Світличний О.О., Чорний С.Г.
Основи ерозієзнавства

Основи ерозієзнавства. Зміст

Світличний О.О., Чорний С.Г. Основи ерозієзнавства: Підручник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 266 с.

У підручнику представлені основні розділи ерозієзнавства – наукової дисципліни, що розглядає водну ерозію грунтів як процес, її наслідки для навколишнього середовища та господарської діяльності, а також засоби запобігання. Розглянуті методологія ерозієзнавства, аналіз чинників водної ерозії, методи оцінки ерозійної небезпеки схилових земель і оптимізації використання ерозійно-небезпечних земель із застосуванням як традиційних, так і сучасних геоінформаційних (ГІС) технологій.

Для студентів і аспірантів географів, екологів, грунтознавців, меліораторів, агрономів, землевпорядників, а також фахівців відповідних спеціальностей.

Зміст

Передмова

Розділ 1. Ерозія грунтів і ерозієзнавство

 1. Ерозія грунтів: визначення
 2. Класифікація видів ерозії грунту
 3. Негативні наслідки водної ерозії. Ерозія грунтів як основна складова процесу спустелювання
 4. Поширення ерозійних процесів
  1. Поширення ерозійних процесів у світі
  2. Поширення ерозійних процесів в Україні
 5. Ерозієзнавство і його місце в системі наук
 6. Коротка історія ерозієзнавчих досліджень в Україні і за кордоном

Розділ 2. Методологія ерозієзнавства

 1. Ландшафтний підхід – методологічний фундамент ерозієзнавства
  1. Вчення про географічний ландшафт – основа ерозієзнавства
  2. Антропогенні варіанти ландшафту. Концепція природно-господарських територіальних систем
 2. Моделювання
  1. Моделювання як метод дослідження складних систем
  2. Фізичне моделювання
  3. Математичне моделювання
  4. Імітаційне моделювання
 3. Методи досліджень прояву водної ерозії
  1. Польові методи оцінки величини ерозії
  2. Польові методи, пов'язані з безпосереднім вимірюванням твердого стоку
  3. Методологія та головні методи вивчення еродованих грунтів
  4. Класифікація та діагностика еродованих грунтів
  5. Дистанційні методи досліджень та моніторингу еродованих грунтів
 4. Польові та лабораторні методи досліджень водно-ерозійного процесу
 5. Ерозієзнавство і геоінформаційні технології

Розділ 3. Фізичні основи водної ерозії грунтів

 1. Механіка водної ерозії
 2. Енергетичні характеристики опадів
 3. Гідравлічні характеристики схилових потоків і наносів
  1. Швидкість потоку
  2. Транспортувальна здатність потоку
  3. Гідравлічна крупність наносів
 4. Критичні швидкості потоку для грунту

Розділ 4. Фактори водної ерозії

 1. Загальні положення
 2. Кліматичні фактори ерозії
  1. Вплив кліматичних умов на ерозію грунту
  2. Кліматичні показники, що визначають зливову ерозію
  3. Кліматичні показники ерозії при таненні снігу
 3. Рельєфні умови водної ерозії грунтів
  1. Вплив ухилу
  2. Вплив довжини схилу
  3. Вплив подовжньої форми схилу
  4. Вплив поперечної кривизни схилів
  5. Вплив експозиції схилів
 4. Протиерозійні властивості гірських порід та грунтів
  1. Вплив літологічного складу гірських порід на ерозію
  2. Кількісна характеристика протиерозійної стійкості грунтів
  3. Властивості грунту та їх протиерозійна стійкість
  4. Антропогенна трансформація протиерозійної стійкості
  5. Коливання протиерозійної стійкості грунтів упродовж року
 5. Вплив рослинності на процеси ерозії

Розділ 5. Оцінка ерозійної небезпеки земель

 1. Ерозійна небезпека земель
 2. Бальні методи оцінки ерозійної небезпеки
 3. Методи математичного моделювання, розрахунку і прогнозу ерозійних втрат грунту
  1. Загальна характеристика
  2. Математико-статистична модель УкрНДІЗГЕ
  3. Універсальне рівняння втрат грунту США
  4. Логіко-математична модель поверхневого змиву грунту Г.І. Швебса
   1. Базова модель
   2. Модифікований варіант логіко-математичної моделі змиву грунту
  5. Інші емпіричні моделі змиву (втрат) грунту
  6. Теоретичні моделі водної ерозії
 4. Велико- та середньомасштабна оцінка ерозійної небезпеки земель
  1. Оцінка ерозійної небезпеки території на основі традиційних підходів
  2. Застосування геоінформаційних технологій для оцінки і картографування ерозійної небезпеки земель

Розділ 6. Протиерозійні заходи

 1. Загальна характеристика
 2. Організаційно-господарські заходи
 3. Агромеліоративні заходи
 4. Лісомеліоративні заходи
 5. Гідромеліоративні заходи
 6. Протиерозійна ефективність грунтозахисних заходів
  1. Питання методики кількісної оцінки ефективності протиерозійних заходів
  2. Ефективність протиерозійних заходів

Розділ 7. Раціональне використання земельних ресурсів ерозійно-небезпечних територій

 1. Підходи до оптимізації використання ерозійно-небезпечних земель
 2. Оптимізація використання ерозійно-небезпечних земель на основі моделі раціонального використання поновлюваних ресурсів
 3. Проектування протиерозійних заходів на основі припустимих норм ерозії
  1. Існуючі методи оцінки припустимої норми ерозії
  2. Визначення припустимих норм ерозії на підставі емпіричних моделей грунтоутворення
 4. Грунтозахисна контурно-меліоративна система землеробства
  1. Головні принципи та будова грунтозахисної контурно-меліоративної системи землеробства
  2. Підходи щодо реалізації грунтозахисної контурно-меліоративної системи землеробства
  3. Алгоритм проектування системи грунтозахисного контурно-меліоративного землеробства

Післямова

Словник основних термінів

Список використаної літератури

Список рекомендованої літератури