Шевченка» у PDF-форматі.

  • Файл (File) → експорт карти (Export Map) → тип файлу PDF → у папку «ArcTutor» → Зберегти (Save).

Перевірте, чи збереглася карта, за вказаною адресою.

Узагальнення і систематизація сформованих знань, умінь і навичок

  • Для чого ми використовуємо компоновку карти?
  • Які Ви знаєте елементи компоновки карти?
  • Для чого використовується легенда карти? Як її створити?
  • Як експортувати карту в PDF-формат?